Reklama

Sesja nadzwyczajna w Jarocinie [AKTUALIZACJE]

Opublikowano: 3 lipca 2014 13:20
Autor:

Sesja nadzwyczajna w Jarocinie [AKTUALIZACJE] - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości

Reklama

Rada Miejska w Jarocinie rozpatruje skargę na burmistrza.

O 15:30 rozpocznie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Jarocinie.

W programie tylko jeden punkt - rozpatrzenie skargi na burmistrza, którą złożyła Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 3 w Jarocinie.

Burmistrz, co potwierdził urząd miejski, będzie obecny na sesji.

- Skarga będzie uznana za zasadną  - dowiedział się portal nieoficjalnie ze źródła zbliżonego do rady miejskiej.

(nba)

Zapraszamy na bieżącą relację z posiedzenia

[AKTUALIZACJA 15:38]

Rozpoczęło się posiedzenie. W obradach uczestniczy 17 radnych. Jest też burmistrz Stanisław Martuzalski. Przewodnicząca odczytuje skargę. Na sali jest też sześcioro rodziców.

15:41

- Działa opieszałe, stronniczo bagatelizując wagę problemu - napisali rodzice w skardze o burmistrzu Jarocina. 

15:43

Przewodnicząca Lechosława Dębska proponowała by wpierw oddać głos rodzicom obecnym na sesji, a następnie burmistrzowi. Taki pomysł nie spodobał się radnemu Kołodziejowi. Stanisław Martuzalski odniesie się do skargi jako pierwszy. 

15:45

Burmistrz zauważa, że rodzice zarzucają mu opieszałość przy rozpatrywaniu ich poprzedniej skargi, a tą, jak uzasadnia, powinna zając się zgodnie z prawem rada miejska. Wymienia też szereg działań, które podjął w sprawie trójki. 

15:47

- Trwa kompleksowa kontrola finansowa szkoły - informuje burmistrz. I dodaje - Organ prowadzący wszystkie zadania dotyczące szkoły realizuje na bieżąco. 

15:51

Burmistrz odczytuje ustalenia, jakich w trakcie kontroli w trójce dokonało Kuratorium Oświaty. - Podstawa programowa została w tym dniu (mowa o 28 marca, kiedy na sesji zjawili się nauczyciele i dyrektor trójki. Rodzice i część radnych uważa, że dzieciom, które wówczas przebywały na orliku nie zabezpieczono fachowej opieki.)  zrealizowana - napisano w protokole w odniesieniu do informacji, że w marcu, podczas gdy nauczyciele byli na sesji, uczniowie byli stłuczeni na orliku pod niewystarczającą opieką. 

15:53

 - W trójce uruchomiono też działania "antymobingowe" - zapewnia burmistrz. Udowadnia. - Zarzuty nie dotyczą organu prowadzącego (gminy), ale organu nadzorczego.

Urzędnicy prezentują harmonogram działań podjętych przez gminę od marca tego roku, a dotyczących Zespołu Szkół nr 3. To opasła teczka dokumentów.

15:58

Paulina Warzywoda z Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Jarocinie wymienia wszystkie pisma, jakie w sprawie trójki trafiły do magistratu lub wysyłano z urzędu miejskiego. Kilku radnych wychodzi z sali. 

16:05

Urzędniczka informuje między innymi o piśmie prokuratury, która zwróciła się do UM w kwietniu. 

16:10

Już kilkanaście minut urzędniczka odczytuje podejmowane działania przez gminę. - To nie jest na nasz temat - przerywa jej przedstawicielka RR trójki. Urzędniczka czyta dalej. 

16:11

- To jest metoda "na zamęczenie" - przerywa tym razem radny Robert Kaźmierczak i zauważa, że urzędnicy poruszają skargi dotyczące między innymi zastępcy dyrektora trójki, które nie mają związku z dzisiejszą sprawą. - Chcieliśmy pokazać przez ten okres, co się wydarzyło, te sprawy się zazębiają - tłumaczy burmistrz. - Nie - odpowiadają z miejsca rodzice. 

16:15

- Przyszliśmy dzisiaj rozpatrzyć skargę i ja chcę przedstawić wszystkie elementy w tym sporze, oraz to, kiedy burmistrz powinien podjąć działania - precyzuje Martuzalski. 

16:20

Zdaniem urzędowej radcy prawnej, burmistrz działał w sprawie trójki prawidłowo. - Po zakończeniu wszystkich postępowań wyjaśniających burmistrz będzie mógł podjąć odpowiednie decyzje w ramach swoich kompetencji - wyjaśnia Małgorzata Sikorska. 

- Próbujecie nas zamęczyć danymi, z których nic nie wynika - komentuje po raz kolejny radny Kaźmierczak. Chce wiedzieć, co zrobił burmistrz z postulatem w sprawie zawieszenia dyrektorki. 

16:20

Burmistrz po raz drugi przypomina, że skarga rodziców dotyczy jego rzekomej bezczynności. - Chciałem pokazać, że tej bezczynności nie było - mówi Martuzalski. 

16:29

Głos zabiera przedstawicielka rady rodziców. Przedstawia okoliczności przebywania dzieci na orliku w marcu. - Jest to dowód na to, że bezpieczeństwo dzieci było w szkole zagrożone - czyta Monika Handke i prezentuje całą skargę. 

16:40

RR udowadnia, że po zwolnieniu woźnego, w szkole nie ma nikogo uprawnionego do obsługi pieca c.o., co może być kolejnym zagrożeniem. - Pani Witczak - Janowska nie posiada kompetencji do tego, żeby zarządzać szkołą - przekonuje Monika Handke. - Uważamy, że doszło do poważnego naruszenia prawa, dlaczego burmistrz nie podjął żadnych adekwatnych decyzji do tego, co dzieje się w trójce? 

16:45

- W odpowiedziach pana burmistrza kierowanych do RR pisze się nieprawdę - zauważa Kaźmierczak. - Ustawodawca, wbrew temu, co pan napisał, przewiduje możliwość zawieszenia dyrektora szkoły. Czy mówienie nieprawdy rodzicom, okłamywanie ich, pomawianie pracowników szkoły, czy to wszystko nie skłoniło pana burmistrza do tego, aby wystąpić do KO o zbadanie tej sprawy?- pyta radny i przypomina jakie obowiązki ma nauczyciel. 

16:49

- Jak się ma obowiązek rzetelnego wykonywania zawodu nauczyciela w kontekście pomawiania pracowników - pyta Kaźmierczak. - Dlaczego nie przekazał pan tej sprawy do rzecznika dyscyplinarnego w KO. 

- Czy pan wydał polecenie służbowe aby dyrektorka wraz z nauczycielami pojawiła się na sesji 28 marca - pyta radny burmistrza. 

- To co było zawarte w państwa dokumencie, to tak de facto te wątki badane przez komisję rewizyjną. Ja mam też do państwa pytania, pojawiało się w tym piśmie pytanie o decyzje - tylko na podstawie jakich dowodów? - tłumaczy burmistrz. - Powiedzieliście mi, że pani dyrektor musi odejść i wy do tego doprowadzicie. I to są jedyne konsekwencje jakich oczekujcie. Później nastąpiła cała lawina zdarzeń i pism. 

