Dostosuj wydruk

Sesja Rady Powiatu w Jarocinie. Będą głosować wniosek o odwołanie starosty

Sesja Rady Powiatu w Jarocinie. Będą głosować wniosek o odwołanie starosty

Jarocin. Powiat jarociński. Starosta powiatu jarocińskiego. Rada Powiatu w Jarocinie. Radni powiatowi 

Dzisiaj o godz. 10.00 rozpocznie się posiedzenie Rady Powiatu Jarocińskiego, na którym będzie głosowany wniosek o odwołanie starosty.

[RELACJA NA ŻYWO - ZOBACZ NIŻEJ]

Zwolennicy odwołania Bartosza Walczaka muszą mieć co najmniej 12 głosów, czyli 3/5 ustawowego składu rady. Głosowanie będzie tajne.

Jeśli starosta zostanie odwołany, prawdopodobnie na tym samy posiedzeniu program zostanie rozszerzony o punkty dotyczące powołania nowego starosty i zarządu powiatu.

Czy zostatnie zmieniony również statut powiatu i rozszerzony skład zarządu? Informacje o tym pojawiły się w ubiegłym tygodniu [ZOBACZ TUTAJ]

Obrady odbędą się na sali nr 30 starostwa powiatowego. Wstęp jest wolny.Będziemy tam z naszą portalową kamerą. 

/INFORMACJA BĘDZIE AKTUALIZOWANA/

[AKTUALIZACJA 10:01]

Rozpoczęło się posiedzenie. Na sesji jest 18 radnych, starosta i zastępca. Jest też mnóstwo gości - w tym między innymi wiceburmistrz Witosław Gibasiewicz i sekretarz Michał Fijałkowski. Sala dosłownie pęka w szwach. - Ja jestem dzisiaj na urlopie - powiedział portalowi sekretarz Michał Fijałkowski, pytany o powody obecności w powiecie.  

Rada przyjmuje uchwały przewidziane w dzisiejszym porządku obrad. Wbrew zapowiedziom nie zgłoszono zmian do porządku. 

[10:09]

Na wniosek klubu Platformy Obywatleskiej ogłoszono 5 minutową przerwę. 

[10:20]

Przewodniczący czyta wniosek o dowołanie starosty. Uzasadnia. -Wykorzystywanie stanowiska starosty do promocji własnej osoby i stowarzyszenia Ziemia Jarocińska – czyta porzewodniczący Jan Szczerbań.

Radny Julian Zegar zgłosił wniosek formalny, aby teraz mógł wypowiedzieć się starosta Bartosz Walczak. Przewodniczący proponuje, by starosta wypowiedział się w punkcie „wolne głosy i wnioski”.

- On ma konstytucyjne prawo do obrony – mówi radny Leszek Bajda. - Ja mu go nie odbieram – odpowiada Szczerbań.

Rada odrzuciła wniosek radnego Zegara i przyjęła wniosek Szczerbania. Starosta wypowie się w wolnych głosach i wnioskach.

O głos poprosił radny Mariusz Małynicz. Przewodniczący mu odmówił. Trwa przepychanka słowna. Wreszcie Małynicz się wypowiada. - Pan przewodniczący wybiórczo traktuje radnych – ocenia Małynicz. - Bardzo przykro jest, że zarzuca staroście pan całą masę rzeczy, a nie pozwala mu się wypowiedzieć.

Szczerbań kontynuuje sesję. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca odwołania starosty.

- KR pozywtywnie zaopiniowała wniosek o odwołanie Bartosza Walczaka z fukcji starostry - czyta przewodnicząca Bronisława Włodarczyk. 

[10:21]

Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania starosty.

[10:35]

Chwilowa przerwa w obradach. Wszyscy czekają na ukonstytuowanie się komisji skrutacyjnej. Rada obraduje w pełnym składzie - 19 radnych. 

[10:40]

Komisja wróciła na salę. Przewodniczącą została radna Bronisława Włodarczyk. Informuje radnych o sposobie głosowania. 

[10:47]

Radni zagłosowali. Teraz komisja policzy głosy.

[10:55]

Przewodnicząca odczytuje wyniki głosowania.

