Dostosuj wydruk

Kiedy jarocińskie urzędy będą otwarte dla interesantów? Co z urzędami w Kotlinie, Jaraczewie, Nowym Mieście, Żerkowie?

Kiedy jarocińskie urzędy będą otwarte dla interesantów? Co z urzędami w Kotlinie, Jaraczewie, Nowym Mieście, Żerkowie?

Jarocin. Kiedy będzie czynny urząd? Urząd Miejski w Jarocinie. Jaraczewo. Urząd Miasta i Gminy w Jaraczewie. Żerków. Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie. Kotlin. Urząd Gminy w Kotlinie. Urząd Gminy w Nowym Mieście. 

Pandemia koronawirusa spowodowała nie tylko „zamrożenie" gospodarki, ale również trudności w obsłudze petentów w urzędach.

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) zdecydowało o powrocie do bezpośrednich kontaktów urzędników z obywatelami do poniedziałku 25 maja.

 

Czy urzędy na terenie powiatu jarocińskiego są w pełni otwarte?

 

Jaraczewo Burmistrz Dariusz Strugała poinformował, że do 6 czerwca Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo będzie funkcjonował w warunkach przejściowych, by przygotować się na bezpieczne przyjęcie petentów. Nadal zatem będą obowiązywały dotychczas obowiązujące reguły:

1. Sprawy, wymagające osobistego stawiennictwa, załatwiane będą po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, przy czy zastrzegamy, że stosowane będą wszelkie procedury ostrożnościowe, w tym: pojedyncze wchodzenie do siedziby Urzędu, ewidencjonowanie osób wchodzących oraz badanie temperatury ciała;

2. Na umówioną wizytę mieszkaniec musi przybyć w maseczce ochronnej oraz rękawiczkach jednorazowych;

 

3. Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo pozostaje zamknięty dla mieszkańców, których sprawy nie wymagają osobistego stawiennictwa, sprawy te nadal będą załatwiane telefonicznie bądź listownie.

 

Kotlin

 

Podobnie sytuacja jest w Kotlinie. Jak poinformował portal wójt Mirosław Paterczyk do końca mają urząd będzie funkcjonował tak jak do tej pory.

1. Urząd będzie zamknięty dla petentów

2. Interesanci we wszystkich sprawach prowadzonych przez urząd mogą kontaktowa się telefonicznie pod nr tel. 62 740 54 81, e-mailem ug@kotlin.com

3. Sprawy, wymagające osobistego stawiennictwa, załatwiane będą po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym


Jarocin

Praca jarocińskiego magistratu nie uległa zmianie. Klienci we wszystkich sprawach prowadzonych przez urząd miejski mogą kontaktować się telefonicznie i mailowo przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.

Sprawy, które wymagają osobistego stawiennictwa, załatwiane są po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym od poniedziałku do piątku tylko do godz. 14.00.

Poniżej podajemy przydatne dane kontaktowe, pod którymi można uzyskać informacje bez konieczności przychodzenia do urzędu:

BIURO OBSŁUGI KLIENTA, ul. T. Kościuszki 15 b (budynek obok urzędu na parkingu), bok@jarocin.pl , tel. 62-747-63-53

usc@jarocin.pl, tel. (62) 747-23-05 - DOKUMENTY URZĘDU STANU CYWILNEGO

podatki@jarocin.pl , tel. (62) 749-95-80 – PODATKI I OPŁATY LOKALNE

beata.zawisla@jarocin.pl, tel. (62) 749-95-60 – GOSPODARKA ODPADAMI

patrycja.kulka@jarocin.pl , tel. (62) 749-96-20, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

wso@jarocin.pl , tel. (62) 749-96-24, (62) 749-96-34, DOWODY OSOBISTE i MELDUNKI

oc@jarocin.pl, tel. (62) 749-96-30, Koordynator Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jarocinie

 

Żerków

W żerkowskim urzędzie zniesiono część obostrzeń. Tutaj można już korzystać z kasy oraz punktu podawczego. Oba miejsca znajdują się na parterze budynku i są czynne od wtorku do piątku w godz. od 9.00 do 12.00. Pozostała część magistratu pozostaje nadal zamknięta dla petentów.

 

Wszystkie wnioski do urzędu można kierować za pośrednictwem poczty lub elektronicznie na adres: sekretariat@zerkow.pl oraz ePUAP. Również opłaty w dalszym ciągu można wykonywać przy użyciu bankowości elektronicznej.

 

Magistrat preferuje przede wszystkim załatwianie spraw urzędowych drogą telefoniczną w określonych godzinach:

Pozostałe numery telefonów:
62 740 30 24 – numer ogólny
62 740 20 11 – sekretariat
62 740 20 35 – kasa
62 740 20 25 – urząd stanu cywilnego
62 740 20 33 – zarządzanie kryzysowe
62 740 20 15 – podatki
62 740 20 41 – zamówienia publiczne
62 740 20 17 – budownictwo
62 740 20 19 – działalność gospodarcza
62 740 20 38 – gospodarka odpadami komunalnymi
62 740 20 14 – MGOPS
62 740 20 24 – MGOPS – zasiłki rodzinne
62 740 20 21 – GZEAS
 

NOWE MIASTO

Do końca maja urząd gminy będzie funkcjonował tak, jak od początku epidemii. Czynny jest w godzinach od 7.00 do 15.00, ale petentów przyjmuje najpierw dyżurny pracownik. Jeśli jest taka potrzeba, przychodzi urzędnik kompetentny w danej sprawie.

Nie jest czynna kasa - ma zostać uruchomiona wkrótce, na parterze, w pobliżu drzwi wejściowych.

Cały czas można się kontaktować telefonicznie lub mailowo.

 

 

autor: Elżbieta Rzepczyk

Źródło:

Dodano: 2020.05.29

jarocinska.pl Copyright © 2007 - 2020 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin, 62 747 15 31