16:54

- Zdaje sobie sprawę, bo też kiedyś jako rodzic miałem podobną sytuację, ale nie robiłem wtedy burzy, wy państwo wybraliście inną drogę - mówi burmistrz i nie zgadza się z zarzutem, że lekceważy rodziców. - Tylko dlatego, że traktuje was poważnie to jestem dzisiaj tutaj. 

17:00

Burmistrz oświadcza, że nie jest stronniczy w tej sprawie. - Nic nie wiąże mnie ze stronami tego konfliktu, staram się być arbitrem w tym sporze - przekonuje Martuzalski. - Stara się mnie zrobić stroną w tym sporze. 

17:02

- Cieszymy się, że pan burmistrz dzisiaj z nami jest. Każde kolejne pismo było do pana kierowane. Mówiąc o stronniczości mamy na myśli to, że nasza szkoła bardzo często jest ostatnio odwiedzana przez burmistrza, radnych, panią wiceburmistrz - odpowiada przedstawicielka RR. - Czas działa na nasza niekorzyść. My się nie cofniemy i tak już nas dosyć ośmieszacie. Nie jesteśmy, wbrew temu jak się pisze, nawiedzone. To jest nasza szkoła i chodzi nam o dobro naszych dzieci. 

17:06

Kaźmierczak ponawia swoje pytania do burmistrza. - Czy te działania, które udowadniają rodzice, nie uchybiły pani dyrektor jako nauczycielowi? - dopytuje. 

- Burmistrz Martuzalski nikomu nie nakazuje i nie przymusza do niczego, co nie wynika z obowiązków - przekonuje Martuzalski w odpowiedzi na pytanie. - Czekam na ustalenia komisji, która badała te przypadki. Przebadam dlaczego nie otrzymaliście wszystkich odpowiedzi. 

17:09

Kaźmierczak nadal docieka, czy burmistrz w jakikolwiek sposób spowodował, że dyrektor i nauczyciele zjawili się na sesji w marcu. 

- Nie - wykrzyknął burmistrz w odpowiedzi. 

17:11

Radny nadal pyta, dlaczego Witczak - Janowska nie została zawieszona. 

- Na czas, kiedy pismo rodziców trafiło do burmistrza, pan burmistrz nie miał możliwości zawieszenia pani dyrektor. Przeciwko pani dyrektor nie toczy się w tej chwili żadne postępowanie karne - zauważa radca Małgorzata Sikorska. - Nie wymagające państwo, żeby w trakcie prac organu podejmować jakiekolwiek kroki. 

17:14

- Na co czekamy, na decyzję prokuratury czy Komisji Rewizyjnej? Proszę ustalić wspólną wersję - apeluje radny  Marcin Półrolniczak. 

- Do dnia dzisiejszego nie mamy uchwały z uzasadnieniem. Nie wpłynęła do urzędu - odpowiada Martuzalski.

17:19

- Dzisiaj odbywa się tu polityka i nie mówię o skardze - konstatuje burmistrz. 

- Panie burmistrzu litości - odpala Pólrolniczak i wychodzi po wodę. 

17:20

- Wielokrotnie nie czekał pan na decyzje rady, a coś było robione - wytyka w odpowiedzi Kaźmierczak. - To wszystko, co pan tu mówi tylko pana dzisiaj pogrąża. Pan nie korzysta ze swoich uprawnień, bo sytuacja w tej szkole mogła być dawno załatwiona. Szkodzi pan swoją bezczynnością. 

17:24

- Pan jako pierwszy powinien panią Janowska wezwać na dywanik i podjąć odpowiednie decyzje - mówi radny Marek Tobolski. 

17:26

- Czy z tej sytuacji, która otrzymaliśmy w dokumentach od pani dyrektor zostały wyciągnięte jakiekolwiek konsekwencje - pyta radna Katarzyna Szymkowiak w nawiązaniu do zajęć na orliku 28 marca. 

- Te kwestie badało kuratorium - odpowiada burmistrz. - Wy chcielibyście, żeby burmistrz przejął rolę kuratorium, prokuratury i pewnie jeszcze kata. 

17:33

Szefowa Komisji Rewizyjnej tłumaczy, dlaczego rozpatrywanie skargi na dyrektor trójki wykonano bez wymaganej uchwały. - Żaden radca prawny nie zwrócił na to uwagi, że ma to być przekazane w formie uchwały. Jak dostaliśmy zlecenie, to przeszliśmy do tematu. Może z opóźnieniem, ale dla mnie absolutorium było ważniejsze - tłumaczy przewodnicząca KR Bronisława Włodarczyk. - "Objawienie" nastąpiło, kiedy zaczęto pisać protokół. 

17:40

- Wszystko to, co podzespół robił, było zawężone do spraw finansowych - przekonuje Włodarczyk. - To, co znalazło się w protokole, uważam za prawdziwe. Taka uchwała została przez panią radczynię podpisana i taka trafiła na sesję. Co do reszty wniosków uważam, że my jako KR, nie będziemy się odnosić. Gdyby pan wykazał więcej przychylności dla rodziców, wysłuchał na pewno by tej skargi dziś nie było. Zawsze się mówi, że urzędnik jest od tego, żeby słuchać ludzi i od pomocy ludziom. Zwłaszcza na stanowisku burmistrza. 

- Być może ma pani rację, ale nie wiem czy doszlibyśmy do kompromisu. Oczekiwanie zdesperowanych pan było takie, żeby odwołać panią dyrektor - odpowiada Martuzalski. 

- Oczywiście - komentują rodzice. 

17:47

- Nie będę podejmował żadnych decyzji pod pręgierzem - deklaruje burmistrz. 

- Co my jeszcze mamy zrobić? My wiemy, co mamy zrobić, ale nie chcemy zaogniać tego konfliktu - przekonuje członkini RR. 

17:50

- Dla dobra dzieci lepszy jest najgorszy kompromis, niż takie siłowe działanie - odpowiada burmistrz. 

17:54

- Ile pan jeszcze potrzebuje informacji, ukazanych kłamstw pani dyrektor? Czemu pan nic w tej sprawie nie zrobił - pyta radny Półrolniczak i dowodzi, że był zastraszany przez radcę prawnego dyrektora trójki. 

17:56

Przerwa na wniosek klubu ZJ. 

18:26

Obrady wznowiono. Radny Jerzy Walczak pyta, czy sytuacja w trójce dawała możliwość burmistrzowi podjęcia korków, które wskazuje radny Kaźmierczak. - Szczegółowo dzisiaj nie odpowiem na to pytanie - odpowiada radca prawna i dodaje, że wcześniej burmistrz nie mógł zawiesić dyrektorki szkoły. 

18:27

- Pani doskonale wie, że Karta Nauczyciela przewiduje, że jeśli zostaną naruszone obowiązki dyrektora, może on zostać zawieszony - przekonuje w odpowiedzi Kaźmierczak. 