Głosowało 19 radnych. Wniosek o odwołanie poparło 12, przeciwko było 7 radnych. Nikt się nie wstrzymał. - Komisja skrutacyjna stwierdza, że wniosek o dowołanie pana Bartosza Walczaka uzyskał minimalną liczbę głosów i w związku z tym starosta został odwołany - poinformowała radna Bronisława Włodarczyk.

Na sali kompletna cisza. Przewodniczący ogłasza 15 minutową przerwę. - Nową koalicję proszę do biura rady – powiedział Jan Szczerbań.

Starosta wychodzi z sali obrad. Rękę próbuje mu podać Karol Matuszak (PSL). - Weź przestań – mówi Walczak i odtrąca rękę ludowca.

Wychodzą też radni. Większość klubu ZJ zmierza do gabinetu wicestarosty. - Będziemy teraz największa opozycją – mówi głośno radny Julian Zegar.

[11:19]

Rada wznowiła obrady. Przyjęto uchwałę w sprawie odwołania starosty. Zmiany w porządku obrad. Będzie wybierany nowy starosta, wicestarosta i zarzad powiatu. Zminy czekają też poszczególne komisje rady powiatu. 

[11:45]

Obrady wznowiono po przerwie. Głos zabiera odwołany starosta Bartosz Walczak. Mówi o inwestycjach i finansach samorządu powiatowego.

- Wszystkie sprawy dotyczące powiatu były omawiane na posiedzeniach zarządu powiatu, w których brali udział wszyscy członkowie, również ci, którzy podpisali się pod wnioskiem o moje odwołanie. Żaden z pracowników, czy kierowników jednostek starostwa, nie zgłaszał uwag co do naszej pracy – podkreśla były starosta. - W okresie pełnienia funkcji starosty nie promowałem własnej osoby, czy ZJ. Zawsze wypowiadając się jako starosta jarociński, miałem na myśli dobro powiatu i jego mieszkańców.

- Bardzo państwa radnych proszę, żebyście tworzyli pozytywny wizerunek zarządu powiatu, a nie tylko skupiali się na jego krytyce – powiedział Walczak i podziękował urzędnikom, samorządowcom, szefom służb powiatowych. - Serdecznie wszystkim dziękuje za wsparcie i zrozumienie, a przede wszystkim chęć porozumienia na rzecz wszystkich naszych mieszkańców.

Radni i większość urzędników przyjęła wystąpienie oklaskami. Walczak dostał kwiaty.

[12:05]

Jest zapowiadana uchwała w sprawie zmiany statutu powiatu. Obraduje komisja budżetu.

Radny Mirosław Drzazga uzasadnia, że zmiany w składzie zarządu przyniosą oszczędności dla powiatu.

- To jest wyliczenie na palcach, te wyliczenia nie muszą być prawdziwe – mówi radny Małynicz.

Radni chcą wiedzieć dokładnie ile będzie kosztował nowy zarząd.

Uchwałę opiniował dotychczasowy zarząd powiatu. 3 osoby były przeciw. Na sali zamieszanie, bo radni nie wiedzą, czy obraduje rada czy komisja.

Radny Mateusz Walczak wnioskował o głosowanie imienne przy uchwale dotyczące statutu.

Rada większością głosów zmieniła statut powiatu.

Będą zmiany w składzie prezydium rady. - To nie jest żadna grupa puczystów, tylko legalnie wybrana grupa radnych – tłumaczy zmiany przewodniczący Szczerbań. - Jestem zadowolony, że udało się wyłonić nowe władze i mamy prawo do zmian.

Propozycję komentuje radny Zegar. - Spokojnie Julek. Doczekasz się – opowiada mu przewodniczący Szczerbań.

Kolejna przerwa. 

[12:25]

Obrady wznowiono po przerwie. Zmiany w prezydium rady. O głos poprosił wiceprzewodniczący rady.

- Myślę, że swoją funkcję wykonałem w sposób właściwy, należyty, może czasami nadprogramowo – mówi radny Leszek Bajda.

- Dziękuję ci, byłeś można powiedzieć moją prawą ręką – podziękował radnemu ZJ przewodniczący Szczerbań.

Tajne głosowanie. Bajda odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego.

