Reklama

XXXV sesja Rady Miejskiej. Prezes JTBS: Hasło 400 mieszkań stało się nieaktualne

Opublikowano: 30 sierpnia 2016 05:58
Autor: Bartek Nawrocki

XXXV sesja Rady Miejskiej. Prezes JTBS: Hasło 400 mieszkań stało się nieaktualne - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości

Reklama

Jarocin. Rada Miejska w Jarocinie. Radni jarocińscy. Samorząd Jarociński. Gmina Jarocin

/informacja jest aktualizowana - odśwież lub wciśnij F5/ 

O godz. 9.00 w ratuszu rozpocznie się XXXV sesja Rady Miejskiej. Program dzisiejszego posiedzenia ma 26 punktów. Radni rozpatrzą uchwały dotyczące między innymi statutów trzech jarocińskich osiedli, nadadzą nazwę ulicy w Cielczy i wyrażą zgodę na zbycie nieruchomości należącej do gminy.

W 13 punkcie niezwykle ważna, a dotycząca „wyrażeniu zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej budowy osiedli mieszkaniowych na terenie gminy Jarocin” uchwała, która będzie rzutowała na finanse gminy przez kolejne dwie dekady [ZOBACZ WIĘCEJ TUTAJ].

O 11.45 zostanie ogłoszona przerwa w posiedzeniu. W jej trakcie samorządowcy udadzą się pod pomnik Solidarności w Jarocinie w związku z 36. rocznicą podpisania porozumień sierpniowych.

Pełny program sesji znajdzicie [TUTAJ]

[AKTUALIZACJA 09:30]

Posiedzenie rozpoczęło się z 4 minutowym poślizgiem. Na sali jest 18 radnych. Są też wiceburmistrzowie - Witosław Gibasiewicz i Robert Kaźmierczak, a także Jerzy Wolski prezes JTBS. Z lekkim opóźnieniem zjawili się też urzędnicy UM w Jarocinie.

Trwa odczytywanie zaproponowanych zmian do dzisiejszego porządku obrad. Chodzi o uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej powiatowi na przebudowę drogi Łuszczanów - Tarce. Rada zaaprobowała zmiany jednogłośnie.  

Interpelacje radnych. Interpelacje złożyli Anna Piasecka i Maciej Śledzianowski.

Przewodniczący Rajmund Banaszyński składa sprawozdanie z działalności między sesjami. W tym czasie wiceburmistrzowie toczą dyskusję. - Panie wiceburmistrzu. Proszę - mówi przewodniczący. Uwaga pomaga. Banaszyński wymienia między innymi imprezy dożynkowe w których wziął udział osobiście, lub inni radni.

Sprawozdanie z działalności burmistrza odczytuje w zastępstwie wiceburmistrz Gibasiewicz. Jak poinformował, Adam Pawlicki uczestniczy właśnie w spotkaniu z wicewojewodą, które odbywa się w starostwie powiatowym. Szef gminy dziękuje między innymi osobom zaangażowanym w organizację lipcowego Jarocin Festiwal 2016. - Prace nad kolejną edycją już zostały rozpoczęte - zapewnia Pawlicki.

Burmistrz wymienia też otwarte niedawno inwestycje drogowe i wybrany projekt rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Jarocinie. Szef gminy podsumował niedawne święta plonów. W przyszłym roku dożynki gminne zorganizuje Potarzyca.

Wiceburmistrz Robert Kaźmierczak mówi o aktualnych konkursach na dyrektorów szkół. - Konkurs jest z tak długim terminem składania ofert z tego powodu, aby wszyscy potencjalni kandydaci mieli aktualną ocenę i mogli poznać zmiany, które mają być w systemie oświaty od września 2017 roku - mówi.

Kaźmierczak informuje o tym, że powstała spółka JKS Jarota Jarocin. Rada ma podjąć specjalną uchwałę o przystąpieniu gminy do podmiotu. Na sali są przedstawiciele klubu. Trener Janusz Niedźwiedź odkrywa przed radnymi tajniki działalności klubu. - Zaufanie do klubu wróciło - mówi trener i pokazuje między innymi inicjatywę związaną z akademią piłkarską. Jego zdaniem uczestnictwo w zajęciach może odciągnąć dzieci od "komputerów i używek". - Zdecydowanie poprawiliśmy też współpracę z mediami. Wiem, jak to wyglądało kilka lat temu i wiem jak wygląda dzisiaj - mówi Niedźwiedź i pokazuje między innymi autobus w barwach klubowych.