18:34

- Sprawa artykułu o którym pan mówi została poruszona dzisiaj, bo dzisiaj państwo roaszerzyliście te zarzuty wobec pana burmistrza - przekonuje urzędową radca. - Pan burmistrz nie moze rozpatrywać skargi za radę, czekał aż to,sie stanie i nigdy nie mówił, że nie podejmie żadnych decyzji. 

18:34

Burmistrz zapowiada, że w trójce odbędzie się szkolenie pracowników, by mogli oni zdefiniować, czy występuje mobbing. - Burmistrza nie można zmusić do takiego działania. Zdecydowałem, że takie badanie powinno się odbyć po zakończeniu roku szkolnego, by zaoszczędzić dzieciakom zawirowań - przekonuje Martuzalski. 

18:40

Radny Kołodziej ma wątpliwości. - Przeczytałem protokół z sesji w marcu, minęły trzy miesiące i kwestia nie rozstrzygnięta. Mnie się wydaje, że zapominamy o pewnych rzeczach i myślimy, że możemy wszystko. Możemy tyle na ile nam prawo pozwala - mówi i przypomina o tym, że rada uznała za zasadną skargę na dyrektora. - My nie możemy burmistrzowi nakazać jakiegokolwiek ruchu, czy zwolnienia dyrektora. 

18:46

Marek Tobolski wnioskuje o zamknięcie dyskusji. 

18:48

- Wakacje miną bardzo szybko i dobrze by było wiedzieć, jak ta szkoła ma od 1 września funkcjonować - zauważa radny Andrzej Weber. - To co dzieje się wokół tej szkoły jej nie służy. To w ogóle nie mieści się w moich kategoriach. Jeżeli pani dyrektor na moje dwa pytania mijała się z prawdą, to czy my musimy czekać pół roku, żeby wyciągnąć konsekwencje? Myślę, że można było coś w tej sprawie zrobić. Swoistym kuriozum jest to, że występki pani dyrektor spowodowały, że na celowniku znaleźli się radni. 

18:54

- Mam wrażenie, że jesteśmy w punkcie wyjścia w tej sprawie - komentuje radna Marzena Michalak - Piękna. - Efektem naszej pracy było uznanie skargi za zasadną. Blokadą (w trakcie kontroli - red.) było to, że pani dyrektor na każdym spotkaniu przekonywała, że ma plecy w radzie i u burmistrza. Nie byłam stronnicza w tej sprawie, choć takie zarzuty się pojawiły. Formalna droga została wykorzystana, ale wykorzystał ja pan w stopniu minimalnym panie burmistrzu. Szkoda, że ta reakcja tak wyglądała. Burmistrz może, nie czekając na efekt końcowy, zawiesić dyrektora szkoły. Jest mi bardzo ciężko, bo nauczyciele w tej sprawie stanęli po jednej stronie. Rada pedagogiczna ma w takiej sprawie duże możliwości. Brakowało takiej natychmiastowej reakcji ze strony pana burmistrza, jak choćby nagana dla pani dyrektor. Przyznam, że mam już tego tematu dosyć.(...) Szkoda, że pani dyrektor nie omija kwestii politycznej. 

19:02

- Wielokrotnie spotykam się z tym, że różne osoby powołują się na znajomość ze mną. Nie wyobrażam sobie, abym traktował kogoś w sposób szczególny, również w tej sprawie. Przyjąłem pozycję arbitra - przekonuje Martuzalski w odpowiedzi na "plecy" o których mówiła radna Michalak - Piękna.

19:06

Rodzice zauważają, że nauczyciele trójki mogą nie poddać się badaniu, którego celem ma być wykrycie mobbingu. - Jutro w tej sprawie trafi pismo do szkoły - przekonuje burmistrz. - Każdy kto weźmie udział w tym badaniu będzie podejrzany - odpowiada członkini RR. 

- Każdy, kto nie będzie chciał wziąć udziału w tym badaniu, to myślę, że radny Kaźmierczak siłą go doprowadzi - komentuje Martuzalski. 

- Pan znów ustawił w roli winnych radnych - odpowiada radny Kaźmierczak. - Niech pan w tej swojej postawie arbitra rozważy, że dokument który podpisali nauczyciele w obronie dyrektora, jest efektem tego mobbingu. 

19:15

- Zdaje sobie sprawę z trudności tej sytuacji, ale z tych wypowiedzi jasno można było usłyszeć, jeśli nie będzie wskazany mobbing, to znaczy, że to badanie będzie sfałszowane - konstatuje burmistrz i przypomina, że w tej kadencji radni podważali już prawomocny wyrok sądu. - W mojej ocenie jest jasny podział kompetencji. 

- Panie burmistrzu, kończąc tą całą dyskusję, brak pana reakcji, nie chciałbym, żeby 1 września zamiast dwóch czy trzech klas pierwszych będzie tam jedna. Katastrofą będzie ucieczka dzieci z tej szkoły - podsumował radny Półrolniczak.

Rada nie może głosować, bo okazało się, że nie ma uchwały o rozpatrzeniu skargi. Część osób chce głosować, czy skarga jest zasadna. Radca przypomina, że rada podejmuje decyzję w formie uchwał. 

- Jeżeli chcemy decydować czy skarga jest zasadna czy nie, to musimy znać treść uzasadnienia - przekonuje radny Jerzy Walczak.  Na sali zamieszanie. 

19:25

Opozycja zgłasza wniosek o rozszerzenie porządku obrad o uchwałę dotycząca skargi. Został przyjęty jednogłośnie. 

Radni domagają się uchwały w formie papierowej. Ogłoszono 5 min. przerwy. 

19:37

Obrady wznowiono. Radny Jerzy Walczak szczegółowo pyta o prawne uzasadnienie uchwały. 

Kolejna przerwa. Radni wczytują się w treść uchwały. Poza protokołem trwa kłótnia o to, w jakiej formie rada podejmuje decyzje. Radny Walczak wskazuje na statut, który mowi, że decyzje muszą byc podejmowane w formie uchwały. 

19:50

Rada większością głosów uznała skargę rodziców ZS nr 3 za zasadną. 

19:58

Radny Robert Kaźmierczak domaga się od burmistrza interwencji u organizatora festiwalu w sprawie promocji tzw. imprez okołofestiwalowych.  - Przez takie działania agencji festiwal staje się gettem przy ul. Maratońskiej - zauważa. Cześć radnych opuszcza salę obrad. - Festiwal został z Jarocina wyczyszczony. Pieniądze wydawane przez gminę nie wracają do miasta i to za przyzwoleniem władz - podsumowuje radny. 

- Będę rozmawiał w tej sprawie z firmą Go Ahead - deklaruje burmistrz i przypomina, że proponował zapisanie w WPF pieniędzy na kolejne lata, tak by można wcześniej ogłaszać przetargi na festwale. Nie zyskał jednak akceptacji radnych. - W mojej ocenie, to była najlepsza propozycja aby do tego konkursu mogły się zgłosić inne podmioty. 