[12.49

Głosowanie w sprawie odwołania Juliana Zegara z funkcji wiceprzewodniczącego rady. 12 radnych w tajnym głosowaniu poparło wniosek. Wcześniej zmieniono też skład komisji skrutacyjnej. - Dziękuję za dwuletnią współpracę - powiedział przewodniczący do odwołanego Zegara. 

Na funkcję nowych wiceprzewodniczących zgłoszono radnych – Walentego Kwaśniewskiego i Leszka Mazurka.

Przerwa. 

[13:45]

Rada powiatu wybrała nowych wiceprzewodniczących Leszka Mazurka i Walentego Kwaśniewskiego. Wznowiono obrady po kolejnje przerwie.

Zmiany w komisji rewizyjnej. Radni Andrzej Szlachetka, Stanisław Martuzalski i Teodor Grobelny zrezygniwali z pracy w komisji kontrolnej. W ich miejsce zgłoszono kandydatury Mariusza Stoleckiego, Przemysława Franczaka i Leszka Bajdę. 

Do KR wchodzą Bajda i Stolecki. Radny Franczak nie uzyskał wymaganego poparcia.

Radny Drzazga zaproponował, żeby skłąd KR uzupełnić na kolejnej sesji.  

[13:50]

Wybory przewodniczącego Zarządu Powiatu (starosty). PSL zgłasza kandydaturę Teodora Grobelnego - radnego z Cerekwicy, który jest w samorzadzie powiatowym trzecią kadencję.

[14:25]

Rada powiatu, 11 głosami za wybrała na nowego starostę Teodora Grobelnego.

-  Poznałem cię dobrze i wiem, że ty tu jesteś po to, żeby służyć – powiedział radny Karol Matuszak, prezes struktur powiatowych PSL-u witając nowego starostę. – Byłem przy tobie blisko przez ostatnie dni i wiem, jakie miałeś dylematy z objęciem tej władzy. Wiem jednak, że władza w twoich rękach to będzie służba.

Matuszak wręczył staroście kwiaty i wizerunek Matki Boskiej Pocieszenia, patronki parafii w Golinie.  – Żeby nasza golińska matuchna była zawsze w twoim gabinecie i nad tobą czuwała – powiedział peeselowiec.  

Nowy szef powiatu podziękował za wybór. W dość szczegółowym w treści przemówieniu przypomniał, jakie były główne powody odwołania jego poprzednika. Zdaniem nowego szefa powiatu, gmina Jarocin była przez powiat traktowana priorytetowo jeśli idzie o inwestycje. Przypomniał też ustalenia komisji rewizyjnej, w której sam pracował.

- Okazało się, że pieniądze powiatowe są wyprowadzane na zewnątrz bez wiedzy i zgody rady. Podpisano np. umowę z firmą Sawpol w DPS-ie - powiedział starosta Grobelny i przypomniał między z innymi zamieszanie związane z transportem zbiorowym. Nawiązał również do łącznika DK 11/12 w który powiat miał się zaangażować finansowo. - Nie stać nas na taki duży wydatek i takie zadłużenie. Ta droga nie spełni nam wymogów drogi powiatowej.

Starosta zapowiedział też szereg „małych inwestycji w powiecie”. - Chciałbym podziękować ustępującemu staroście za wysiłek i pracę w starostwie powiatowym. Myślę, że życie składa się z sukcesów i porażek. Trzeba to przyjąć. Jak w matematyce - bo jestem matematykiem - jak sinusoida, raz pod osią, a raz nad. Niech pan tę decyzję przyjmie po męsku, wróżę panu naprawdę dobrą karierę polityczną i samorządową. Może zostanie pan jeszcze posłem. Tego panu życzę - powiedział w kierunku Bartosza Walczaka, który siedzi w galerii.

Były starosta podszedł do następcy. Nastąpiła wymiana uścisków. - Wszystkiego dobrego, będziesz jeszcze wielkim człowiekiem – powiedział Grobelny. - Tam panie starosto – odpowiedział Walczak pokazując stół prezydialny.

Trwa ustalanie wynagrodzenia nowego zarządu powiatu. Na wicestarostę zaproponowano Mirosława Drzazgę (PS). PRZERWA

[14:46]

Przy 10 głosach za i 8 wstrzymujących Mirosław Drzazga został wybrany na stanowisko wicestarosty. Stanisław Martuzalski został zaproponowany na etatowego członka zarządu. 

