Dostosuj wydruk

Jarocin ogłosił przetarg na amfiteatr. Wynik przekracza możliwości gminy

Jarocin ogłosił przetarg na amfiteatr. Wynik przekracza możliwości gminy

Jarocin. Gmina Jarocin. Zamówienia publiczne. Przetargi w Jarocinie. Przetargi w gminie Jarocin

W czerwcu przyszłego roku miał być gotowy nowy amfiteatr w Jarocinie. Obiekt mógłby być jedną z aren lipcowego festiwalu (choć o tym ostatnim wiemy na razie niewiele). Niedawno gmina rozstrzygnęła przetarg ogłoszony jeszcze w listopadzie.

Nowy obiekt, jak opisali urzędnicy, ma być ogólnodostępny, zielony, wkomponowany w teren jarocińskiego parku. Planowano, że widownia ustawiona zostanie tyłem do ulicy Zamkowej prowadzącej od ul. Św. Ducha do Pałacu Radolińskich. Amfiteatr będzie miał także wydzielone miejsce pod - ustawianą okazjonalnie - scenę. Obok zaprojektowano między innymi plac zabaw i fotoplastykon (zobacz niżej).

Zaplanowano 1200 miejsc siedzących z możliwością uzupełnienia o dostawiane krzesła. - Teraz, kiedy będziemy oglądać to, co się dzieje na scenie nie będzie nam słońce świeciło prosto w oczy, tak jak do tej pory - tłumaczył zastępca burmistrza Robert Kaźmierczak, cytowany przez miejską stronę internetową.

W terminie wpłynęła tylko jedna oferta - firmy Sław-Bud z Bachorzewa. Przedsiębiorca zaproponował cenę brutto - 7.935.063 zł brutto. Umowy z wykonawcą nie będzie.

„W przedmiotowym postępowaniu cena złożonej oferty znacznie przekracza możliwości finansowe zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 4.150.000 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania…” - czytamy w urzędowym komunikacie.

Łatwo więc policzyć, że miastu zabrakło prawie 3,8 mln zł. Czy gmina zwiększy pulę środków na to zadanie? Kolejnego przetargu jeszcze nie ogłoszono.

Robert Kaźmierczak, II zastępca burmistrza Jarocina

Przetarg, w którym przedmiot zamówienia w uproszczeniu jest określany jako budowa zielonego amfiteatru obejmuje znacznie szerszy zakres. Uwzględnia bowiem skomunikowanie amfiteatru z ul. Parkową poprzez wybudowanie dojazdu, doprowadzenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, postawienie automatycznej toalety, budowę nowego oświetlenia na całym obszarze wraz z monitoringiem, a także placu zabaw z prototypowymi urządzeniami zabawowymi, fotoplastykonem, multimediami, doprowadzenie ścieżki do ruin kościoła św. Ducha, zagospodarowanie ternu wokół ruin i ich podświetlenie.

Podczas prowadzenia prac archeologicznych, podczas których wydobywane były szczątku ludzkie z dawnego przykościelnego cmentarza okazało się, że na tym obszarze jest bardzo wysoki poziom wód gruntowych. Dawna sieć drenarska była pozrywana i nie działała, stąd konieczność zaprojektowania jej na nowo i dołączenie do projektu po uzgodnieniach z konserwatorem zabytków. To spowodowało opóźnienie ogłoszenia przetargu o 3-4 miesiące. Zdawaliśmy sobie sprawę, że półroczny okres realizacji tego zadania – do 20 czerwca 2018 - jest bardzo ryzykownym wyzwaniem. Wiemy, jaka jest obecnie sytuacja na rynku budowalnym, stąd też zainteresowanie tylko jednego podmiotu. Projekt jest dość skomplikowany i zakłada zaangażowania wykonawców z bardzo wielu branż: melioracji, zakładania terenów zieleni, elektryki, automatyki i budowlanki. Niektóre pozycje kosztorysowe w ofercie mogły być wyższe o 15-20% niż w kosztorysie inwestorskim, ale dla wielu innych możemy uzyskać znacznie niższe ceny, jeśli ogłosimy nowy przetarg wskazując dłuższy czas na składanie ofert i znacząco wydłużając termin realizacji inwestycji. W najbliższych dniach zdecydujemy w uzgodnieniu z projektantem, jakie to będą terminy i czy lepszym rozwiązaniem nie jest wyłączenie z całego projektu zakładającego wiele prac ziemnych i budowlanych pewnych elementów, na które byłby rozpisany oddzielny przetarg, do którego przystąpią wyspecjalizowani wykonawcy, nie będący jedynie podwykonawcami.

Poza tym staramy się o dofinansowanie tego projektu ze środków z UE, licząc, że dotacja unijna pokryje ok. 75% kosztów. Nabór trwa do 30 marca, wyniki będą znane pewnie w sierpniu lub we wrześniu, ale w tym czasie prace już będą mogły być prowadzone.

 

 

autor: Bartek Nawrocki

Źródło:

Dodano: 2017.12.23

jarocinska.pl Copyright © 2007 - 2018 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin, 62 747 15 31