Dostosuj wydruk

Regulamin wynagradzania nauczycieli i wykład o śmieciach

Regulamin wynagradzania nauczycieli i wykład o śmieciach

16 punktów liczy dzisiejszy (27 września) porządek obrad sesji Rady Miasta i Gminy Jaraczewo.

 

 

Radni wprowadzą zmiany do tegorocznej uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo. Podejmą uchwały w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Rusku imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz uchwalenia regulaminy wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach gminy Jaraczewo.

W drugiej części sesji będzie można wysłuchać wykładu dr Macieja Kiełbusa o nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, początek o godzinie 14.00.   

 

Porządek obrad

I. CZĘŚĆ I

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Miasta i Gminy.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na IX Sesji Rady Miasta i Gminy.

 

4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2019 – 2030.

8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaraczewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Jaraczewo.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Rusku imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminy wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaraczewo.

12. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Jaraczewo za I półrocze 2019 r.

13. Informacje o pracy w organach pozagminnych.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne głosy.

16. Wnioski.

II. CZĘŚĆ II

 

Najnowsze zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi. Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach omówi dr Maciej Kiełbus, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu.

 

O gospodarce odpadami dyskutowano w czasie ostatniego kongresu Związku Gmin Wiejskich, w którym uczestniczył burmistrz Jaraczewa Dariusz Strugała [ZOBACZ  TUTAJ].

 

Szanowni Internauci. Komentujcie, dyskutujcie, przedstawiajcie swoje argumenty, wymieniajcie poglądy - po to jest nasze forum i możliwość dodawania komentarzy. Prosimy jednak o merytoryczną dyskusję, o rezygnację z wzajemnego obrażania, pomawiania itp. Szanujmy się.

 

 

autor: Elżbieta Rzepczyk

Źródło:

Dodano: 2019.09.27

jarocinska.pl Copyright © 2007 - 2020 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin, 62 747 15 31