Trener zapewnia też, że Jarota poszukuje zewnętrznych źródeł finansowania. - Cały czas poszukujemy sponsora strategicznego, ale chcemy, by ci mniejsi tworzyli tą większą całość - mówi.

[10:00]

Niedźwiedź kontynuuje prezentację i podkreśla, że utworzenie spółki Jarota ma zapewnić pełną transparentność w działaniu klubu.

Radny Ireneusz Lamprecht pogratulował przedstawicielom klubu fotela lidera i ocenił, że zespół "działa profesjonalnie".

W ratuszu pojawił sie burmistrz Adam Pawlicki.

- Klub Jarota jest wartością dodaną dla Jarocina i należy to w dobry sposób skonsumować. Tych klubów jest więcej i myślę, że w przyszłości Jarota powinna współpracować z innymi klubami, jak choćby teraz z WKS Witaszyce - mówi radny ZJ.

Wzajemnych pochwał działaczy nie brakuje. - Jarota gra dla wszystkich mieszkańców Jarocina i okolic, akademia to jest klucz - mówi Janusz Niedźwiedź. - Możemy zrobić coś wielkiego w Jarocinie dla naszych dzieci i dla naszej młodzieży.  

Sekretarz klubu Marek Sobczak prosi, by radni spojrzeli na Jarotę nie jak na "niepotrzebne, piąte koło u wozu", ale jak na produkt marketingowy. - Myślę, że przyjdzie taki moment, że sformalizujemy współpracę z wszystkimi klubami - zapewnia.

- W tej prezentacji zabrakło mi jednego slajdu - że Jarota potrzebuje miliona - mówi radna Lidia Czechak i pyta, jak klub znajdzie finansowanie.

Sobczak w odpowiedzi mówi, że Jarota ma jeden z mniejszych budżetów w trzeciej lidze. Zauważa, że większość klubów opiera się na samorządzie. 600 tys. zł miałoby dać miasto. - Pozostałe środki pochodzić mają od sponsorów, udział gminy będzie się zmniejszał - zapewnia sekretarz.  

Sprawę postanowił skomentować burmistrz Adam Pawlicki. - Dobrze byście panowie słyszeli te parę zdań. Przygotowana jest uchwała o wniesieniu aportem tej kwoty, która spowoduje całkowitą zmianę w funkcjonowaniu Jaroty - mówi Pawlicki. - Zawsze było tak, że jeżeli miasto by nie pomogło, to ten klub by nie istniał. Uznaliśmy, że dosyć takiej sytuacji. Od tego czasu to miasto będzie właścicielem tego klubu i ta odpowiedzialność będzie spoczywała na nas i władzach klubu, które wybierzemy. Te pieniądze, które damy nie będą rzucone w błoto. Chcemy by właścicielem klubu byli jarociniacy, firmy jarocińskie, bo to najlepsze rozwiązanie. My chcemy pomóc na pierwszym etapie, żeby ustabilizować i wzmocnić pozycję Jaroty.  

Pawlicki zapowiada, że miasto nie chce zmieniać zarządu klubu zaraz po wniesieniu aportu. - Idealnym rozwiązaniem będzie, jeżeli miasto będzie się powoli wycofywać z tego klubu, ale to jest najlepsze rozwiązanie na chwilę obecną - mówi burmistrz i zapowiada aport w wysokości 100 tys. zł [WIĘCEJ O TYM WKROTCE W ROZMOWIE Z BURMISTRZEM].

[10:30]

Burmistrz Adam Pawlicki ujawnił treść dzisiejszego spotkania z wicewojewodą.  - Planują tutaj wojewódzkie otwarcie roku szkolnego, na którym będzie pani wiceminister edukacji - zapowiada. Szef gminy mówi też o swojej wizycie w kaliskiej firmie, produkującej silniki lotnicze. Wg jego wiedzy już pracują tam ludzie z Jarocina, a gmina może zapewnić dojazd kolejnym.  

- Problemem jest to, że nie ma ludzi do roboty, nie ma ludzi do pracy - mówi Pawlicki.