20:07

Radny przypomina w odpowiedzi, że pieniądze zdjęto warunkowo i sprawa miała zostać przedyskutowana w samorządzie - w jakim kierunku powinien iść dalej Jarocin Festiwal. - Być może to jest ten moment, kiedy powinniśmy zastanowić się nad zmianą podmiotu organizującego festiwal, bo z obecnym dochodzimy do ściany - wyrokuje radny Kaźmierczak. Burmistrz proponuje wprowadzić pieniądze do Wieloletniej Prognozy Finansowe na kolejne edycje i wyciągnąć pierwsze wnioski na temat kierunków rozwoju festiwalu z debaty, którą w trakcie tegorocznej imprezy organizuje UAM w Poznaniu.

20:15

- Musimy jako miasto odzyskać możliwość panowania nad stroną artystyczną tego festiwalu - przekonuje Kaźmierczak. 

- To co się dzieje z organizacją festiwalu, to jest wynik błędów popełnionych w roku ubiegłym - komentuje radny Półrolniczak. Burmistrz przekonuje, że prowadził rozmowy z wieloma agencjami i one "chciały brać na siebie wyłącznie kwestie artystyczne, co z kolei spowodowałoby dodatkowe obciążenia dla gminy. 

20:21

Posiedzenie zakończono. 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (59)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

 • 7 lat temu | ocena +6 / -7

  kokos

  Walczak daj se siana chłopie, nie ośmieszaj sie. Trzy latatemu łaziłeś za Martuzalskim i trzymałeś go za marynare, żebyś się nie zgubił, a dwa dni temu wyszedłeś z sesji żeby nie głosować w sprawie absolutorium. Masz człowiecze jakieś zasady? i ty sie pchasz do władzy?? masz wstyd?

 • 7 lat temu | ocena +10 / -15

  Hipokryta z Ługów II

  [quote name="Jar"][quote name="pośrednictwo pracy"][quote name="Elf"]Ciekawe czy tym razem Stachu podziękuje Dębskiej, za głosowanie w jego sprawie? Ona taka biedna :sad: rękę jej ziemia podnosi :lol: a ona nic za to nie może :cry: a córunie w urzędzie i szkole kasę publiczną biorą :-x[/quote]<br /><br /><br />A co z Witczak-Janowską która uczyła w LO razem z Szałkowską i gdy ta zaczeła odpowiadać za oswiate w gminie to Witczak Janowska zostala dyrektorką ZS 3? Wasilewski radny i kolega z parti M Kostki pracuje w Jarocin Sport.[/quote]<br />Tok rozumowania wyjęty z broszur ZJ[/quote]<br /><br />Walczak? <br />A ty nie w Witaszycach? <br />Będzie! Będzie zabawa!<br />Będzie się działo!<br />I znowu nocy będzie mało.<br />Będzie głośno, będzie radośnie<br />Znów przetańczcie z Hanką całą noc! :lol:

 • 7 lat temu | ocena +11 / -11

  Jar

  [quote name="pośrednictwo pracy"][quote name="Elf"]Ciekawe czy tym razem Stachu podziękuje Dębskiej, za głosowanie w jego sprawie? Ona taka biedna :sad: rękę jej ziemia podnosi :lol: a ona nic za to nie może :cry: a córunie w urzędzie i szkole kasę publiczną biorą :-x[/quote]<br /><br /><br />A co z Witczak-Janowską która uczyła w LO razem z Szałkowską i gdy ta zaczeła odpowiadać za oswiate w gminie to Witczak Janowska zostala dyrektorką ZS 3? Wasilewski radny i kolega z parti M Kostki pracuje w Jarocin Sport. Mazurek powolany dwukrotnie bez konkursu na prezesa Jarocin Sport. Jarocin to nie jest wielkie miasto, tutaj każdy zna kogos albo jest czyjąś rodziną, wiec nie ma sie co doszukiwac nadmiernych sensacji[/quote]<br />Tok rozumowania wyjęty z broszur ZJ

 • 7 lat temu | ocena +15 / -11

  ja

  [quote name="wódz stanlej"][/quote]<br />[quote name="pośrednictwo pracy"][quote name="Elf"]-x[/quote]<br /><br /><br />A co z Witczak-Janowską która uczyła w LO razem z Szałkowską i gdy ta zaczeła odpowiadać za oswiate w gminie to Witczak Janowska zostala dyrektorką ZS 3? Wasilewski radny i kolega z parti M Kostki pracuje w Jarocin Sport. Mazurek powolany dwukrotnie bez konkursu na prezesa Jarocin Sport. Jarocin to nie jest wielkie miasto, tutaj każdy zna kogos albo jest czyjąś rodziną, wiec nie ma sie co doszukiwac nadmiernych sensacji[/quote]<br />Jesteście pieprznięci, w głowach nie macie mózgu tylko nienawiść, która wycieka i zalewa Jarocin

 • 7 lat temu | ocena +23 / -21

  pośrednictwo pracy

  [quote name="Elf"]Ciekawe czy tym razem Stachu podziękuje Dębskiej, za głosowanie w jego sprawie? Ona taka biedna :sad: rękę jej ziemia podnosi :lol: a ona nic za to nie może :cry: a córunie w urzędzie i szkole kasę publiczną biorą :-x[/quote]<br /><br /><br />A co z Witczak-Janowską która uczyła w LO razem z Szałkowską i gdy ta zaczeła odpowiadać za oswiate w gminie to Witczak Janowska zostala dyrektorką ZS 3? Wasilewski radny i kolega z parti M Kostki pracuje w Jarocin Sport. Mazurek powolany dwukrotnie bez konkursu na prezesa Jarocin Sport. Jarocin to nie jest wielkie miasto, tutaj każdy zna kogos albo jest czyjąś rodziną, wiec nie ma sie co doszukiwac nadmiernych sensacji

 • 7 lat temu | ocena +25 / -16

  wódz stanlej

  Stasiu to polityczny bankrut, nie ma pomysłu ani planu dla Jarocina, i nawet nie potrafi rozliczyć nieudolnych kierowników jednostek mu podległych. Oto jaką ekipe zebrał: aferzysta Wawrocki w JTBS, partyjny kolega Mazurek w Jarocin Sport, Witczak-Janowska w trojce i Zadrożny w ZGO, który sam nie wie co zawiera umowa przez niego podpisana na rozwbudowe ZGO bo nawet nie wiedzial od czego beda liczone kary umowne.

 • 7 lat temu | ocena +23 / -22

  Elf

  Ciekawe czy tym razem Stachu podziękuje Dębskiej, za głosowanie w jego sprawie? Ona taka biedna :sad: rękę jej ziemia podnosi :lol: a ona nic za to nie może :cry: a córunie w urzędzie i szkole kasę publiczną biorą :-x

 • 7 lat temu | ocena +13 / -15

  ja

  [quote name="szuka bata"][quote name="ja"]"która" pisze się przez "Ó" kreskowane.[/quote]<br /><br /> Chyba że chodzi o byle kogo :)[/quote]<br />A kto może wiedzieć kto jest byle kim? Może to być osoba, której wydaje się że wie

 • 7 lat temu | ocena +8 / -18

  szuka bata

  [quote name="Marcin P."]U nas na wsi w goli...nie pisze sie<br /><br /> ktUra !!!!<br /><br /><br /> :oops: :oops: :oops: :oops:[/quote]<br /><br /> Tylko od razu nazywa się rzeczy po imieniu :) Niestety nie można tu brzydko pisać :)

 • 7 lat temu | ocena +9 / -6

  Marcin P.

