ARTYKUŁY OGŁOSZENIA FIRMY
R E K L A M ABS Jarocin A1 2021

Niezbędnik - Kultura i sztuka

A A A

Muzeum Regionalne w Jarocinie
Jarocin, Rynek
tel. 62 747-34-49

Otwarto je w 1960 roku jako Muzeum Etnograficzne. Z okazji 700-lecia lokacji miasta została zorganizowana wystawa przedstawiającą historię Jarocina. Zgromadzone z tej okazji eksponaty stały się zalążkiem placówki. Początkowo muzeum było zlokalizowane w Skarbczyku, jednak zbiory się rozrastały i w 1990 roku zostały przeniesione do ratusza. Stałą ekspozycję podzielono na 3 części: pradziejową, historyczną i etnograficzną. Najstarsze eksponaty pochodzą z epoki kamienia i są dowodem na występowanie wzdłuż brzegów pobliskich rzek grup zbieracko-łowieckich. Ta cześć ekspozycji uzupełnia makieta Jarocina, przedstawiająca miasto na przełomie XIII i XIV wieku. Część historyczna pokazuje przemiany jakie zaszły w Jarocinie i okolicznych miejscowościach w ostatnich wiekach. Sporo miejsca zajmuje ekspozycja dotycząca czasów I wojny światowej i Powstania Wielkopolskiego, w tym jego pierwszego głównodowodzącego, pochodzącego z Mieszkowa Stanisława Taczaka. Cześć historyczna kończy się na pamiątkach z czasów II wojny światowej. Cześć etnograficzna dotyczy kultury materialnej regionu. Można w niej zobaczyć m.in. dawne narzędzie ciesielskie kołodziejskie, a także sprzęt do obróbki lnu i wełny. Nie zabrakło również dawnych instrumentów muzycznych (min. dudy wielkopolskie). w muzeum zebrano również bogate zbiory strojów ludowych. Na szczególno uwagę zasługują z pewnością unikalne w skali kraju snutki golińskie. Tradycję tego białego haftu nasnuwanego do dzisiaj pielęgnuje się w pod jarocińskiej Golinie.

Spichlerz Polskiego Rocka
Jarocin, ul. Poznańska 2
tel. 698-166-598

Ekspozycja, będąca częścią jarocińskiego muzeum, powstaje w specjalnie zaadaptowanym na ten cel dawnym spichlerzu zbożowym położonym w zabytkowej strefie centrum miasta. Wystawa będzie miała charakter multimedialny. Zwiedzający będzie mógł obejrzeć bogatą dokumentację fotograficzną wykonaną podczas kolejnych edycji festiwalu przez profesjonalnych fotografów i amatorów. Dostępne będą oryginalne nagrania muzyczne i filmowe z koncertów oraz filmy dokumentalne pokazujące fenomen Jarocina. Tutaj będzie można prześledzić historię imprezy na podstawie artykułów zamieszczanych przez lata w prasie lokalnej i ogólnopolskiej. Na potrzeby wystawy powstał cykl filmów prezentujących kolejne edycje festiwalu – od pierwszego, który odbył się w 1970 roku, aż po ostatnie. Pokazują one ewolucję festiwalu i zmieniające się uwarunkowania społeczno-polityczne. Na ekspozycji znajdą się również oryginale plakaty, foldery festiwalowe, karnety i wejściówki, pamiątkowe koszulki, znaczki reklamowe oraz setki innych przedmiotów, bez których nie można sobie wyobrazić jarocińskiego festiwalu.

Kino ECHO
ul. Gołębia 1
tel. 62 747-11-19
http://jarocin21.jarocin.info/echo.php