Szef gminy zapowiada, że samorząd ma "kilku chętnych" na zakup terenu w Golinie. - W tej chwili trzy firmy są zainteresowane nabyciem tego terenu - mówi. Przetarg ma się odbyć na początku października. - Pani opiekująca się naszą strefą powiedziała, że rzadko zdarza się tak, żeby kilka podmiotów ubiegało się o jeden teren. Daj Bóg, żeby to się udało - mówi Adam Pawlicki.  

Szef gminy mówi też o kulisach spotkania z szefostwem GDDKiA w Poznaniu. - Budowa obwodnicy idzie zgodnie z planem - ujawnia i mówi o planowanych inwestycjach między innymi ścieżce rowerowej Jarocin - Golina. - To było w naszych planach, chcielibyśmy to zrealizować i zadeklarowaliśmy współudział, gdyby drogowcy mieli takie plany. Uzyskaliśmy informację, że jest planowana modernizacja tej drogi w latach 2017-2018 - mówi Pawlicki.

 - Wstępnie mogę też podać, że prawdopodobnie na premierze filmu Smoleńsk w Jarocinie będzie scenarzysta i dyrektor programu II TVP Marcin Wolski - zapowiedział szef gminy. Spotkanie z mieszkańcami ma się odbyć 16 września.

Informacja na temat przetargów zrealizowanych na przestrzeni ostatnich miesięcy.

Uchwały.

Zmiany w uchwale dotyczącej Centrum Usług Wspólnych. - Ten projekt ma tak naprawdę charakter porządkowy - informuje dyrektor CUW Mariusz Gryska. Chodzi o włączenie do CUW trzech nowopowstałych placówek szkolnych na terenie gminy.

Uchwała przyjęta jednogłośnie.

Przerwa w obradach.

[11:10]

Posiedzenie wznowiono. Uchwały dotyczące zmian w statutach jarocińskich osiedli. - Zmiany są związane z pojawieniem się w jednostkach pomocniczych nowych ulic, a w przypadku osiedla nr 10 mamy do czynienia z przyłączaniem terenu - tłumaczy Zdzisław Regulski z UM w Jarocinie.

Radny Maciej Śledzianowski złożył wniosek w sprawie głosowania imiennego.  

Zmiany w statutach przyjęte jednogłośnie.

Uchwała dotycząca wniesienia przez gminę aportu do spółki JKS Jarota Jarocin. Dokument muszą zaopiniować komisję merytoryczne. Przerwa w sesji.

Obradują komisje rady. Wiceburmistrz Robert Kaźmierczak przypomina przepisy związane z przystępowaniem gminy do spółek handlowych. W tym wypadku o wniesieniu aportu burmistrz nie może decydować sam, podobnie jak o zbyciu udziałów. Zdaniem urzędnika, przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

Radna Lidia Czechak dopytuje, czy miasto będzie jedynym udziałowcem. Jak tłumaczy w odpowiedzi wiceburmistrz, już udziałowcem z kapitałem 5 tys. zł jest stowarzyszenie JKS. W perspektywie mają być dodatkowi udziałowcy. Po przystąpieniu gminy, kapitał zakładowy spółki ma wynosić 105 tys. zł. Z kolei przewodniczący rady dopytuje, jak dokonano wyceny udziałów (każdy po 50 zł). - Na razie mówimy tylko o wkładzie gotówkowym ze strony gminy, natomiast stowarzyszenie też weszło gotówką przy rejestracji. Ta struktura udziałowa nie jest strukturą docelową, tych udziałowców najbliższym czasie powinno być więcej - zapowiada Witosław Gibasiewicz.

Radni - Lidia Czechak i Marcin Półrolniczak zauważają, że w projekcie uchwały zapisano, że gmina kupuje 2 tys. udziałów po 50 zł. - Na dzień dzisiejszy żaden wkład majątkowy nie jest przewidziany, a gdyby i tak będzie wymagał uchwały rady miejskiej - tłumaczy wiceburmistrz w odpowiedzi na pytanie radnego Półrolniczaka. - Tu chodzi o obejmowanie nowych udziałów wycenianych po 50 zł, co w sumie daję kwotę 100 tys. zł. Gibasiewicz twierdzi, że gmina nie ma zaplanowanej większej kwoty dla Jaroty. - Jeżeli to podwyższenie uda się zrealizować przez inne podmioty, to udział gminy pozostanie na tym poziomie - tłumaczy wiceburmistrz. Radni dociekają, czy w spółkę wejdą spółki gminne. - My mamy swiadomość, że jeszcze w przyszłym roku pewne zaangażowanie gminy będzie brane pod uwagę, natomiast liczymy, na podmioty zewnętrzne - odpowiada raz jeszcze Gibasiewicz.