  U nas na wsi w goli...nie pisze sie<br /><br /> ktUra !!!!<br /><br /><br /> :oops: :oops: :oops: :oops:

 • 7 lat temu | ocena +15 / -4

  mario

  [quote name="Aśka"]Ha, ha od kolczyków mnie nazwano :lol: (pewnie grono sprzyjające paniom z RR. (niestety o tym panu też nie mam dobrego zdania). Mam za to zarzut do pań z RR w "trójce" które reprezentują rodziców (m.in. mnie!) a nie potrafiły się z rodzicami w tej sprawie spotkać - a była możliwość choćby poprzez trójki klasowe, bądź "poodwiedzać" klasy podczas zebrań- wówczas miałyby pogląd o zdaniu nas rodziców! Jak można bez takiej konsultacji robić tyle szumu w nie swoim imieniu??[/quote]<br />No i ja właśnie o czymś takim wcześniej pisałem.Nikt nie pyta o zdanie innych,bo mają Was za zwykłych szaraków.To oburzające.

 • 7 lat temu | ocena +8 / -3

  szuka bata

  [quote name="ja"]"która" pisze się przez "Ó" kreskowane.[/quote]<br /><br /> Chyba że chodzi o byle kogo :)

 • 7 lat temu | ocena +20 / -7

  Aśka

  Ha, ha od kolczyków mnie nazwano :lol: (pewnie grono sprzyjające paniom z RR. (niestety o tym panu też nie mam dobrego zdania). Mam za to zarzut do pań z RR w "trójce" które reprezentują rodziców (m.in. mnie!) a nie potrafiły się z rodzicami w tej sprawie spotkać - a była możliwość choćby poprzez trójki klasowe, bądź "poodwiedzać" klasy podczas zebrań- wówczas miałyby pogląd o zdaniu nas rodziców! Jak można bez takiej konsultacji robić tyle szumu w nie swoim imieniu??

 • 7 lat temu | ocena +10 / -8

  ja

  "która" pisze się przez "Ó" kreskowane.

 • 7 lat temu | ocena +12 / -4

  NIE dla ZJ

  [quote name="Marcin P."][quote name="matka"]Wspolczuje pani dyrektor z 3 i burmistrzowi. Te kobiety nie odpuszcza!!! Zwlaszcza ta jedna . Dodam ze w kosciele w pietrwszej lawce.[/quote]<br /><br /><br />KTURA ????[/quote]<br /><br /> Ta szukająca ???

 • 7 lat temu | ocena +10 / -14

  Marcin P.

  [quote name="matka"]Wspolczuje pani dyrektor z 3 i burmistrzowi. Te kobiety nie odpuszcza!!! Zwlaszcza ta jedna . Dodam ze w kosciele w pietrwszej lawce.[/quote]<br /><br /><br />KTURA ????

 • 7 lat temu | ocena +18 / -8

  mario

  W jednej z poznańskich szkół była podobna afera jakiś czas temu.Wąska grupa osób zarzucała skądinąd świetnemu dyrektorowi niekompetencję,błędy i chciała go odwołać.....Afera była ogromna, w prasie, telewizji itd........Nie wiem,kto o tym zadecydował ale zrobiono zebranie WSZYSTKICH pracownikow,rodziców i uczniów i przeprowadzono głosowanie,TAJNE.No i sie okazało,ze stosunek głosów był 10przeciw,ponad 300 za....I wszystko stało sie jasne.<br />Tutaj nikt nie pyta o zdanie "przeciętnych",władzę i głos wiążący w tej sprawie mają wciąż TYLKO te dwie panie i ZJ.....odwalają pokazówkę,przedłużają sprawę na forum publicznym,byle zapisać obecnego burmistrza w świadomości Jarocinian jako nieudolnego.....Żeby w wyborach głosowali na tych co to niby chcą "dobra dzieci"........Czy ABY NA PEWNO chodzi o dobro DLA NICH?

 • 7 lat temu | ocena +16 / -18

  mario

  Uważnie śledząc relację z posiedzenia RM stwierdzam,że niektórzy radni z ZJ mają mieszkańców Jarocina za przygłupów....dlaczego tak długo omawia sie to publicznie? Pokuszę się o odpowiedź.<br />.

 • 7 lat temu | ocena +11 / -10

  ojciec

  Apel do Zdzicha! Przew. Zarz. Osiedla. Zorganizuj Zebranie Ogólne Osiedla nr 5, ale z wszystkimi mieszkańcami!!!!!!!!!!!!. Przedyskutujcie problem z udziałem wszystkich mieszkańców, przegłosujcie mądre wnioski tworzące nowy ład i porządek wokół szkoły. Wam potrzeba CHŁOPSKIEJ RĘKI!!!. Po zebraniu zabawa do rana, miłość i zgoda!!!.

 • 7 lat temu | ocena +13 / -11

  pusty jak kolczyk

  O co ci chodzi kolczyk, o co te żale? W dwa lata razem ze stachem i niemrawą poloniatką rozje...iscie gmine i teraz jakiesz zale na Pawlickiego i Kazmierczaka, oni już gminą nie rządzą, więc gdzie ta obiecana poprawa? NIE MA BO BYC NIE MOZE, SKORA RZĄDZĄ NAMI NIEUDOLNI POLITYKIERZY! <br />Za tą normalnosc i spokój który obiecałes wkrotce zostaniesz rozliczony przez wyborcow.<br />I kto wie czy w najblizszym czasie nie bedziesz miec wyroku sadowego (kolejnego zresztą)<br /><br />P.s. I kolczyk jesteś ten toudi, twoj ksieciunio cie pochwali czy caly czas jestes taki zakompleksiony i niedowartosciowany?

 • 7 lat temu | ocena +20 / -15

  ja

  Proszę spojrzeć na wpisy w których internauci krytycznie (i słusznie) oceniają<br />Pawlickiego, Kaźmierczaka i stowarzyszenie ziemia jarocińska. Ci ludzie przypuści li ostry atak z różnych komputerów i nawalili minusów. Należy przyjąć że jest to udział całej "rodzinki" łącznie z japikowymi komuterami. Proszę spojrzeć jak bardzo się boją, jak bardzo się wystraszyli. Proszę sobie wyobrazić do czego ta grupa jest zdolna. PAMIĘTAJCIE: NIE WOLNO WYBIERAĆ PAWLICKIEGO, KAŹMIERCZAKA I OSÓB Z NIMI WSPÓŁPRACUJACYCH! JAROCIN ZASŁUGUJE NA LEPSZE MĄDRE RZĄDY, JAROCIN ZASŁUGUJE NA NORMALNOŚĆ! JAROCIN ZASŁUGUJE NA SPOKÓJ A LUDZIE NA NORMALNE ŻYCIE I PRACĘ. KOŃCZYMY Z LUDŹMI Z PRZESZŁOŚCI!!!

