Dostosuj wydruk

Nawet, jeśli nie zbierasz odpadów, złóż sprawozdanie

Nawet, jeśli nie zbierasz odpadów, złóż sprawozdanie

Z końcem stycznia mija termin złożenia sprawozdań przez między innymi przez punkty skupu makulatury, złomu, szkła i tworzyw sztucznych. Za niewywiązanie się z tego obowiązku grożą kary.

 

 

Takie sprawozdanie należy przedłożyć do burmistrza Jarocina za poprzedni rok kalendarzowy, czyli za 2019. Składają je podmioty zbierające odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

 

 

[ważne zmiany w gospodarce odpadami - szczegóły TUTAJ]

 

 

Obowiązek ten wynika z art. 9nb ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2019.2010).

 

 

Jeśli w 2019 roku punkty nie zebrały żadnych odpadów, też muszą złożyć takie sprawozdanie - nazywane wówczas ,,zerowym” (także za pośrednictwem systemu BDO).

 

 

[masz brudny kubeł na BIO odpady - zobacz, kto i za ile może go umyć - o tym czytaj TUTAJ]

 

 

Obowiązek dotyczy również wszystkich firm wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonej przez burmistrza w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Internauci. Komentujcie, dyskutujcie, przedstawiajcie swoje argumenty, wymieniajcie poglądy - po to jest nasze forum i możliwość dodawania komentarzy. Prosimy jednak o merytoryczną dyskusję, o rezygnację z wzajemnego obrażania, pomawiania itp. Szanujmy się. Również w sieci.

autor: Anna Konieczna

Źródło:

Dodano: 2020.01.19

jarocinska.pl Copyright © 2007 - 2020 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin, 62 747 15 31