Spółka JKS Jarota będzie spółką prawa handlowego - jak tłumaczą urzędnicy - i przy okazji ma mieć status organizacji pożytku publicznego. Będzie od niej można np. zakupić usługę szkolenia dzieci.

Komisje większością głosów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

[12:00]

Komisje opiniują uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej budowy osiedli mieszkaniowych na terenie gminy Jarocin. Prezes Jerzy Wolski prezentuje radnym założenia inwestycyjne.

- Hasło 400 mieszkań stało się już nieaktualne, ponieważ my jesteśmy przygotowani na budowę 540 mieszkań. Czy je wybudujemy, to zdecyduje rynek, nie będziemy budować, żeby one stały puste. Pokażemy źródła finansowania i będziemy musieli to spłacić - zapowiada szef JTBS. Budowa ma ruszyć na początku 2017 roku.

Mieszkania mają mieć między innymi ogrzewania gazowe. Największe osiedle powstanie przy ul. Siedlemińskiej w Jarocinie. - Pierwsze mieszkania zostaną oddane jesienią 2017 roku. Zakończenie całej inwestycji wiosną 2018 roku - mówi prezes.

Inwestycja ma będzie sfinansowana z udziałem BGK TFI, w celu realizacji powstać ma spółka celowa, w której następnie spółka ma wykupić udziały. Prezes prostuje też wcześniejsze założenia - gmina nie będzie wykładała 68 mln zł tylko 34 mln zł. - Udało nam się wynegocjować taki poziom finansowania - mówi Wolski. - Czynsz będzie na poziomie od 10 do 11 zł za metr kwadratowy. Mieszkania mają mieć metraż 55 m kw i 35 m kw.

Koszt wybudowania mieszkania, wg szacunków JTBS to 2.400 zł za metr kwadratowy.

- Udało nam się również wynegocjować, że inwestycję będzie prowadził JTBS jako inwestor zastępczy - zapowiada prezes Wolski. Warunkiem otrzymania mieszkania będzie wpłata 12-krotności czynszu. Oferta ma być kierowana dla ludzi młodych. - Żeby zatrzymać ludzi w Jarocinie i wzmocnić placówki oświatowe na terenach wiejskich - mówi Wolski.

Przewodnicząca komisji budżetu Zdzisława Pilarczyk pogratulowała pomysłu szefowi JTBS-u i burmistrzowi. - Tyle mieszkań w tak krótkim czasie. Panie burmistrzu szacunek - powiedziała radna nie kryjąć słów uznania. - Alleluja i do przodu - podsumowała.

- Poszła po bandzie - skomentował ktoś z widowni.

Pomysł chwali też radny Andrzej Skrzypczak i pyta ile wniosków spłynęło. - Wniosków mamy około 320. Nie ma dnia, żeby nie był złożony jakiś wniosek. Składają je rodziny młode i z innych gmin. Nasze hasło przewodnie - Jarocin, nasze miejsce na Ziemi - odpowiada Wolski. - Nie ma żadnej obawy, tych mieszkań starczy dla jarociniaków i tych, którzy będą chcieli mieszkać w Jarocinie.

- Jak myślę i rozmawiam o tym projekcie, to już się śmieje, bo jest to genialny pomysł na rozwój naszego miasta - podsumowuje Adam Pawlicki. - To jest projekt państwa - jako całość. Jest to wspólny projekt samorządu jarocińskiego i państwa polskiego. To będzie pierwszy projekt mieszkanie 500+ do sześcianu. To jest rzeczywiście wielka rzecz. Tak powinniśmy funkcjonować - samorząd i państwo, współpracując będziemy budować wielki kraj.  

O szczegóły finansowania dopytuje radna Lidia Czechak. [WIECEJ W NASZYM SKRÓCIE WIDEO]. - JTBS ma rocznie 5 mln przychodów, gdybyśmy mieli 25 mln, to byśmy nie potrzebowali pomocy z gminy. Bank żąda od JTBS gwarancji wykupu tych udziałów - tłumaczy Wolski. - Jesteśmy jeszcze spółką słabą finansowo, mam nadzieję, że osiągniemy ten potencjał. To nie jest 68 mln zł tylko 34 mln zł. Spłatę będziemy realizować z czynszu. Umowa inwestycyjna ma klauzulę poufności. Proszę się nie martwić, to jest ekonomicznie wyliczone, na pewno na tym nie stracimy.

