R E K L A M A
ARTYKUŁY OGŁOSZENIA FIRMY
R E K L A M A
R E K L A M A

Zwrot podatku akcyzowego - warunki i procedura

› Gospodarka 9 miesięcy temu    2.08.2018
Joanna Pera
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
 fot. Joanna Pera

Gmina Jaraczewo. Zwrot podatku akcyzowego. Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku. 

 

R E K L A M A

 

 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2018 roku.

 

Producent rolny w terminie od 1 sierpnia 2018r. do 31 sierpnia  2018r. składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od 01 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

 

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, w ośrodkach doradztwa rolniczego, oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).

 

Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Możliwe jest dołączenie do wniosku kopii faktur, jednakże muszą one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.

 

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu na 1 litr (w 2018 r. wynosi 1,00 zł/litr ) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta  rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego 2018 roku.

 

Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 

Wydanie decyzji przez wójta, burmistrza ustalającej wysokość zwrotu podatku akcyzowego za 2018r. nastąpi w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku natomiast wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie do 31 października 2018 roku przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

 

Zobacz też: Susza 2018. 800mln zł pomocy dla rolników

 

R E K L A M A
R E K L A M A
+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.
Komentarze (0)

Serwisy internetowe jarocinska.pl, zpleszewa.pl, rawicz24.pl, gostynska.pl, krotoszynska.pl nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze nie są moderowane. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Cisza wyborcza. Możliwość komentowania została wstrzymana.
R E K L A M A
R E K L A M A