ARTYKUŁY OGŁOSZENIA FIRMY
R E K L A M ABS_A1_AKTYWNY
R E K L A M AMoto tech B1_09_2020

Wielkopolska skutecznie rozwijana dzięki PROW 2014-2020

› Gospodarka› Samorząd 21 dni temu    5.10.2020
Artykuł partnera
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
Powiat Jarociński pozyskał 3 miliony złotych z PROW 2014-2020 na realizację na przebudowę drogi powiatowej Hilarów – Wola Książęca. Na zdjęciu od lewej: skarbnik powiatu jarocińskiego Jacek Jędrzejak, wicestarosta jarociński Katarzyna Szymkowiak, starostaPowiat Jarociński pozyskał 3 miliony złotych z PROW 2014-2020 na realizację na przebudowę drogi powiatowej Hilarów – Wola Książęca. Na zdjęciu od lewej: skarbnik powiatu jarocińskiego Jacek Jędrzejak, wicestarosta jarociński Katarzyna Szymkowiak, starosta

Blisko 270 milionów złotych wypłacono już beneficjentom Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którzy podpisali umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Pozytywnie rozpatrzonych zostało około 1200 wniosków o płatność. Dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej w regionie poprawia się stan infrastruktury wiejskiej, powstają nowe firmy i rozwijają już istniejące, dając nowe miejsca pracy mieszkańcom wielkopolskiej wsi. PROW 2014-2020 pomaga również dbać o dziedzictwo lokalne i rozwój turystyki na obszarach wiejskich.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 od drugiej połowy 2015 roku. Od tego czasu zakończono szereg naborów wniosków,  w efekcie czego podpisanych zostało ponad 2000 umów z beneficjentami na zadania o łącznej wartości prawie 500 milionów złotych. 

R E K L A M ABolsius

- Województwo wielkopolskie jest drugim co do wielkości regionem w kraju. Jako region tradycyjnie rolniczy mierzy się z wieloma wyzwaniami, które stawia przed nim współczesny świat. Działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW 2014-2020 zmierzają do tego, aby obszary wiejskie uczynić miejscem atrakcyjnym do życia. Poprawiamy stan dróg gminnych i powiatowych, dbamy o zapewnienie dostępu mieszkańcom do podstawowych usług, takich jak doprowadzenie bieżącej wody, czy odprowadzenie nieczystości. Troszczymy się o rozwój handlu lokalnego umożliwiając gminom inwestowanie w targowiska. Budowane i modernizowane są świetlice wiejskie, parki, ścieżki pieszo-rowerowe, boiska, place zabaw i siłownie zewnętrzne. Pamiętamy też o ochronie zabytków. Jednym z priorytetowych wyzwań programu jest zwiększenie zatrudnienia na obszarach wiejskich w branżach pozarolniczych. Dzięki środkom europejskim skutecznie rozwijamy nasz region – mówi wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski.

 

INWESTYCJE  W POWIATACH JAROCIŃSKIM I KROTOSZYŃSKIM

10,5 miliona złotych z PROW 2014-2020 zostało dotychczas wypłaconych beneficjentom z powiatów jarocińskiego i krotoszyńskiego na realizację zadań inwestycyjnych. W ramach uzyskanego dofinansowania Miasto i Gmina Krotoszyn zbudowało drogę gminną łączącą miejscowości Kobierno i Nowy Folwark. W 2019 roku wicemarszałek Krzysztof Grabowski podpisał umowy na realizację kolejnych inwestycji drogowych. Powiat Jarociński pozyskał 3 miliony złotych na przebudowę drogi powiatowej Hilarów-Wola Książeca, natomiast Gmina Żerków blisko 240 tysięcy złotych na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dobieszczyzna.

Znaczące środki europejskie samorząd województwa przekazał na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. Dzięki temu w miejscowościach Długołęka oraz Smolice w gminie Kobylin zbudowana została kanalizacja sanitarna. Przebudowo również stację uzdatniania wody w Długołęce. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie wykonało przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Chwaliszew, a także rozbudowało kanalizację sanitarną i sieć wodociągową w miejscowości Lutogniew. Środki na realizację inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową zdobyła również Gmina Zduny, przeznaczając je na remont stacji uzdatniania wody w Konarzewie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. W lipcu 2020 roku Gmina Zduny podpisała kolejną umowę dotycząca dofinansowania inwestycji tego typu. Jej realizacja pozwoli na podłączenie osady Siejew do kanalizacji sanitarnej oraz modernizację kilometrowego odcinka sieci wodociągowej w Baszkowie. 