Zdaniem szefa gminy budowa mieszkań uaktywni też rynek inwestycyjny. - Ten projekt rozwiąże nam wiele problemów, prawie wszystkie z którymi się borykamy - przewiduje Adam Pawlicki.

Przerwa na złożenie kwiatów przy pomniku Solidarnośći.       

  

[13:00]

Obrady wznowiono. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej przez JTBS.

Powrót do sesji. Radni zgodzili się między innymi na zbycie nieruchomości przy ul. Wiślanej w Jarocinie. Nadano też nazwę ulicy w Cielczy.

Rada jednogłośnie, w obecności 19 radnych przyjęła uchwałę dotyczącą zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej przez JTBS. Gmina będzie musiała zabezpieczyć na ten cel 34 mln zł. ZOBACZ WYŻEJ

Zmieniono uchwałę w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie gminy. Gmina przejęła też od powiatu zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego, wcześniej podobną uchwałę podjęła Rada Powiatu w Jarocinie. Porozumienie ma być realizowane od listopada. - Powiat będzie nam płacił 5 tys. zł i możemy wystąpić do Marszałka o ulgi - mówi Romana Danielczyk z UM w Jarocinie. - W porozumieniu będą szczegółowo opisane trasy oraz warunki.

Rada większością głosów zgodziła się na zmiany w uchwale dotyczącej udzielenia pomocy finansowej powiatowi na realizowaną właśnie przebudowę drogi Witaszyczki - Zakrzew. Zmiany wprowadzono z uwagi na rozpoczęcie II etapu inwestycji.

Gmina wesprze też finansowo powiat w realizacji budowy drogi z Hilarowa do Woli Książęcej i przebudowy trasy z Łuszczanowa do Tarc.

W związku z tymi inwestycjami rada zmieniła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 - 2040.   

[13:30]

Przy jednym głosie wstrzymującym rada przyjęła uchwałę dotyczącą zmian w budżecie.

Na wniosek prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu, zarządzono przeprowadzenie wyborów uzupełniających dwóch ławników do Sądu Pracy. - W wyznaczonym terminie nikt nie zgłosił kandydatury i dlatego wybory nie mogły zostać przeprowadzone - uzasadniał przewodniczący Banaszyński. Taka odpowiedź - stanowisko rady - wraz z uzasadnieniem trafi do prezesa sądu.

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wystąpił z wnioskiem do rady miejskiej o zwolnienie z podatku od nieruchomości. Przewodniczący skierował sprawę do burmistrza. Szef gminy postanowił nie skorzystać z przysługującej mu możliwości. Zapewnił jednocześnie, że gmina będzie partycypować w zakupach dla policji. - Trzeba przychylić się do stanowiska burmistrza, bo każde zwolnienie z podatku, to spadek dochodów, co wpływa na nasze wskaźniki - uzasadnia przewodniczący Rajmund Banaszyński. Takie stanowisko poparła między innymi radna Zdzisława Pilarczyk, przewodnicząca komisji budżetu.

Rada poinformuje poznańską komendę, że samorząd nie planuje zwolnienia w podatku. Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie.

Odczytano pozytywne referencje dla firmy MW Concept - dostawcy oprogramowania e-sesja z którego korzysta samorząd. "Prostota obsługi programu, przystępna cena, a także opieka posprzedażowa producenta firmy MW Concept Sp. z o.o. Lubonia daje nam pełne prawo do zarekomendowania ww. firmy innym samorządom w Polsce." - czytamy w uzasadnieniu.

Pozytywną opinię skieruje do firmy przewodniczący rady, podobnie jak odpowiedź do policji w sprawie nieudzielenia zwolnienia w podatku od nieruchomości. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.  

Odpowiedzi na interpelacje radnych. Nikt nie życzył sobie ich odczytywania.

Wolne głosy i wnioski. Przewodniczący poinformował, że do "15 września prawdopodobna jest nadzwyczajna sesja". Będzie to miało związek z naborem projektów do tzw. schetynówek.

Radny Romuald Gruchalski poruszył problem szybko jeżdżących motocyklistów ulicami Jarocina. Mówił między innymi o osiedlu Glinki - Sprawa już została zgłoszona policji - powiedział radny ZJ. Więcej o tym w naszym skrócie WIDEO.

