Dostosuj wydruk

Woda bez bakterii coli

 Woda bez bakterii coli

Woda z ujęcia w Kotlinie jest zdatna do picia. W gminnej sieci wodociągowej nie stwierdzono bakterii coli.
 

 

 

W minionym tygodniu bakterie coli wykryto w wodzie pobranej z Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.

Wójt Mirosław Paterczyk utrzymywał, że woda w sieci nie jest skażona. Zlecił dodatkowe badania wody, którą pobrano w pięciu miejscach, w tym w dwóch w DPS-ie w Kotlinie. Ostatecznie stwierdzono, że w DPS - ie uległa poprawie pod względem bakteriologicznym. Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

Więcej na ten temat we wtorkowym wydaniu „Gazety Jarocińskiej”.

 

autor: Elżbieta Rzepczyk

Źródło:

Dodano: 2017.09.08

jarocinska.pl Copyright © 2007 - 2018 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin, 62 747 15 31