 • 7 lat temu | ocena +9 / -14

  Matkowski

  [quote name="endi"]Od kiedy to radni z komisji rewizyjnej są ekspertami od spraw oświaty?<br />Zadaniem gminy jest utrzymywanie budynków, sprzątanie, budowa infrastruktury szkolnej i itp i przekazywanie pieniędzy otrzymywanych z ministerstwa.<br />Jak rodzicom nie podoba się SP 3 to niech sobie przeniosą dzieci do innej placówki np 2 lub 5.<br />Przyjmą ich pociechy z otwartymi rękami.<br />No chyba, ze mamy tu drugie dno w postaci chrapki na przekształcenie SP3 w szkołę niepubliczną.<br />Jak pamiętam ZJ z niedoszłym senatorem R Kaźmierczakiem już takie próby robiły kilka lat temu ale wojewoda z PIS albo UP ( nie pamiętam) utrącił te próby.<br />A więc UWAŻAĆ I PATRZEĆ NA RĘCE NALEŻY[/quote]<br /> BYŁ TO 2004r. i wojewoda NIE Z PiS-u a z Unii Pracy!!! sam jako asystent Posła M. Janickiego brałem udział w tym utrąceniu chorych pomysłów i miałem okazję obwieścić ten fakt rodzicom i nauczycielom na Sesji Rady Miejskiej.

 • 7 lat temu | ocena +20 / -20

  matka

  Wspolczuje pani dyrektor z 3 i burmistrzowi. Te kobiety nie odpuszcza!!! Zwlaszcza ta jedna . Dodam ze w kosciele w pietrwszej lawce.

 • 7 lat temu | ocena +18 / -20

  ja

  Będę czynić wszystko aby nie dopuścić do objęcia stanowisk państwowych w Jarocinie przez pawlickiego, kaźmierczaka i jego kumpli. Ich czas minął! Byłoby wielkim błędem gdyby jarociniacy patrzyli wstecz. Żeby coś osiągnąć trzeba wyprzedzać czas i myśleć do przodu. Patrzenie na ludzi z przeszłości to zacofanie

 • 7 lat temu | ocena +17 / -21

  mobill

  Ziemia i psl sięgnęły dna. Koalicja nienawiści, zemsty i prywaty pokazuje swoją twarz. Ludki sprzedały sie za 400 srebrników miesięcznie i wiernie za tą jałmużnę wspierają mopsową frustrację!

 • 7 lat temu | ocena +19 / -22

  endi

  Od kiedy to radni z komisji rewizyjnej są ekspertami od spraw oświaty?<br />Zadaniem gminy jest utrzymywanie budynków, sprzątanie, budowa infrastruktury szkolnej i itp i przekazywanie pieniędzy otrzymywanych z ministerstwa.<br />Jak rodzicom nie podoba się SP 3 to niech sobie przeniosą dzieci do innej placówki np 2 lub 5.<br />Przyjmą ich pociechy z otwartymi rękami.<br />No chyba, ze mamy tu drugie dno w postaci chrapki na przekształcenie SP3 w szkołę niepubliczną.<br />Jak pamiętam ZJ z niedoszłym senatorem R Kaźmierczakiem już takie próby robiły kilka lat temu ale wojewoda z PIS albo UP ( nie pamiętam) utrącił te próby.<br />A więc UWAŻAĆ I PATRZEĆ NA RĘCE NALEŻY

 • 7 lat temu | ocena +18 / -22

  trojka

  Czytam i płakać się chce. Jak dalece mogą upodlić się ludzie wzajemnie przy " tajnym" udziale jak sądzę z całego przebiegu sprawy, mistrza konfliktu i destrukcji MOPSA. Pokażcie gdzie wasze wartości, które podnosicie: dobro dziecka, dobro rodziców ale wszystkich, dobro nauczycieli też wszystkich, wreszcie dobro całej społeczności szkolnej w obwodzie tej szkoły. Sami zdeptaliście wszystko, zeszmaciliście. Ciświca wam tego nie wybacza!!!

 • 7 lat temu | ocena +13 / -29

  ja

  Uważąm, że gdyby pawlicki, kaźmierczak i wierni anonimowi i nie myślący ziemianie kierowali się tylko dobrem miasta i jego mieszkańców a nie swoimi politycznymi ambicjami, a kto wie może i nienawiścia i chęcią trwania przy władzy to z pewnością ostatnie trzy lata ( nielicząc haniebnego przypadku skazania burmistrza) wygladały by inaczej. Może pojawiłby się nowe miejsca pracy i Jarocin stawałby się normalnym miastem, wizytówką miast. Jarocin nie byłby pośmiewiskiem! To straszna choroba nienawiści i pragnienie władzy za wszelką cenę niszczy miasto i resztki ludzi przyzwoitych. Mam prawo do takiej oceny i tak oceniam tych ludzi. Będzie totalna katastrofa dla Jarocina jeżeli oni znowu przejma władzę. Jestem całkowicie zwieziona: Półrolniczakiem, Walczakiem, Szymkowiakową, Szałkowską, o takich osobnikach jak Wasielewski nie wspomnę to pomyłka totalna

 • 7 lat temu | ocena +23 / -24

  Jaro

  Niech posla dzieci do Goliny,skoro Trojka im nie odpowiada.Tam to jest dopiero rodzinna sitwa,gdzie rodzice i uczniowie nic nie znacza.Nauka?Wiekszosc tylko zadaje i sprawdza czy sie nauczyli.A w Trojce jest wszystko w porzadku.Z RR na potrzeby szkoly skubie kase niemal kazdy dyrektor.Nie ma problemu a niby jest bo kilka osob wszczyna awanture.

 • 7 lat temu | ocena +22 / -23

  d,artagnian

  Panie burmistrzu jakie żądania postawiły zielone buraki??? Ich nielojalność w tej tzw dużej jak i naszej gminnej polityce ma zawsze podłoże żądań,i własnego interesu!!!!Ich ostatnie głosowania są dobitnym dowodem że społeczeństwo takim radnym mówi ,dziękujemy!!!!

 • 7 lat temu | ocena +25 / -24

  d,artagnian

  Obserwuję Jarocin od jakiegoś czasu i zastanawia mnie poziom nienawiści,obrzydliwości,kłamstw ,pomówień,płynących ze środowiska tzw ziemi jarocinskiej,czy to na sesjach RM czy poprzez ich gazetki japik lub ż.j.skierowanych przeciw burmistrzowi Jarocina . Jak mocno ten gościu musiał popsuć ich rodzinne biznesy że próbują go za wszelką cenę zniszczyć??? W ostatnim czasie byłem mimowolnym świadkem rozmowy nt. biznesówm rodzin-żaby,mopsa,opalonego.... A co na to reszta tzw ziemian???Czy odpowiada im rola mięsa armatniego ???(ja nic nie wiem ,to nie ja to oni...)???