Radna Katarzyna Szymkowiak zwróciła się do burmistrza i urzędników, by informowali i zapraszali na otwarcie inwestycji w danym sołectwie sołtysów i radnych, co jak stwierdziła "było kiedyś dobrym zwyczajem". - Dowiaduję się od mieszkańców, że budujemy drogę, że otwieramy drogę - utyskuje radna z Wilkowyi.

- Na pocieszenie pani powiem, że ja o otwarciu drogi w moim okręgu też dowiedziałem się z internetu - mówi przewodniczący Banaszyński. - Jest okres wakacyjny i pewnie wydział promocji się nie wyrabia.

[13:35]

Koniec sesji  

 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (50)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

 • 5 lat temu | ocena +2 / -17

  sreesel

  Brawa dla burmistrza Kaźmuerczaka za modernizacje parkowe .

 • 5 lat temu | ocena +19 / -7

  peesel

  Ponoć nasesji była mowa o prztargowych wałkach Mopsa. Oczywiscie gazeta mordę w kubeł. Półrolniczak pytał i ktoś odpowiadał? Może anie Piotrowicz cos na ten temat? Czy może o kolegach nie wypada złej prawdy pisać?

 • 5 lat temu | ocena +6 / -18

  Adrian Kubis

  I to jest piękne jak nasze miasto się ROZWIJA I ZMIENIA na LEPSZE pod rządami ADAMA PAWLICKIEGO>

 • 5 lat temu | ocena +5 / -12

  amrian

  https://www.youtube.com/watch?v=xU0qnWg9z2Q - Jak myślę i rozmawiam o tym projekcie, to już się śmieje, bo jest to genialny pomysł na rozwój naszego miasta - podsumowuje Adam Pawlicki. - To jest projekt państwa - jako całość. Jest to wspólny projekt samorządu jarocińskiego i państwa polskiego. To będzie pierwszy projekt mieszkanie 500+ do sześcianu. To jest rzeczywiście wielka rzecz. Tak powinniśmy funkcjonować - samorząd i państwo, współpracując będziemy budować wielki kraj. https://www.youtube.com/watch?v=xU0qnWg9z2Q

 • 5 lat temu | ocena +10 / -25

  Tom

  brawa dla Rady i Pana Burmistrza za dzisiejsze ustawy!!!!!! TYLKO JKS

 • 5 lat temu | ocena +33 / -12

  kat

  - Planują tutaj wojewódzkie otwarcie roku szkolnego, na którym będzie pani wiceminister edukacji - zapowiada. Szef gminy. Toż to skandal aby w gminie gdzie likwiduje się publiczna oświatę - jest to gmina,która się nawet szczyci robione taką uroczystość

 • 5 lat temu | ocena +23 / -11

  dan

  ,,Wg jego (Burmistrza) wiedzy już pracują tam ( w Kaliszu) ludzie z Jarocina, a gmina może zapewnić dojazd kolejnym." Jarociniacy mają dojeżdżać do pracy do wszystkich miast dookoła.? To porażka władzy, która nie potrafi zapewnić pracy i godnego życia w swoim mieście. Dlaczego w innych miastach ludzie zarabiają więcej? Odpowiedź jest prosta bo nie ma takiej ,, kliki " jak u nas, gdzie pracownik jest nikim i najlepiej pracowałby za darmo. Gdzie inwestor ?????

 • 5 lat temu | ocena +22 / -15

  burmistrz ukrywa ranking ze wstydu

  Za to w Łuszczanowie Adam buduje gimnazjum ( Dworzyński nic już nie zabagni ), problem w tym że gimnazja PIS likwiduje...co za niefart dla geniusza wizji z Gołębiej

 • 5 lat temu | ocena +29 / -14

  burmistrz ukrywa ranking ze wstydu

  Znowu szkoła w Wilkowyi najgorsza? Tyle kasy tyle zmian i co? Wielkie gów....

 • 5 lat temu | ocena +20 / -12

  zainteresowany

  a dlaczegow tym roku nie został przedstawiony przez gj ranking egzaminów gimnazjanych i sp? ciekawe jak wypadła wspaniała wilkowyja prowadzona przez obecnego "dyrektora"

 • 5 lat temu | ocena +10 / -34

  Mateusz B

  Adam Pawlicki zawsze realizuje swoje obietnice z nawiązką. Gratuluję !

