ARTYKUŁY OGŁOSZENIA FIRMY
R E K L A M A
R E K L A M ABS_A1
R E K L A M AWOLNE MIEJSCA B1
R E K L A M A

To jeden z ważniejszych dni dla wójta. Zostanie rozliczony przez radnych

› Aktualności› Samorząd 13 dni temu    25.06.2020
Elżbieta Rzepczyk
komentarzy 1 ocen 0 / 0%
A A A
 fot. Elżbieta Rzepczyk/Archiwum

Dzisiaj (25 czerwca) odbędzie sesja Rady Gminy Kotlin. W porządku obrad przewidziano 27 punktów.

 

R E K L A M AGAZETA online SRT1

 

Sesję zdominują sprawy związane z udzieleniem absolutorium wójtowi za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Radni wprowadzą również zmiany do tegorocznego budżetu gminy.

Sesja rozpocznie się o godzinie 10.00 w sali Domu Kultury w Kotlinie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

7. Raport o stanie Gminy Kotlin za 2019 r.

8. Debata nad raportem o stanie Gminy Kotlin.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kotlin wotum zaufania.

10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok.

11. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu ws. wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kotlin za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

12. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kotlin za 2019 r.

13. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kotlin o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kotlin za 2019 r.

14. Zapoznanie się z opiniami stałych komisji Rady Gminy w odniesieniu do wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.

15. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy.

16. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy, sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2019.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony 10 lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kotlin. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony 10 lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kotlin.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Kotlin darowizny nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych.

23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę ws. budżetu Gminy na 2020 rok.

24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

25. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji Rady.

26. Wolne głosy i wnioski.

27. Zamknięcie obrad.

 

+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.
Komentarze (2)

Serwisy internetowe jarocinska.pl, zpleszewa.pl, rawicz24.pl, gostynska.pl, krotoszynska.pl nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze nie są moderowane. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

dodaj komentarz› pokaż według najstarszych
~ No i co
12 dni temu ocena: 100%  2
Nie ściągnięte należności z tytułu podatków , za wodę, ścieki, śmieci ,czynsze i inne przekroczyły już milion złotych to stanowi około 2,5% całego budżetu z 2019 roku. Widać że w tym zakresie działalność pana Wójta jest kiepska
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Kotlinianin
7 dni temu 1
Nie tylko w tym zakresie działalność wójta jest kiepska.
R E K L A M A