Na nieetatowych członków zaproponowano Zbigniewa Kuzdżała (PS) i Andrzeja Szlachetkę (PSL). 

[15:22]

Stanisław Martuzalski został wybrany etatowym członkiem zarządu powiatu. Jego kandydaturę poparło 12 radnych. Członkami zarządu zostali również Zbigniew Kuzdżał (11 za) i Andrzej Szlachetka (11 za). Kandydaci nie brali udziału w tajnym głosowaniu.

Rada przyjęła zmiany większością głosów.

[15:27]

Wolne głosy i wnioski. Przewodnicząca KR Bronisława Włodarczyk podziękowała ustępujacym dzisiaj członkom za pracę w komisji rewizyjnej. - Obejmują dzisiaj nowe funckję i myślę, że się sprawdzą - powiedziała Włodarczyk. 

[15:40]

- Demokracja rządzi się swoimi prawami, ale mam żal do pana przewodniczącego, że w kontekście dyskusji nad uchwałą o odwołaniu, nie mogliśmy wysłuchać pana starosty, bo byłoby to obustronne odniesienie – powiedział radny Franczak.

Gratulacje nowym władzom samorządowym powiatu złożył radny, były wicestarosta Mikołaj Szymczak i podziękował urzędnikom, z którymi jak stwierdził - pracował od lat.

- Szczególnie chciałbym podziękować panu skarbnikowi, który hamował apetyty niektórych radnych i pani Honoracie Śmigielskiej, która przy wsparciu pracowników, potrafiła pozyskiwać środki zewnętrzne i kierować przy okazji wydziałem – powiedział Szymczak i wyraził wdzięczność szefom podległych jednostek. - Praca z wami była przyjemnością – podkreślił.

- Postawienie zarzutu i niedopuszczenie do wypowiedzi starosty, jest grubo nie w porządku, bo starosta nie rządził sam - powiedział Ireneusz Giel, były radny w gminie Żerków. - Bardzo się cieszę, że już nie mam małych dzieci i nie idą do liceum, bo jak miałby mi je pan tak deprawować, jak dzisiaj na tej sesji to dziękuję.

Głos zabrał też dość nieoczekiwanie sekretarz Michał Fijałkowski i kandydat na radnego w Wilkowyi (ZJ). - Byłem w latach 2005-2007 częścią tamtego PiS-u. Taka koalicja była wtedy nie do przyjęcia – powiedział sekretarz gminy i skierował się do nowego wicestarosty Drzazgi. - Życzę powodzenia i żebyście państwo zrezygnowali z członkostwa w PiS-ie jeżeli macie troszeczkę godności.

- Gdzie tu pan masz partię? - zapytał w odpowiedzi Szczerbań.

- Nie ma co zakłamywać rzeczywistości, mamy różny pogląd na świat, ale łączy na jedno - powiat jarociński – i nigdy nie będzie przyzwolenia, żeby było inaczej. To co się dzisiaj wydarzyło, jest świętem demokracji – podsumował Stanisław Martuzalski. - Mimo tych różnić postanowiliśmy wypracować wspólny mianownik. Będą przytyki z różnych stron, kiedy będziemy pokazywali efekty. Jesteśmy bardzo dobrze merytorycznie przygotowani, żeby stawić czoła tym wyzwaniom o których mówił pan starosta.

I jeszcze radny Stolecki. - W naszym klubie nie ma podziałów na partyjnych i bezpartyjnych, chcemy działać dla dobra powiatu, współpracowaliśmy z ZJ, ale w pewnym momencie nasze drogi się rozeszły dlatego powołaliśmy własny klub, a w konsekwencji odwołaliśmy starostę. Myślę, że będziemy współpracować i nie na miejscu jest panie sekretarzu sugerować komuś, żeby występował z partii lub nie – powiedział radny.

[15:44]

KONIEC SESJI

Wszystko o nowej władzy powiatowej w najnowszym wydaniu GAZETY JAROCIŃSKIEJ  [ZOBACZ]

autor: Redakcja

Źródło:

Dodano: 2017.01.30

jarocinska.pl Copyright © 2007 - 2018 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin, 62 747 15 31