 • 7 lat temu | ocena +21 / -24

  d,artagnian

  No ,to radni sięgneli dna!!!!Sami nie potrafili przez 3 miesiące rozpatrzyć skargi(niekompotencja do potęgi)a dziś próbowali zlinczować burmistrza,tylko za to że stara się działać zgodnie z prawem!!!Państwo radni przez całą kadencję wykazaliście swoją niekompotencję,a dziś szukacie kozła ofiarnego!!!! Wasza ewentualna reelekcja to katastrofa dla naszej gminy!!! :D

 • 7 lat temu | ocena +24 / -23

  padlicki

  "To co się dzieje z organizacją festiwalu, to jest wynik błędów popełnionych w roku ubiegłym - komentuje radny Pólrolniczak."<br /><br />Pierdzieli burak jak zawsze głupoty i pcha palec psl-u w dupsko mopsa i opalonego! Żenada :cry:

 • 7 lat temu | ocena +25 / -23

  padlicki

  Tyle bezprawia co narobili radni w sprawie szkoły nie pozwala na ocenę prawną innych. Są obłudni i bezwstydni. Banda ignorantów i idiotów z mopsem i grubą pulchną na czele!

 • 7 lat temu | ocena +29 / -22

  mario

  [quote name="toni"][quote name="mmm"][quote name="toni"]te panie od tej afery ewidentne maja problem ale ze sobą jedna rozwódka albo cos tam a druga bezrobotna są lepsze sposoby na bycie kimś a nie robienie z igły widły :P :lol:[/quote]<br />Jak nie wiesz to nie pisz głupoto o tych Paniach sam jestes rozwódkowym-bezrobotnym .... :-*[/quote]<br /><br />jak nie wiem jak wiem przecież jestem sąsiadem ale nie trafiłeś bo akurat mam prace a moje dzieci chodzą do trójki i sam tez tam chodziłem i mi wstyd ze dwie takie robią aferę nie wiadomo po co pozdrawiam cię mmm[/quote]<br /><br />Bo tak jak w SEKSMISJI-Chłopa im trzeba!!!!!Od razu by złagodniały.

 • 7 lat temu | ocena +33 / -25

  Aldebaran

  Pytałem już o to raz, zapytam znowu: jeśli dzieci bawiące się na boisku pod opieką 1 nauczyciela to taka tragedia, to co z dziećmi bawiącymi się na łące pod lasem bez opieki? Odwołać leśniczego? Pieniactwo i lanie wody według mnie.

 • 7 lat temu | ocena +25 / -22

  toni

  [quote name="mmm"][quote name="toni"]te panie od tej afery ewidentne maja problem ale ze sobą jedna rozwódka albo cos tam a druga bezrobotna są lepsze sposoby na bycie kimś a nie robienie z igły widły :P :lol:[/quote]<br />Jak nie wiesz to nie pisz głupoto o tych Paniach sam jestes rozwódkowym-bezrobotnym .... :-*[/quote]<br /><br />jak nie wiem jak wiem przecież jestem sąsiadem ale nie trafiłeś bo akurat mam prace a moje dzieci chodzą do trójki i sam tez tam chodziłem i mi wstyd ze dwie takie robią aferę nie wiadomo po co pozdrawiam cię mmm

 • 7 lat temu | ocena +25 / -23

  mario

  Czytam i OCZOM NIE WIERZĘ.Raport Kuratorium przekładany?OJ,GRUBY zarzut.Ciekawe co na to Kuratorium.....Łatwo tym PANIOM Z RR chlapać głupotami ,ciekawe jak potem sie z tego wywiną.BO TO POTĘŻNY zarzut wobec Kuratorium.

 • 7 lat temu | ocena +16 / -25

  mmm

  [quote name="toni"]te panie od tej afery ewidentne maja problem ale ze sobą jedna rozwódka albo cos tam a druga bezrobotna są lepsze sposoby na bycie kimś a nie robienie z igły widły :P :lol:[/quote]<br />Jak nie wiesz to nie pisz głupoto o tych Paniach sam jestes rozwódkowym-bezrobotnym .... :-*

 • 7 lat temu | ocena +30 / -24

  salamandra

  Niekompetencja i politykierstwo radnych. Ludzie bez wstydu!!!!!!!! jak mogą patrzeć w lustro przemadrzały wszechwiedzący kaźmierczak, pyskaty półrolniczak, dziwny weber, szymkowiakowa grajaca nie wiadomo o co i przebudzona piekna. A reszta radnych? siedzą coś do siebie dukaja, nie wiele rozumieją, zakompleksieni wystraszeni bo co powie ojciec chrzestny. To katastrofa jarocińskiego samorządu. Sześciu rodziców zrobiło raban, kaxmierczak to podchwycił bo stwierdził ze można na tym coś ugrać bo wystapili przeciwko burmistrzowi, zeszmacili, wylali kubeł pomyj na dyrektorkę szkoły, powiedzieli publicznie wiele przykrych słów i oszczerstw pod jej adresem a teraz wszyscy skacza sobie dogardła kosztem szkoły, za nic mają jej dobre imie i dzieci, ważne zeby dokopać burmistrzowi bo idą wybory i trzeba zdobyć dla siebie trochę punktów. Obrzydliwe, haniebne i judaszowe. Precz z znimi!. Precz z Jarocina!!!!!

 • 7 lat temu | ocena +17 / -24

  roman

  [quote name="nowa jakość"]A GJ napisała że ta Witczak-Janowska, dyrektorka trójki na którą są te skargi i narobiła w szkole więcej afer niż jest uczniów jest w tym ruchu samorządowym co to go Jurek Walczak założył. Jurek taki bezkompromisowy szeryf co Pawlickiego wyzywał od aferzystów, takie poślednie moralnie persony przyjmuje do tego swojego ruchu? Już nikt leprzy nie chciał w tym uczestniczyć? A miała być podobno nowa jakość. Teraz widać wyraźnie na czym to nowum wygląda[/quote]<br />Idąc tym śladem bardzo mocno boje się o - patrząc na przywódcę - u7moralność członków ZJ

 • 7 lat temu | ocena +37 / -14

  nowa jakość

  A GJ napisała że ta Witczak-Janowska, dyrektorka trójki na którą są te skargi i narobiła w szkole więcej afer niż jest uczniów jest w tym ruchu samorządowym co to go Jurek Walczak założył. Jurek taki bezkompromisowy szeryf co Pawlickiego wyzywał od aferzystów, takie poślednie moralnie persony przyjmuje do tego swojego ruchu? Już nikt leprzy nie chciał w tym uczestniczyć? A miała być podobno nowa jakość. Teraz widać wyraźnie na czym to nowum wygląda

 • 7 lat temu | ocena +30 / -36

  mixol

  Kaźmierczak rozkręca kolejną aferę - tak się zastanawiam za co mu płaci Grobelny bo on przecież non sto w jarocinie szczuje....a festiwal oczywiście że musi organizować spichlerz, chełstowski, jarosz i jako tutto di tutti Mops - wtedy bedzie lalunia i grosz się bedzie zgadzał...