 • 5 lat temu | ocena +13 / -13

  Mieszkaniec

  Rozwój - nic dodać , nic ująć ... !

 • 5 lat temu | ocena +26 / -13

  prezes

  Są takie gminy gdzie złodzieje mają się dobrze, ale już niedługo

 • 5 lat temu | ocena +19 / -15

  kat

  "To jest projekt państwa - jako całość. Jest to wspólny projekt samorządu jarocińskiego i państwa polskiego. To będzie pierwszy projekt mieszkanie 500+ do sześcianu" powiedział A Pawlicki. Wniosek A Pawlicki na PREZYDENTA POLSKI Oprócz tego, że żółte papiery wystawi to jeszcze 500 do sześcianu zrobi. A ile to jest?

 • 5 lat temu | ocena +37 / -14

  Przykazanie VII

  hahaha Ciemny Lud to kupi!!!! Następny krok który pewnie nastąpi to wprowadzenie do spółki Jarota terenów sportowych,basenów,hotelu,boisk,sali....Po co??? No i następnie , już tylko wystarczy umorzyć udziały w spółce... I ??? Kanbud był kiedyś spółką gminną,Ekodbaj, ponad 50% ZGO-Nowa, to i wszystko wskazuje że taka przyszłość czeka Jarocin Sport . I co??? Jak myślicie Ciemny Lud to kupi???

 • 5 lat temu | ocena +21 / -18

  z innej smutnej beczki

  chciałbym zapytać nadburmistrza Jarocina P. Piotrowicza czy On również traktuje mieszkańców Jarocina na pierwszy i drugi sort? Panie Piotrowicz, dlaczego jak próbuje popełnić samobójstwo młody chłopak i zabiera go helikopter piszecie o tym przez miesiąc szukając winnych w szkole w domu itp. nie blokując komentarzy , dlaczego po wypadku municypalnego nie blokujecie komentarzy, dlaczego po wypadku policjanta jarocińskiego nie blokujecie komentarzy-dopiero po paru dniach . A dlaczego po informacji o wypadku młodych ludzi pod skorzęcinem blokada jest prawie natychmiastowa? Czy dlatego że kierującym no i najprawdopodoniej winnym choć nie przesądzajmy o tym jest syn znanego w Jarocinie nauczyciela WF z Liceum Pana Macieja D.??? Tragedia, wiadomo, zginęła młoda dziewczyna , druga dziewczyna (prywatnie kuzynka zmarłej i dziewczyna syna pana nauczyciela) w stanie ciężkim no i sam kierujący również . No więc dlaczego Panie Piotrowicz tak traktujecie czytelników???

 • 5 lat temu | ocena +12 / -13

  sierpień 2016

  Panie burmistrzu, w Zarządzie Jaroty (od prezesa klubu do członka zarządu) to są Pana ludzie, co Pan chce zmieniać.

 • 5 lat temu | ocena +15 / -3

  Mielniczuk

  Panie Ireneuszu, WKS Witaszyce mógłby zostać satelickim klubem JKSu, by czekająca młodzież w poczekalni do pierwszego składu JKSu mogła ogrywać się na niższym szczeblu. To tak jak z pilotami bojowych samolotów F-16. Zanim taki adept pilot, dosiądzie bojowej maszyny, musi się wyszkolić na samolotach szkoleniowych oraz na interkomie. Jak najbardziej pomysł trafiony.

 • 5 lat temu | ocena +3 / -11

  fifa

  to sesja się jeszcze nie zaczeła? miały być info aktualizowane :(

 • 5 lat temu | ocena +14 / -34

  Kropka

  Adam Pawlicki to najlepszy burmistrz w historii Jarocina. Wielokrotnie potwierdził to suweren podczas wyborów czyli mieszkańcy. Hejtowanie i obrażanie go bez podstaw świadczy o słabości i braku alternatywy ze strony opozycji, a za Pawlickim stoją CZYNY WIELKIE DLA JAROCINA ! Koniec ...kropka !

 • 5 lat temu | ocena +18 / -14

  fifa

  Czy o transferze Piotra P. do drużyny Pawlickiego coś się na sesji będzie mówiło? Taki gol, a tu cisza!

 • 5 lat temu | ocena +17 / -18

  Hejt

  Bedzie licytacja, kto ile mieszkan za grosze zakupi od JTBSu? Radni po jednym, a pawlicki caly blok?