ARTYKUŁY OGŁOSZENIA FIRMY
R E K L A M ABS Jarocin A1 2021

Niezbędnik - Honorowi obywatele

A A A

Hugo Juliusz von Radolin urodzony 1 kwietnia 1841 roku w Poznaniu, zmarł 20 lipca 1917 roku w Jarocinie – pruski ambasador w Sankt Petersburgu, Konstantynopolu oraz Paryżu, dyplomata, II ordynat Jarocina. Członek wielkopolskiego rodu Radolińskich

Zbigniew hr. Ostroróg-Gorzeński (1869–1926) Dowódca jarocińskich oddziałów powstańczych, zasłużony kontynuator patriotycznych tradycji śmiełowskiego rodu Ostrorogów Gorzeńskich. Zbigniew Gorzeński popierał działalność polskich towarzystw i organizacji, które działały na Ziemi Jarocińskiej pod koniec XIX i na początku XX w. a w szczególności Towarzystwo Czytelni Ludowych, „Sokół’’, Poznańskie Towarzystwo Pomocy Naukowej, Skauting, Towarzystwo Śpiewacze. Pod koniec I wojny światowej ożywiła się działalność polskich organizacji politycznych na Ziemi jarocińskiej. W związku z utworzeniem w dniu 7 stycznia 1919 r. Okręgów Wojskowych przez Naczelne Dowództwo Powstania – mjr Stanisław Taczak – mianował Zbigniewa Gorzeńskiego dowódcą VI Okręgu Wojskowego z siedzibą sztabu w Jarocinie, gdzie objął dowództwo Frontu Południowego a później po reorganizacji komendantem etapu OW III w Jarocinie. Był współorganizatorem 11 pułku strzelców wielkopolskich. Tytuł Honorowego Obywatela Jarocina władze miasta przyznały mu 20 listopada 1920 r.

Ks. Ignacy Niedźwiedziński (1875–1941) proboszczowi parafii pw. św. Marcina w Jarocinie w latach 1917 – 1941. Mocna związał się z ruchem narodowym, popierając dążenia niepodległościowe. W czasie Powstanie Wielkopolskiego był kapelanem, a podczas wojny polsko-bolszewickiej zorganizował w Jarocinie pomoc dla rannych żołnierzy polskich i rosyjskich. W niepodległej Polsce w 1919 r. został wybrany na radnego. W pracach Rady szczególnie bliskie mu były sprawy szkolnictwa. Zasilił szeregi kadry nauczycielskiej, a swoją postawą i zaangażowaniem przyczynił się do spolszczenia jarocińskiego gimnazjum. Tytuł Honorowego Obywatela Jarocina władze miasta przyznały mu 4 grudnia 1927 r.

Franciszek Basiński (1858–1942) Działacz niepodległościowy i samorządowy, kupiec-restaurator (właściciel hotelu „Victoria”). Jeden z założycieli Banku Przemysłowo-Kupieckiego w Jarocinie (1913 r.). Pełnił tymczasowo funkcję burmistrza Jarocina od listopada 1918 r. i ponownie od grudnia 1924 r. po śmierci burmistrza Jana Figny. Członek władz samorządowych w Jarocinie. Tytuł Honorowego Obywatela Jarocina władze miasta przyznały mu 3 maja 1929 r.

Tomasz Jachowski (1860–1934) Był jednym z najbardziej zasłużonych działaczy Jarocina w okresie zaborów i w czasie budowania niepodległej ojczyzny. Po odzyskaniu niepodległości w 1919r., pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Jarocinie. Tytuł Honorowego Obywatela Jarocina władze miasta przyznały mu 3 maja 1929 r.

Stefan Zapłata (1885–1959) Przemysłowiec, przedsiębiorca, społecznik i filantrop. Właściciel firmy kolonialnej „W. Ziemniewicz” oraz Cegielni Parowej w Witaszycach. Popierał działalność polskich organizacji i towarzystw w okresie walki z germanizacją na początku XX w. Współzałożyciel w 1913 r. Banku Przemysłowo-Kupieckiego. Tytuł Honorowego Obywatela Jarocina władze miasta przyznały mu 19 listopada 1935r.

Antoni Durczak (1904–1998) Od 1920r. związany z administracją miejską, od 1932 r. pełnił funkcję sekretarza miejskiego. Bliski współpracownik burmistrza Edmunda Rogalskiego. Tytuł Honorowego Obywatela Jarocina otrzymał 20 grudnia 1996 r

Eugeniusz Czarny (ur. 1940) Emerytowany dyrektor Muzeum Regionalnego w Jarocinie. Przez 36 lat zawodowo związany z Jarocinem. Autor i współautor wielu publikacji o tematyce regionalnej. Jeden z założycieli i członek Fundacji 750-lecia Jarocina oraz aktywny organizator i uczestnik obchodów jubileuszu miasta. Tytuł Honorowego Obywatela Jarocina otrzymał 28 grudnia 2005 r.