 • 7 lat temu | ocena +36 / -40

  toni

  te panie od tej afery ewidentne maja problem ale ze sobą jedna rozwódka albo cos tam a druga bezrobotna są lepsze sposoby na bycie kimś a nie robienie z igły widły :P :lol:

 • 7 lat temu | ocena +44 / -37

  hejters gona hejt

  [quote name="endi"]Niedoszły senatorze dyrektorze nie wiadomo czego w Poznaniu Robercie Kaźmierczak<br />nie sil się na wskazywanie obowiązku rzetelnego wykonywania zawodu nauczyciela. Najpierw sam bądź uczciwym potem zostań pedagogiem a dopiero później racz zwracać uwagę nauczycielom, których za twojej kadencji moim zdaniem oszukiwałeś i okradałeś.<br />Amen[/quote]<br /><br />Weź sie za robote a nie innym zazdrościsz ich osiągnięć. Kim jesteś i co robisz w zyciu ze tak latwo decydujesz o tym kto ma racje badz kto jest uczciwy i fachowy w swoich poczynqniach? Kaźmierczak jest jaki jest tez za nim nie przepadam, ale ma odwage głosić swe poglądy otwarcie a ty jesteś zwykłym interjetowym trolem:P

 • 7 lat temu | ocena +40 / -45

  endi

  Niedoszły senatorze dyrektorze nie wiadomo czego w Poznaniu Robercie Kaźmierczak<br />nie sil się na wskazywanie obowiązku rzetelnego wykonywania zawodu nauczyciela. Najpierw sam bądź uczciwym potem zostań pedagogiem a dopiero później racz zwracać uwagę nauczycielom, których za twojej kadencji moim zdaniem oszukiwałeś i okradałeś.<br />Amen

 • 7 lat temu | ocena +32 / -23

  Rolnik

  Rok góra dwa Martuzalski mógł się slizgać ale jak widać wszystkie niedoróbki zaczynają wypływać,ile można zamiatać pod dywan.Burmistrzowanie nie polega tylko na rozdawaniu w przedszkolu dzieciom lizaków.Moim zdaniem obecna władza to kompletne zero.

 • 7 lat temu | ocena +28 / -9

  O-rety

  [quote name="Blady Kolczyk"]Martuzalski i Kostka obiecali miejsca pracy. Widział może ktoś te wakaty? Bo ani widu ani słuchu a zaraz koniec kadencji.[/quote]<br /><br />Przecież dla zwykłego człowieka nigdy nie ma kasy, a na innych potrzeby się znajduje...

 • 7 lat temu | ocena +42 / -43

  marcin

  co to za rada rodziców nawiedzeni ludzie i koniec moje dzieci chodziły tam do szkoły rodzice sa nawiedzenieni na dzien ojca mieli przyjsc ojcowie a przyszły mamy i pysk rozdziwiały do ojców nie było miejsca<br />te panie to wielkie damy i p sz.na zdjeciu dajcie spokuj dzieciom na zajeciach stanie sie krzywda to z ubezpieczenia niech dadza a nie pierdoły te panie niech odpuszcza wielkie biznesłomen dajcie kobietki spokój pozdrawiam marcin t.

 • 7 lat temu | ocena +32 / -20

  blada kariera

  [quote name="Złodzieje !!!"]Niech siè wezmà za bezrobocie a nie garstką marinontek nspuszczonych przez A.P. [email protected]<br /><br /> I tak pójdziesz siedzieć !!![/quote]<br /><br /><br />Za to ty kolczyk po wyborach wylądujesz w oborze gdzie twoje miejsce i bedziesz sie mogl zajac tym do czego sie nadajesz - kolczykowaniem trzody

 • 7 lat temu | ocena +41 / -29

  kolczyk vel trep

  [quote name="Aśka"]Niech już sobie te kobiety dadzą spokój! Jak można tak zaciekle upierać się, gdy ani uczniowie (wiem, bo sama mam syna w gimnazjum) ani nauczyciele nie widzą tak ogromnego (przerośniętego) problemu jaki reprezentuje garstka z RR. Jestem rodzicem z "trójki" i nie popieram tych pań, które wywierały wpływ na rodzicach chodząc po domach, wielu uległo tym stronniczym (co zarzucają o ironio - burmistrzowi również) wywodom. Pieniactwo i nic więcej – powtarzam: jestem rodzicem a pani Janowska jest mi znana ze szkolnych spotkań od niedawna, ale nie znoszę nagonki, której celem jest tylko postawienie na swoim i popieranie starych układów![/quote]<br /><br />Jests kolczykiem z os Rzeczpospolitej i plujesz jadem bo wiesz ze twoj fzas w urzedzie dobiega konca...

 • 7 lat temu | ocena +33 / -33

  Maria

  No i co te panie chca osiagnac ta skarga?Mysla,ze burmistrz dostanie paskiem po pupie od radnych czy co?Najpierw skarzyly na dyrektorke,teraz na kogos innego,czy to aby nie jest malkontenctwo i awanturnictwo? A moze sa przez kogos sterowane?Sama bym powalczyla z burmistrzem a szczegolnie z wice ale nie taka bronia!

 • 7 lat temu | ocena +53 / -52

  Aśka

  Niech już sobie te kobiety dadzą spokój! Jak można tak zaciekle upierać się, gdy ani uczniowie (wiem, bo sama mam syna w gimnazjum) ani nauczyciele nie widzą tak ogromnego (przerośniętego) problemu jaki reprezentuje garstka z RR. Jestem rodzicem z "trójki" i nie popieram tych pań, które wywierały wpływ na rodzicach chodząc po domach, wielu uległo tym stronniczym (co zarzucają o ironio - burmistrzowi również) wywodom. Pieniactwo i nic więcej – powtarzam: jestem rodzicem a pani Janowska jest mi znana ze szkolnych spotkań od niedawna, ale nie znoszę nagonki, której celem jest tylko postawienie na swoim i popieranie starych układów!

 • 7 lat temu | ocena +53 / -57

  rodzic

  Garstka 5 rodziców współpracujących z opalonymi z ZJ robi rozpierduchę. Należy to przerwać.

 • 7 lat temu | ocena +52 / -55

  polityka

  Skandal aby kilku politycznie zaangażowanych rodziców - podsycanych przez ugrupowanie ZJ robiło taki cyrk. Pogonić to towarzystwo!!!

 • 7 lat temu | ocena +52 / -24

  Blady Kolczyk

  Martuzalski i Kostka obiecali miejsca pracy. Widział może ktoś te wakaty? Bo ani widu ani słuchu a zaraz koniec kadencji.

 • 7 lat temu | ocena +45 / -27

  [email protected]

  pracz z PLATFORM A Z POLSKI I JAROCINA :-*

 • 7 lat temu | ocena +47 / -23

  [email protected]

  niech sie wezmą za budowe naszego miasta bo NIC NIEROBIĄ 3 ROK żal żal żal

 • 7 lat temu | ocena +34 / -55

  Złodzieje !!!

  Niech siè wezmà za bezrobocie a nie garstką marinontek nspuszczonych przez A.P. [email protected]<br /><br /> I tak pójdziesz siedzieć !!!