ARTYKUŁY OGŁOSZENIA FIRMY
R E K L A M ABS Jarocin A1 2021

Niezbędnik - Miasta partnerskie

A A A

Libercourt - Francja
www.libercourt.com

Data podpisania umowy: 25.03.1978r.

Zakres współpracy:
1) wymiana zespołów artystycznych;
2) wymiana w dziedzinie kultury fizycznej;
3) kontakty pomiędzy młodzieżą szkolną;
4) wystawy miejscowych artystów;
5) współdziałanie towarzystw i kół zainteresowań;
6) wymiana doświadczeń i współdziałanie w innych dziedzinach interesujących obie strony.

 

Veldhoven - Holandia
www.veldhoven.nl

Data podpisania umowy: 02.05.1995r.

Zakres współpracy:
1) przyjacielskie kontakty pomiędzy organizacjami społecznymi i mieszkańcami; 
2) kontakty w dziedzinach: szkolnictwo i kultura, opieka zdrowotna i społeczna, inne dziedziny uznane za ważne; 
3) wymiana wiedzy i doświadczenia w zakresie komunalnym i gospodarczym; 
4) współdziałanie organizacji charytatywnych w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

Hatvan - Węgry
www.hatvan.hu

Data podpisania umowy: 27.06.1997r.

Obszary zainteresowań:
1) szkolnictwo, kultura, sport,
2) opieka zdrowotna i społeczna,
3) kontakty młodzieżowe,
4) współpraca z przedsiębiorstwami,
5) ochrona środowiska,
6) każda inna dziedzina, którą partnerzy uznają za ważną.

 

Schlüchtern - Niemcy
www.schluechtern.de

Data podpisania umowy: 24.10.2003r.

Zakres współpracy:
1) wymiana uczniowska (partnerstwo pomiędzy szkołami);
2) wzajemna wymiana pobytowa w zakresie kształcenia i dokształcania zawodowego;
3) wymiana pomiędzy instytucjami kościelnymi i kulturalnymi oraz stowarzyszeniami;
4) wymiana pomiędzy instytucjami (OSP, OC);
5) wymiana pomiędzy stowarzyszeniami i instytucjami w zakresie sportu i promowania zdrowego trybu życia;
6) wymiana pomiędzy stowarzyszeniami i instytucjami zajmującymi się promocją gospodarczą i rozwojem infrastruktury.

 

Aleksandria - Ukraina
www.alexandria.kr.ua

Data podpisania umowy: 03.06.2004r.

Zakres współpracy:
1) Wzajemne wizyty kontaktowe i informacyjne delegacji władz obydwu miast.
2) Wzmacnianie więzi kulturowych i zapoznanie z tradycjami narodów Ukrainy i Polski.
3) Wprowadzenie w życie programu współpracy w zakresie edukacji.
4) Organizacja wspólnych przedsięwzięć sportowych.
5) Wymiany młodzieży, wzajemne spotkania młodzieży.
6) Wymiana pomiędzy stowarzyszeniami i instytucjami w zakresie promocji gospodarczej.
7) Wzajemne spotkania organizacji kobiecych, pomocy społecznej i charytatywnych.

 

Korkuteli - Turcja
www.antalya.gov.tr

Data podpisania umowy: 04.09.2007r.

Zakres współpracy:
1) Sprawy społeczne.
2) Kultura.
3) Turystyka.
4) Historia.
5) Gospodarka.
6) Inne, którymi oba miasta bliźniacze będą zainteresowane.