Dostosuj wydruk

Będzie kolejna rozbudowa Zakładu Gospodarki Odpadami. Nowa komora fermentacyjna i sortownia

Będzie kolejna rozbudowa Zakładu Gospodarki Odpadami. Nowa komora fermentacyjna i sortownia

Władze ZGO zapowiadają kolejną rozbudowę zakładu w Jarocinie. Przygotowano projekt Wielkopolskiego Centrum Recyklingu. Dzięki ponad 100 milionom zewnętrznego wsparcia w spółce ma powstać nowa komora fermentacyjna i linia do segregacji śmieci.

 

Plany ujawniono podczas wizyty w Jarocinie przedstawicieli ogólnopolskich mediów. Jak informuje miasto wizyta studyjna dziennikarzy zorganizowana była przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który m.in. „na przykładzie kilku miast, w tym Jarocina, chciał pokazać, jak realizując proekologiczne przedsięwzięcia, skutecznie poprawiać jakość życia w miastach.

- Jarocin jest krajowym liderem w pozyskiwaniu środków na cele proekologiczne. Na jednostkowym przykładzie miasta chcieliśmy pokazać, jak można skutecznie realizować przedsięwzięcia proekologiczne. Potrzebny jest z jednej strony kreatywny samorząd, z drugiej - źródła finansowania. To współdziałanie pozwala poprawić jakość życia w miastach – powiedział w podczas spotkania Jarocinie Sławomir Kmiecik, Dyrektor Departamentu Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW cytowany w informacji rozesłanej do mediów.

ZOBACZ TEŻ - Składowisko niebezpiecznych odpadów ma powstać w Jarocinie. Jego lokalizacja została wpisana do Wielkopolskiego Programu Gospodarki Odpadami

 

Jarociński Zakład Gospodarki Odpadami sp. z o. o. pokazywany jest jako przykład jednej z najnowocześniejszych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce. Dzisiaj przedsiębiorstwo świadczy usługi dla 270 tys. mieszkańców regionu.

Przypomniano, że ogromny rozwój firmy był możliwy, dzięki jej rozbudowie za kwotę 150 mln zł, z czego 85 mln zł pochodziło ze środków unijnych. Władze spółki ujawniły przy okazji nowe zamierzenia inwestycyjne.

 

- Nie chcemy zakończyć na tym, co mamy, ale chcemy dalej dynamicznie się rozwijać - mówił podczas spotkania Michał Manowski, członek zarządu ZGO sp. z o.o. w Jarocinie. - Dążymy do tego, żeby do roku 2022 powstało tu centrum recyklingu.

 

ZGO znów stara się o wsparcie inwestycji w NFOŚiGW. Tym razem o dotacją w wysokości 116 mln zł. Wniosek przeszedł już ocenę formalną w Funduszu i projekt ZGO znajduje się na pierwszym miejscu listy rankingowej.

Na terenie zakładu powstać ma Wielkopolskie Centrum Recyklingu. - Rozbudowana zostanie część biologiczna zakładu o dodatkową komorę fermentacyjną na bioodpady wraz z kompostownią i placami technologicznymi Zadanie obejmuje także budowę nowej, dużej sortowni odpadów selektywnie zebranych, ponieważ stara, jeszcze z 2008 roku, jest już zbyt mała, by przerobić coraz większy strumień odpadów - powiedział Michał Manowski. - Nowym elementem ma być uruchomienie linii do produkcji paliw alternatywnych na bazie tej części odpadów, która ma dużą wartość kaloryczną i nadaje się do zamiany na energię cieplną – dodał członek zarządu ZGO.

Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina

Po raz kolejny Jarocin stawiany jest, jako wzorzec działań proekologicznych w skali całego kraju. Dziennikarze branżowych mediów, którzy na co dzień spotykają się z tematem ochrony środowiska, także byli pod wrażeniem naszych inwestycji. Bo nie każdy ma tak nowoczesny zakład, jak ZGO w Jarocinie, nie wszędzie realizuje się w takiej skali inwestycje związane z odtwarzaniem zieleni w mieście, nie wszędzie wprowadza się takie nowatorskie rozwiązania, jakie wprowadza PWiK. Najwyższe standardy ekologiczne staramy się przenosić na wszystkie nasze przedsięwzięcia: te duże, ale i te mniejsze. Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa w temacie ekologii…

autor: Bartek Nawrocki

Źródło:

Dodano: 2018.05.17

jarocinska.pl Copyright © 2007 - 2018 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin, 62 747 15 31