Pomoc finansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich umożliwiła budowę targowiska w Jaraczewie. W efekcie powstało nowoczesne miejsce m.in. do celów promocji lokalnej produkcji rolniczej wytwarzanej w systemie ekologicznym. 

Beneficjenci PROW 2014-2020 inwestują również w obiekty pełniące funkcje kulturalne. Miasto i Gmina Krotoszyn wykonało przebudowę Domu Kultury w Wielowsi, uzyskując w grudniu 2019 roku refundację poniesionych z tego tytułu kosztów. W czerwcu 2020 roku zakończyła się rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chachalni w gminie Zduny. Ta sama gmina pozyskała też fundusze na prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach w ramach środków przewidzianych na „Ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego”.

 

WAŻNE ŚRODKI NA ROZWÓJ LOKALNY

W województwie wielkopolskim funkcjonuje 28 lokalnych grup działania finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na obszarze powiatu jarocińskiego działają Stowarzyszenie „Z Nami warto”, do którego należy m.in. gmina Żerków oraz Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski, w skład którego wchodzą m.in. gminy Jaraczewo, Jarocin i Kotlin. Gminy Koźmin Wielkopolski i Rozdrażew z powiatu krotoszyńskiego należą do Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią”, Gmina Kobylin do Stowarzyszenia „LGD Gościnna Wielkopolska”, natomiast gminy Zduny, Krotoszyn i Sulmierzyce do Stowarzyszenia „Okno Południowej Wielkopolski”.

Lokalne grupy działania prowadzą nabory wniosków zgodnie z opracowanymi wcześniej strategiami rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Pieniądze na realizację projektów wpisujących się w poszczególne strategie trafiają do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, firm i osób fizycznych. Na terenie powiatów jarocińskiego i krotoszyńskiego wartość zrealizowanych projektów dofinansowanych za pośrednictwem wielkopolskich LGD to 4,6 miliona złotych. Przyznane fundusze umożliwiły realizację 38 przedsięwzięć, z których 26 dotyczyło rozpoczęcia działalności gospodarczej lub rozwinięcia już istniejących przedsiębiorstw. 

Pozostałe zadania zostały zrealizowane przez lokalne instytucje. Dzięki środkom przeznaczonym na wsparcie rozwoju lokalnego w ramach PROW 2014-2020 wykonano budowę świetlicy wiejskiej w Rudzie w gminie Zduny, przebudowę Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu w gminie Krotoszyn, przebudowę sali wiejskiej w Szczonowie w gminie Żerków, a także modernizację świetlic wiejskich w Wyrębinie i Cegielni oraz przebudowę budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Czarnym Sadzie w gminie Koźmin Wielkopolski. Stowarzyszenie „Nasza Wspólnota” im. Księdza Szczepana Toboły w Golinie w gminie Jarocin zmodernizowała natomiast budynek Domu Katolickiego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Golinie. Wśród dofinansowanych zadań znalazły się również przedsięwzięcia związane z odnowieniem stawu i rowu melioracyjnego oraz wykonaniem nasadzeń przydrożnych w Kobylinie i Starym Kobylinie, a także projekty zakładające wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Budach w gminie Rozdrażew oraz budowę placu zabaw w Zdunach. Beneficjentem PROW 2014-2020 są również dwie parafie z tego regionu. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie wykonała remont kaplicy cmentarnej na cmentarzu parafialnym a Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Marcina Biskupa w Borzęciczkach remont zabytkowego kościoła parafialnego.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 umożliwia również wsparcie mniejszych inicjatyw realizowanych w formie grantów. Za pośrednictwem LGD „Wspólnie dla Przyszłości” dofinansowane zostały granty dotyczące wzmocnienia kompetencji i umiejętności mieszkańców przydatnych przy organizacji czasu wolnego oraz kształtowania świadomości  ekologicznej.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.
Komentarze (2)

Serwisy internetowe jarocinska.pl, zpleszewa.pl, rawicz24.pl, gostynska.pl, krotoszynska.pl nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze nie są moderowane. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

dodaj komentarz› pokaż według najstarszych
~ Agro unia
21 dni temu ocena: 0%  2
To co te bambry tak psioczą na PiS? Jak Polska wieś jest zniszczona przez partię małego? W du... się poprzewracało
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Michu
21 dni temu ocena: 100%  1
Niech gazeta zrobi kiedyś podsumowanie roczne inwestycji w naszej gminie i powiecie jestem ciekaw jak to się prezentuje w porównaniu kto lepiej zarządza
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji