R E K L A M A
ARTYKUŁY OGŁOSZENIA FIRMY
R E K L A M ABS_A1
R E K L A M A

Sesja Rady Powiatu w Jarocinie. Będą głosować wniosek o odwołanie starosty

› Aktualności› Samorząd ponad rok temu    30.01.2017
Redakcja
komentarzy 412 ocen 59 / 51%
A A A
Nowy starosta Teodor Grobelny (w środku) w otoczeniu radnych powiatowychNowy starosta Teodor Grobelny (w środku) w otoczeniu radnych powiatowych fot. Bartek Nawrocki

Jarocin. Powiat jarociński. Starosta powiatu jarocińskiego. Rada Powiatu w Jarocinie. Radni powiatowi 

R E K L A M A

Dzisiaj o godz. 10.00 rozpocznie się posiedzenie Rady Powiatu Jarocińskiego, na którym będzie głosowany wniosek o odwołanie starosty.

[RELACJA NA ŻYWO - ZOBACZ NIŻEJ]

Zwolennicy odwołania Bartosza Walczaka muszą mieć co najmniej 12 głosów, czyli 3/5 ustawowego składu rady. Głosowanie będzie tajne.

Jeśli starosta zostanie odwołany, prawdopodobnie na tym samy posiedzeniu program zostanie rozszerzony o punkty dotyczące powołania nowego starosty i zarządu powiatu.

Czy zostatnie zmieniony również statut powiatu i rozszerzony skład zarządu? Informacje o tym pojawiły się w ubiegłym tygodniu [ZOBACZ TUTAJ]

Obrady odbędą się na sali nr 30 starostwa powiatowego. Wstęp jest wolny.Będziemy tam z naszą portalową kamerą. 

/INFORMACJA BĘDZIE AKTUALIZOWANA/

[AKTUALIZACJA 10:01]

Rozpoczęło się posiedzenie. Na sesji jest 18 radnych, starosta i zastępca. Jest też mnóstwo gości - w tym między innymi wiceburmistrz Witosław Gibasiewicz i sekretarz Michał Fijałkowski. Sala dosłownie pęka w szwach. - Ja jestem dzisiaj na urlopie - powiedział portalowi sekretarz Michał Fijałkowski, pytany o powody obecności w powiecie.  

Rada przyjmuje uchwały przewidziane w dzisiejszym porządku obrad. Wbrew zapowiedziom nie zgłoszono zmian do porządku. 

[10:09]

Na wniosek klubu Platformy Obywatleskiej ogłoszono 5 minutową przerwę. 

[10:20]

Przewodniczący czyta wniosek o dowołanie starosty. Uzasadnia. -Wykorzystywanie stanowiska starosty do promocji własnej osoby i stowarzyszenia Ziemia Jarocińska – czyta porzewodniczący Jan Szczerbań.

Radny Julian Zegar zgłosił wniosek formalny, aby teraz mógł wypowiedzieć się starosta Bartosz Walczak. Przewodniczący proponuje, by starosta wypowiedział się w punkcie „wolne głosy i wnioski”.

- On ma konstytucyjne prawo do obrony – mówi radny Leszek Bajda. - Ja mu go nie odbieram – odpowiada Szczerbań.

Rada odrzuciła wniosek radnego Zegara i przyjęła wniosek Szczerbania. Starosta wypowie się w wolnych głosach i wnioskach.

O głos poprosił radny Mariusz Małynicz. Przewodniczący mu odmówił. Trwa przepychanka słowna. Wreszcie Małynicz się wypowiada. - Pan przewodniczący wybiórczo traktuje radnych – ocenia Małynicz. - Bardzo przykro jest, że zarzuca staroście pan całą masę rzeczy, a nie pozwala mu się wypowiedzieć.

Szczerbań kontynuuje sesję. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca odwołania starosty.

- KR pozywtywnie zaopiniowała wniosek o odwołanie Bartosza Walczaka z fukcji starostry - czyta przewodnicząca Bronisława Włodarczyk. 

[10:21]

Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania starosty.

[10:35]

Chwilowa przerwa w obradach. Wszyscy czekają na ukonstytuowanie się komisji skrutacyjnej. Rada obraduje w pełnym składzie - 19 radnych. 

[10:40]

Komisja wróciła na salę. Przewodniczącą została radna Bronisława Włodarczyk. Informuje radnych o sposobie głosowania. 

[10:47]

Radni zagłosowali. Teraz komisja policzy głosy.

[10:55]

Przewodnicząca odczytuje wyniki głosowania.

Głosowało 19 radnych. Wniosek o odwołanie poparło 12, przeciwko było 7 radnych. Nikt się nie wstrzymał. - Komisja skrutacyjna stwierdza, że wniosek o dowołanie pana Bartosza Walczaka uzyskał minimalną liczbę głosów i w związku z tym starosta został odwołany - poinformowała radna Bronisława Włodarczyk.

Na sali kompletna cisza. Przewodniczący ogłasza 15 minutową przerwę. - Nową koalicję proszę do biura rady – powiedział Jan Szczerbań.

Starosta wychodzi z sali obrad. Rękę próbuje mu podać Karol Matuszak (PSL). - Weź przestań – mówi Walczak i odtrąca rękę ludowca.

Wychodzą też radni. Większość klubu ZJ zmierza do gabinetu wicestarosty. - Będziemy teraz największa opozycją – mówi głośno radny Julian Zegar.

[11:19]

Rada wznowiła obrady. Przyjęto uchwałę w sprawie odwołania starosty. Zmiany w porządku obrad. Będzie wybierany nowy starosta, wicestarosta i zarzad powiatu. Zminy czekają też poszczególne komisje rady powiatu. 

[11:45]

Obrady wznowiono po przerwie. Głos zabiera odwołany starosta Bartosz Walczak. Mówi o inwestycjach i finansach samorządu powiatowego.

- Wszystkie sprawy dotyczące powiatu były omawiane na posiedzeniach zarządu powiatu, w których brali udział wszyscy członkowie, również ci, którzy podpisali się pod wnioskiem o moje odwołanie. Żaden z pracowników, czy kierowników jednostek starostwa, nie zgłaszał uwag co do naszej pracy – podkreśla były starosta. - W okresie pełnienia funkcji starosty nie promowałem własnej osoby, czy ZJ. Zawsze wypowiadając się jako starosta jarociński, miałem na myśli dobro powiatu i jego mieszkańców.

- Bardzo państwa radnych proszę, żebyście tworzyli pozytywny wizerunek zarządu powiatu, a nie tylko skupiali się na jego krytyce – powiedział Walczak i podziękował urzędnikom, samorządowcom, szefom służb powiatowych. - Serdecznie wszystkim dziękuje za wsparcie i zrozumienie, a przede wszystkim chęć porozumienia na rzecz wszystkich naszych mieszkańców.

Radni i większość urzędników przyjęła wystąpienie oklaskami. Walczak dostał kwiaty.

[12:05]

Jest zapowiadana uchwała w sprawie zmiany statutu powiatu. Obraduje komisja budżetu.

Radny Mirosław Drzazga uzasadnia, że zmiany w składzie zarządu przyniosą oszczędności dla powiatu.

- To jest wyliczenie na palcach, te wyliczenia nie muszą być prawdziwe – mówi radny Małynicz.

Radni chcą wiedzieć dokładnie ile będzie kosztował nowy zarząd.

Uchwałę opiniował dotychczasowy zarząd powiatu. 3 osoby były przeciw. Na sali zamieszanie, bo radni nie wiedzą, czy obraduje rada czy komisja.

Radny Mateusz Walczak wnioskował o głosowanie imienne przy uchwale dotyczące statutu.

Rada większością głosów zmieniła statut powiatu.

Będą zmiany w składzie prezydium rady. - To nie jest żadna grupa puczystów, tylko legalnie wybrana grupa radnych – tłumaczy zmiany przewodniczący Szczerbań. - Jestem zadowolony, że udało się wyłonić nowe władze i mamy prawo do zmian.

Propozycję komentuje radny Zegar. - Spokojnie Julek. Doczekasz się – opowiada mu przewodniczący Szczerbań.

Kolejna przerwa. 

[12:25]

Obrady wznowiono po przerwie. Zmiany w prezydium rady. O głos poprosił wiceprzewodniczący rady.

- Myślę, że swoją funkcję wykonałem w sposób właściwy, należyty, może czasami nadprogramowo – mówi radny Leszek Bajda.

- Dziękuję ci, byłeś można powiedzieć moją prawą ręką – podziękował radnemu ZJ przewodniczący Szczerbań.

Tajne głosowanie. Bajda odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego.

[12.49

Głosowanie w sprawie odwołania Juliana Zegara z funkcji wiceprzewodniczącego rady. 12 radnych w tajnym głosowaniu poparło wniosek. Wcześniej zmieniono też skład komisji skrutacyjnej. - Dziękuję za dwuletnią współpracę - powiedział przewodniczący do odwołanego Zegara. 

Na funkcję nowych wiceprzewodniczących zgłoszono radnych – Walentego Kwaśniewskiego i Leszka Mazurka.

Przerwa. 

[13:45]

Rada powiatu wybrała nowych wiceprzewodniczących Leszka Mazurka i Walentego Kwaśniewskiego. Wznowiono obrady po kolejnje przerwie.

Zmiany w komisji rewizyjnej. Radni Andrzej Szlachetka, Stanisław Martuzalski i Teodor Grobelny zrezygniwali z pracy w komisji kontrolnej. W ich miejsce zgłoszono kandydatury Mariusza Stoleckiego, Przemysława Franczaka i Leszka Bajdę. 

Do KR wchodzą Bajda i Stolecki. Radny Franczak nie uzyskał wymaganego poparcia.

Radny Drzazga zaproponował, żeby skłąd KR uzupełnić na kolejnej sesji.  

[13:50]

Wybory przewodniczącego Zarządu Powiatu (starosty). PSL zgłasza kandydaturę Teodora Grobelnego - radnego z Cerekwicy, który jest w samorzadzie powiatowym trzecią kadencję.

[14:25]

Rada powiatu, 11 głosami za wybrała na nowego starostę Teodora Grobelnego.

-  Poznałem cię dobrze i wiem, że ty tu jesteś po to, żeby służyć – powiedział radny Karol Matuszak, prezes struktur powiatowych PSL-u witając nowego starostę. – Byłem przy tobie blisko przez ostatnie dni i wiem, jakie miałeś dylematy z objęciem tej władzy. Wiem jednak, że władza w twoich rękach to będzie służba.

Matuszak wręczył staroście kwiaty i wizerunek Matki Boskiej Pocieszenia, patronki parafii w Golinie.  – Żeby nasza golińska matuchna była zawsze w twoim gabinecie i nad tobą czuwała – powiedział peeselowiec.  

Nowy szef powiatu podziękował za wybór. W dość szczegółowym w treści przemówieniu przypomniał, jakie były główne powody odwołania jego poprzednika. Zdaniem nowego szefa powiatu, gmina Jarocin była przez powiat traktowana priorytetowo jeśli idzie o inwestycje. Przypomniał też ustalenia komisji rewizyjnej, w której sam pracował.

- Okazało się, że pieniądze powiatowe są wyprowadzane na zewnątrz bez wiedzy i zgody rady. Podpisano np. umowę z firmą Sawpol w DPS-ie - powiedział starosta Grobelny i przypomniał między z innymi zamieszanie związane z transportem zbiorowym. Nawiązał również do łącznika DK 11/12 w który powiat miał się zaangażować finansowo. - Nie stać nas na taki duży wydatek i takie zadłużenie. Ta droga nie spełni nam wymogów drogi powiatowej.

Starosta zapowiedział też szereg „małych inwestycji w powiecie”. - Chciałbym podziękować ustępującemu staroście za wysiłek i pracę w starostwie powiatowym. Myślę, że życie składa się z sukcesów i porażek. Trzeba to przyjąć. Jak w matematyce - bo jestem matematykiem - jak sinusoida, raz pod osią, a raz nad. Niech pan tę decyzję przyjmie po męsku, wróżę panu naprawdę dobrą karierę polityczną i samorządową. Może zostanie pan jeszcze posłem. Tego panu życzę - powiedział w kierunku Bartosza Walczaka, który siedzi w galerii.

Były starosta podszedł do następcy. Nastąpiła wymiana uścisków. - Wszystkiego dobrego, będziesz jeszcze wielkim człowiekiem – powiedział Grobelny. - Tam panie starosto – odpowiedział Walczak pokazując stół prezydialny.

Trwa ustalanie wynagrodzenia nowego zarządu powiatu. Na wicestarostę zaproponowano Mirosława Drzazgę (PS). PRZERWA

[14:46]

Przy 10 głosach za i 8 wstrzymujących Mirosław Drzazga został wybrany na stanowisko wicestarosty. Stanisław Martuzalski został zaproponowany na etatowego członka zarządu. 

Na nieetatowych członków zaproponowano Zbigniewa Kuzdżała (PS) i Andrzeja Szlachetkę (PSL). 

[15:22]

Stanisław Martuzalski został wybrany etatowym członkiem zarządu powiatu. Jego kandydaturę poparło 12 radnych. Członkami zarządu zostali również Zbigniew Kuzdżał (11 za) i Andrzej Szlachetka (11 za). Kandydaci nie brali udziału w tajnym głosowaniu.

Rada przyjęła zmiany większością głosów.

[15:27]

Wolne głosy i wnioski. Przewodnicząca KR Bronisława Włodarczyk podziękowała ustępujacym dzisiaj członkom za pracę w komisji rewizyjnej. - Obejmują dzisiaj nowe funckję i myślę, że się sprawdzą - powiedziała Włodarczyk. 

[15:40]

- Demokracja rządzi się swoimi prawami, ale mam żal do pana przewodniczącego, że w kontekście dyskusji nad uchwałą o odwołaniu, nie mogliśmy wysłuchać pana starosty, bo byłoby to obustronne odniesienie – powiedział radny Franczak.

Gratulacje nowym władzom samorządowym powiatu złożył radny, były wicestarosta Mikołaj Szymczak i podziękował urzędnikom, z którymi jak stwierdził - pracował od lat.

- Szczególnie chciałbym podziękować panu skarbnikowi, który hamował apetyty niektórych radnych i pani Honoracie Śmigielskiej, która przy wsparciu pracowników, potrafiła pozyskiwać środki zewnętrzne i kierować przy okazji wydziałem – powiedział Szymczak i wyraził wdzięczność szefom podległych jednostek. - Praca z wami była przyjemnością – podkreślił.

- Postawienie zarzutu i niedopuszczenie do wypowiedzi starosty, jest grubo nie w porządku, bo starosta nie rządził sam - powiedział Ireneusz Giel, były radny w gminie Żerków. - Bardzo się cieszę, że już nie mam małych dzieci i nie idą do liceum, bo jak miałby mi je pan tak deprawować, jak dzisiaj na tej sesji to dziękuję.

Głos zabrał też dość nieoczekiwanie sekretarz Michał Fijałkowski i kandydat na radnego w Wilkowyi (ZJ). - Byłem w latach 2005-2007 częścią tamtego PiS-u. Taka koalicja była wtedy nie do przyjęcia – powiedział sekretarz gminy i skierował się do nowego wicestarosty Drzazgi. - Życzę powodzenia i żebyście państwo zrezygnowali z członkostwa w PiS-ie jeżeli macie troszeczkę godności.

- Gdzie tu pan masz partię? - zapytał w odpowiedzi Szczerbań.

- Nie ma co zakłamywać rzeczywistości, mamy różny pogląd na świat, ale łączy na jedno - powiat jarociński – i nigdy nie będzie przyzwolenia, żeby było inaczej. To co się dzisiaj wydarzyło, jest świętem demokracji – podsumował Stanisław Martuzalski. - Mimo tych różnić postanowiliśmy wypracować wspólny mianownik. Będą przytyki z różnych stron, kiedy będziemy pokazywali efekty. Jesteśmy bardzo dobrze merytorycznie przygotowani, żeby stawić czoła tym wyzwaniom o których mówił pan starosta.

I jeszcze radny Stolecki. - W naszym klubie nie ma podziałów na partyjnych i bezpartyjnych, chcemy działać dla dobra powiatu, współpracowaliśmy z ZJ, ale w pewnym momencie nasze drogi się rozeszły dlatego powołaliśmy własny klub, a w konsekwencji odwołaliśmy starostę. Myślę, że będziemy współpracować i nie na miejscu jest panie sekretarzu sugerować komuś, żeby występował z partii lub nie – powiedział radny.

[15:44]

KONIEC SESJI

Wszystko o nowej władzy powiatowej w najnowszym wydaniu GAZETY JAROCIŃSKIEJ  [ZOBACZ]

R E K L A M A
R E K L A M A
+ 30 głosów: 59 (51%) 29 -
dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.
Komentarze (412)

Serwisy internetowe jarocinska.pl, zpleszewa.pl, rawicz24.pl, gostynska.pl, krotoszynska.pl nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze nie są moderowane. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

dodaj komentarz› pokaż według najstarszych
~ StudentkaOpole
ponad rok temu 412
Zachęcam do uzupełnienia krótkiej ankiety, w której można wyrazić swoją opinię na temat 500+. Pytania są łatwe i nieskomplikowane ;) Z góry dziękuję goo.gl/vEjIXz
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ kat
ponad rok temu ocena: 75%  411
No wreście nie będzie fałszywego magistra. A ci w zarządzie coś sobą reprezentują - nie tylko afery
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Renia
ponad rok temu ocena: 50%  410
czy ty wiesz o czym mówisz to dopiero ..łapciuchy przekonacie się państwo
~ m
ponad rok temu ocena: 100%  409
walcza sie za chwile popłacze
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Mysterny Plan
ponad rok temu ocena: 58%  408
Miro, Jano i Lida wymyślili cały ten mysterny plan z obaleniem po to, aby Janusz miał pracę. Słabe to trochę, że inni się muszą martwić za prezesa. Sam ten człowiek życia nie ogarnia. Całkowitego przeciwieństwo Midasa... Co weźmie w rękę to zepsuje
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
R E K L A M A
~ Banger
ponad rok temu ocena: 67%  407
Miro - ty się ciesz z tego 1500 zł miesięcznie więcej co miesiąc, bo oprócz tego to masz tyle do powiedzenia co sabrina. ..
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Gołębiewski Kotlin
ponad rok temu ocena: 67%  406
Przepraszamy Zbyszka weterynarza za hejty. Trochę ich od nas poszło podczas poniedziałkowego melanżu, ale bardzo się cieszymy, że Zbyszek nie patrzy kto na niego pluję, tylko kto dolary w kieszeń wkłada, a te mają być całkiem obiecujące. Ulica mówi, że zaraz jak echa odwołania odpadną pojawi się wersja, że pan Weterynarz strasznie dużo robi i należy mu się za to wynagrodzenie ok. 10 000 zł brutto.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Miro$lav
ponad rok temu ocena: 67%  405
Ponoć w DPSie już mają szyć nowe garnitury, bo wrócił krawiec. Ponoć wybłagane to u członka, który siedzi w gabinecie vicka. To nam się przewrót udał. DPS, vice, przewodniczący rady i wara - nic więcej prócz tego co mieliście nie dostaniecie. W bonusie krzyż na drogę od wyborców za kumoterstwo z PO.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ aaa
ponad rok temu ocena: 100%  404
co za hejt - masakra, każdy pisze ,by dokopać komuś kogo nie lubi. Życie takie kruche dziś jesteś a za chwilę może cię nie być,jak było w moim przypadku. Dlaczego nie można się choćby tolerować. pozdr
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Abc
ponad rok temu ocena: 50%  403
Widok bezcenny - Państwo się częstują a goście obserwują
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Antoś
ponad rok temu ocena: 79%  402
"Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada." W Jarocinie to przysłowie sprawdza się w 100%.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ 8**8
ponad rok temu ocena: 50%  401
Widzę framugo, że lubisz to. Teraz, pod kim kopiesz te dołki? Cieszysz się pacanie?
~ Wiktor
ponad rok temu ocena: 53%  400
Jan Szczerbań startował do powiatu z list PIS lista 3 pozycja 3,a teraz mówi ze on nie ma nic wspólnego z P I S tylko PS .Stachu tez się nie przyznawał ze jest z PO.Jak oceniać takich ludzi.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ tom
ponad rok temu ocena: 100%  399
Farbowane lisy
~ Jadzia
ponad rok temu ocena: 80%  398
Pojawiają się wpisy,że Guru zabronił dyrektorom szkół zatrudniać pana Janka. Jeśli tak to Guru robi krzywdę dyrektorom bo oni podobnie jak starosta będą narażeni na zwolnienie.Obecna koalicja dba o to by już nikt nigdy ludźmi nie pomiatał. Buta, wredota, mściwość- będą tępione.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ komentator
ponad rok temu ocena: 100%  397
Wy Maliniak żyjcie za to wiecznie. Świat bez waszych wpisów zbyt szybko by spowszedniał ;)
~ Maliniak
ponad rok temu ocena: 86%  396
No to umieraj... patafianie; ja za ciebie nie będę tego czynił.
~ komentator
ponad rok temu ocena: 25%  395
Bo umre ze śmiechu :)))) O co będzie dbac ta koalicja?!
~ Bye ,bye ...
ponad rok temu ocena: 16%  394
Teraz t w Jarocinie i w powiecie nic nowego oprócz bilbordów dla płatnego członka nie powstanie . Bye ,bye inwestycje ...
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Fred
ponad rok temu ocena: 100%  393
To dopiero banda dorwała się do koryta
~ Potop
ponad rok temu ocena: 47%  392
Inwestycje? Zapomnijmy, że coś takiego za nich nastąpi. Nic nie zrobią.
~ Stypa w pisie
ponad rok temu ocena: 58%  391
Pisiory lokalne, ale żałoba, co? Lidka, Janusz, świętoszkowaty, zdrajca z 2010r sztandar wyprowadzić.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ komentator
ponad rok temu ocena: 50%  390
No nie wiem Malwina :) To nie zapisy na uniwersytet trzeciego wieku. Nie tak łatwo zostać pisorem :)
~ Malwina
ponad rok temu ocena: 60%  389
Czyżby? Przed chwilą zapisałyśmy się do PIS bo tylko ta partia dba o ludzi i realizuje obietnice. Stypę może wyprawiać kto inny.
~ bajkopisarz
ponad rok temu ocena: 89%  388
do podsłuch u mikołaja Kleks się już spakował i ma problem. Od jutra marzyło mu się dyrektorowanie w dps i co teraz. Stołek sekretarzyka musi oddać kelnerowi. Chłopina się martwi co z min opalony zrobi. No cóż najwyżej pójdzie szukać kajaków.
~ pisior
ponad rok temu ocena: 84%  387
do stypa w pisie pieski opalonego ujadają au,au,au...ale boli !!!
~ Martin M
ponad rok temu ocena: 52%  386
Jak tak czytam komentarze poniżej to w sumie się nie dziwię... Przewidywałem jednak, że trochę porządzą w zgodzie... a tutaj po jednym dniu już zadymy. Takie to Martuzalskie :)
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ MISTRZOWIE NEGOCJACJI
ponad rok temu ocena: 69%  385
Z PiS taki twardy negocjator, że Stachu (co ma oprócz siebie jeden głos - Mazurka) siedzi w gabinecie vice starosty, a Mirosław (vice) siedzi w gabinecie 2x2, w starej kanciapce. Śmiech na sali!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Walu
ponad rok temu ocena: 76%  384
PeeSeeLe ich rozegrali po mistrzowsku. Kiedyś ZJ, teraz PiS największym wrogiem. Dostaliście vice i morda! A przecież to praktycznie to samo co mieli. Ciekawe czy PSL odda DPS, PUP i PCPR :) PS: Gratuluje Szczerbatemu - wymodlił zdrowie do Janusza, bo ten już się publicznie pokazuje!
~ arbuz
ponad rok temu ocena: 65%  383
tak to jest, jak się ma orzeszek zamiast mózgu. Janusz myślał, ze Stachu się nagle nawrócił i mu deklarację podpisze? Przecież to było pewne że ich wydyma bez mydła! I teraz biedni nie wiedzą co zrobić, bo przecież ZJ jakby nie patrzeć ma 7 i jak się dogada z PSL to co wtedy? Tracą wszystko... A jak Stachu nie odda szpitala to tylko stracą na tym puczu. Ale lipa nie Janusz? Oczka się otwarły?
~ cudowne ozdrowienie - brawo Janek
ponad rok temu ocena: 73%  382
To jest nic! Dzisiaj w popłochu do Stanisława, do urzędu, przyjechał przewlekle chory dyrektor z Kotlina, który już któryś miesiąc przebywa na L4. Płakał chłopina, że nie tak się umawiali i że teraz Stachu patrzy go dymać...
~ miśko
ponad rok temu ocena: 71%  381
A Mirosław jak chorągiewka na wietrze ????????
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ EV
ponad rok temu 380
to więcej -jak wielki świń
~ MORIS !!
ponad rok temu ocena: 95%  379
A KRÓL JULIAN ODWOŁANY ???
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Antoś
ponad rok temu ocena: 87%  378
Dzięki Bogu ten świat się jeszcze jakoś kręci, bo z tego co czytam, to ludzie powoli zatracają swoje człowieczeństwo. Tyle jadu, nienawiści, pogardy, zazdrości! Mądrości wszystkim życzę.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ kaja
ponad rok temu ocena: 78%  377
i tak kończą się przekręty, ale szyja tego zamieszania nadal pozostanie niestety.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ kenorb
ponad rok temu ocena: 46%  376
Wielka szkoda, że nowa władza s k r e ś l a ł ą c z n i k między 11 a 12 z zadań powiatu i ogranicza inwestycje w samym Jarocinie. Widać, że ma c y k o r a i jest z a c h o w a w c z a.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Nemo
ponad rok temu 375
Przeciwnikiem tej inwestycji to ktoś kto mieszka na spokojnej wsi i mu koło tyłka co najwyżej pies zaszczeka więc kawalkada aut na ulicach miasta mu nie straszna
~ TKM
ponad rok temu ocena: 56%  374
Łupy podzielone ! Kanapa Walczaka jest w sam raz !
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ tak to bywa
ponad rok temu 373
NIE MUSIAŁ TEJ KANAPY TAM WSTAWIAĆ. NIC MU TO NIE POMOGŁO I NIE DAŁO. To dziecinne zachowanie byłego starosty.
~ PROMOCJA ZDROWIA
ponad rok temu ocena: 67%  372
Panowie Radni Zacznijcie Dbać o swój Wizerunek- więcej ruchu,prawidłowe odżywianie...bo aż strach patrzeć - Jeden Grubszy od Drugiego.Za chwilę gmina będzie miała dodatkowy wydatek na zakup podnośników lub popychaczy.DO WYKORZYSTANIA ŚCIEŻKI ROWEROWE -POLECAM.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Ewa Braun
ponad rok temu ocena: 50%  371
A jak ty wyglądasz?, może jeszcze gorzej od nich? Łatwo na kogoś pluć nie widząc u siebie minusów. Proponuję ci lekarza od głowy; to tak na początek. Może ci pomoże.
~ kiedy to ja lubię zjeść
ponad rok temu ocena: 57%  370
Jak BIG-MAMY wyjdą na ścieżkę to dajcie znać do GJ.Będzie o czym pisać.
~ racja
ponad rok temu ocena: 54%  369
Mądrze powiedział pan GIEL- ja również cieszę się, że mam dorosłe dzieci i nigdy w życiu nie będą miały nic do czynienia z .p SZCZERBIENIEM! NIE ŚWIECI PRZYKŁADEM DLA NASZEJ MŁODZIEŻY
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ zadanie domowe
ponad rok temu ocena: 62%  368
Pan Giel mądrze ? Dobre, Pozdrawiam.
~ Stefan
ponad rok temu ocena: 69%  367
Pastwicie się nad Jasiem, a nie umieliście się z nim dogadać kiedy był waszym koalicjantem, bo wy koalicjantów nie szanujecie. Rzucaliście mu kłody pod nogi. Jeszcze nie tak dawno robiliście wszystko żeby uniemożliwić mu start w wyborach samorządowych. Naciskaliście na PIS żeby nie brał go na listy wyborcze. Zwolniliście jego syna, daliście dyrektorom wytyczne żeby go inwigilować. A teraz skamlecie. Wstydu nie macie. Teraz widzę że nie chodziło mu o stołek, tylko o dobro powiatu.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ RENIA
ponad rok temu ocena: 100%  366
O Malina z Witaszyc S.H.- co ty pierd....sz to ty teraz palce w dup... trzymasz i trzymałeś weź teraz go powąchaj i oceń!!!!
~ Raptus
ponad rok temu ocena: 57%  365
Chodziło mu o zemstę na synie zwolnionym, stołek, i żeby Go nie inwigilować.
~ Monia
ponad rok temu ocena: 75%  364
Dlaczego sami emeryci znowu zostali wybrani. Masakra.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ WSZYSCY ŚWIĘCI
ponad rok temu ocena: 90%  363
Dlaczego tylko kwiaty i obrazek - BISKUPA NIE ZAPROSILIŚCIE. UFF NIE ŁADNIE.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ szok
ponad rok temu ocena: 67%  362
Nie wierzę w to co przeczytałam-SZCZERBIEŃ komunikuje w Kościele???? W życiu nie przyjęłam bym od takiego człowieka komunii.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ ...
ponad rok temu 361
A Ty prostak...
~ EDwin
ponad rok temu ocena: 67%  360
To dopiero sznupa i łajza..
~ na
ponad rok temu ocena: 50%  359
Pan Jasiu dusza człowiek popieram
~ ...
ponad rok temu ocena: 77%  358
A Ty nie jesteś? Każdy dba o swoje interesy. Hipokryzja!
~ Kot Prezesa
ponad rok temu ocena: 59%  357
Jasiu to dusza człowiek......śmiechu warte!!! Nie widziałem większego materialisty, fałsz i obłuda do sześcianu!!!!
~ ...
ponad rok temu ocena: 52%  356
Po pierwsze - Szczerbań. Po drugie - nie mieszajmy religii z polityką, nie podoba się, to idź po opłatek do papieża. Po trzecie - Jasiu to dusza człowiek, tak zacnej osoby nigdy nie poznałem, a mówi to jego uczeń. :)
~ aaa
ponad rok temu ocena: 91%  355
ŚMIGIELSKA jak widać już czule uśmiecha się do nowych włodarzy,skacze jak piesek po kiełbaskę-czego to się nie zrobi żeby tylko nie wylecieć.Obrzydliwe!!!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ ubik
ponad rok temu ocena: 78%  354
Honotatka Służbowa? :) Zwali odpowiedzialność na pracowników? Za jakie jajco takie nagrody? Pozycja nr 18 http://www.jrs.org.pl/wp-conte...
~ nie dla Skazanego za ...
ponad rok temu ocena: 58%  353
Chyba napisze jakąś notatkę służbową :-)
~ pytacz
ponad rok temu ocena: 86%  352
Może zaproponuje i coś więcej, niż tylko uśmiechy; kto to i ją wie?
~ Widzisz a nie grzmisz
ponad rok temu ocena: 79%  351
Panie MATUSZAK -NIECH PAN NIE MIESZA W WASZE UKŁADY MATKI BOSKIEJ!!!!PAN SIĘ CHYBA PANA BOGA NIE BOI!!!!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Pis pozamiatany przez esbeka
ponad rok temu ocena: 53%  350
Bezpieka z pisu przekręciła dwóch radnych z pisu, aby oddać władzę Po Psl i Sld. Ciekawe czy ktoś za to w pisie beknie czy będą udawać że nic się nie stało. Janusz, Lidka nie udawaj ze to deszcz to mocz. Płakać się wam chce, czy na otarcie łez dostaniecie stołek dyrektorski i będzie dalej udawać że wszystko jest pod waszą kontrolą
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Malwina
ponad rok temu ocena: 62%  349
Jak znam życie, to będą udawać, że jest wszystko ok, "czarne to białe... białe to czarne..." tak to będzie wyglądać. W zasadzie po co te partie są, jak oni ręka rękę myją i trzymają sobie jeden drugiemu(ej) paluchy w dup...sku.
~ Lila
ponad rok temu ocena: 53%  348
Partie, układy, popieranie ich lub nie cały czas jest o tym mowa a ja widzę ludzi. Ludzi, ktorzy mieli już szansę pokazać jak rzadzą, co potrafią, co zrobili. Nie obchodzi mnie do jakiej partii czy ugrupowania należą, obchodzi mnie to że niepodobają mi się ich pomysły, ich sposob rządzenia a glównie brak pomysłu na powiat. Ci Panowie już rządzili i nic nie zrobili, dlaczego uważacie, że teraz będzie inaczej? Nie będzie. Szkoda, że powróciliśmy do starej stagnacji.....
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ śmieszek
ponad rok temu ocena: 57%  347
No taką mamy ordynacyję wyborczą i konstytucyję. Głową komuny nie przebijesz.
~ Żal
ponad rok temu ocena: 44%  346
Widać referendysci, ze roboty nie macie bo jedyne wasze zajęcie to wylewanie swojej zazdrości w komentarzach na jarocinskiej pod niemal każdym artykułem. Nieważne czy to artykuł o wypadku czy odwołaniu starosty musicie się wyzalic jak przez swoje śmieszne poglądy i miłość do "nowej" koalicji nikt wam nie chce powierzyć żadnej funkcji ani stanowiska, a jedynym waszym zajęciem jest podbijanie glosow do komentarzy i wylewanie jadu. Widać po wczorajszym wydarzeniu jak niektórym potrafi odbić, ze nagle jednąją się ze wszystkimi partiami żeby dostać się do koryta. A dla referendystow ludzie żyjący w zgodzie z jedną władzą to dupowłazy i prace maja tylko dzięki temu. Trochę pokory ludzie bo osmieszacie sie tylko, jak narazie to burmistrz ma władze i wasz jad nic tu nie da.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Żal
ponad rok temu ocena: 41%  345
Widać referendysci, ze roboty nie macie bo jedyne wasze zajęcie to wylewanie swojej zazdrości w komentarzach na jarocinskiej pod niemal każdym artykułem. Nieważne czy to artykuł o wypadku czy odwołaniu starosty musicie się wyzalic jak przez swoje śmieszne poglądy i miłość do "nowej" koalicji nikt wam nie chce powierzyć żadnej funkcji ani stanowiska, a jedynym waszym zajęciem jest podbijanie glosow do komentarzy i wylewanie jadu. Widać po wczorajszym wydarzeniu jak niektórym potrafi odbić, ze nagle jednąją się ze wszystkimi partiami żeby dostać się do koryta. A dla referendystow ludzie żyjący w zgodzie z jedną władzą to dupowłazy i prace maja tylko dzięki temu. Trochę pokory ludzie bo osmieszacie sie tylko, jak narazie to burmistrz ma władze i wasz jad nic tu nie da.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Pzprowiec
ponad rok temu ocena: 64%  344
Wreszcie Mireczek wrócił do macierzy. Zbłądził w 2010r, ale teraz wrócił na pokomunistyczne łono. Jak się czujesz z większością z po i psl w zarządzie? Ze Zbigniewem Mireczku zostałeś odstawiony do oślej ławki. Teraz Stasio Gonada będzie rządził. Zmieniłeś A.Pawlickiego na platformersa Staszka. Spać możesz, poszło po twojej myśli?
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ nie belfer
ponad rok temu ocena: 76%  343
Praktycznie każdy belfer = komuna, i Mirek D. nie jest w tym żadnym ewenementem, ten kapuś dwulicowy, albo grający na wiele frontów i nut. Na pohybel ci Mirek!
~ Ola
ponad rok temu ocena: 59%  342
Czekam na ścieżkę rowerową z Goliny do Jarocina. Obiecaną ileś lat temu!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ JAPYCZ
ponad rok temu ocena: 67%  341
Zobaczysz prędzej swoje uszy, niźli tą ścieżkę. Gdyby się ostał Walczak, byłaby zbudowana, a tak gówienko w twoją japę. Jak nieroby, brakoroby, nieudaczniki po sześćdziesiątce coś mogą zbudować? No jak?!?
~ Stefan
ponad rok temu ocena: 58%  340
Gratuluję nowo powstałej koalicji wczorajszej zmiany. ZJ działa destrukcyjnie, życzę owocnej pracy .
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Największy przegrany zmian Jan Świętoszkowaty
ponad rok temu ocena: 63%  339
Szczerbań jak się czujesz pisowcu (mam nadzieję że niedługo) mając za zastępców komunistycznego naczelnika z sld Kwaśniewskiego lat 70 oraz Mazurka szefa lokalnego PO lat 70? Sam to wymyśliłeś? A w zarządzie większość po i psl - 3. Martuzalski rencista będzie twoim nowym guru, jak patrzę na wasze zdjęcie, taki zapatrzony jesteś jakbyś się zakochał.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ EVa
ponad rok temu ocena: 100%  338
to dopiero łajza, krętacz i cwaniak i koniunkturalista i tam wiele ale tylko złego o nim można powiedzieć- gdzie ideały?
~ Bugda
ponad rok temu ocena: 77%  337
Zabujaj się w renciście, piep....rzony Szafarz...
~ Zakłamanie totalne
ponad rok temu ocena: 61%  336
Miejmy nadzieję że zanim będziesz udzielał komunii to umyjesz ręce zbrukane układem z komuszkami. Miejmy nadzieję że tę funkcję też Ci odbiorą farbowany pisowcu.
~ Na pohybel
ponad rok temu ocena: 55%  335
I to tego funkcjonujesz w mojej opinii w Porozumieniu Zdrajców (PZ). Mirek wiadomo rok 2010 wystarczy przejrzeć archiwalne gj - szczególnie polecam wypowiedzi P.Piotrowicza, ty zdradziłeś ideały prawicowe kolaborując z komuszkami, zbych i Mariusz z Żerkowa zdradzili zj dostając się do powiatu z list zj.
~ Stefan
ponad rok temu ocena: 53%  334
Dlaczego w zapisie wideo nie ma całego przemówienia Teodora Grobelnego?
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ mikuś
ponad rok temu ocena: 100%  333
Dzwoń na portal jarocinska.pl; Tam jest odpowiedź na twoje pytanie.
~ przebrany za Kijowskiego
ponad rok temu ocena: 65%  332
teraz przegrany bartek zapuści włosy, pouwiesza sobie kolczyków, zacznie palić faktury żeby był w Jarocinie smog jak w Warszawie i zabawi się w jarocińskiego Kijowskiego, trzeba mu tylko kupić puszkę do ulicznych zbiórek. Ale żeby być Kijowskim trzeba mieć min. kupę niezapłaconych alimentów i nie rozróżniać ubecji od przyzwoitych ludzi
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ lajkonik
ponad rok temu ocena: 75%  331
A ty jesteś przyzwoity "Kijowski"?
~ komentator
ponad rok temu ocena: 59%  330
Czytam tak te wasze komentarze i zadaje sobie pytanie kto w tej całej hecy tak naprawdę wygrał a kto przegrał? Bartuś ,Jasiu, Stasiu, Mireczek................? Nie! Tak naprawdę na tej całej dobrej zmianie przy korycie stracili zwykli ludzie. Szkoda.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Maliniak
ponad rok temu ocena: 100%  329
No ty najwięcej straciłeś "komentator". Straciłeś stanowisko? No to pobecz sobie, nie wzrusza mnie to.
~ komentator
ponad rok temu ocena: 50%  328
Podoba mi się ta twoja puenta Maliniak ale powiem ci ze w tych twoich spodenkach to oprócz kluczyków do traktora niczego więcej nie znajdziesz ;)
~ komentator
ponad rok temu ocena: 67%  327
Pisze w obronie ludzi których wy robicie w konia Maliniak. Za to ze wam do koryta teraz więcej podsypią stracą zwykli szarzy ludzie. Poza tym Maliniak jestem pełen podziwu dla ciebie. Nie każdy moze jedną dupę na nogach a drugą na szyi nosić ;)
~ Maliniak
ponad rok temu ocena: 71%  326
Szkoda? Mogłeś myśleć o tym i inni zanim przy urnach głosowałeś, i na kogo. Być może głosowałeś właśnie na nich, a teraz beczysz. Masz rozum? To myśl nim, a nie dupą.
~ Malwina
ponad rok temu ocena: 55%  325
Skład zarządu odzwierciedla przekrój społeczeństwa.W powiecie blisko 60% ludzi mieszka na wsi a w kraju z powodzeniem rządzi PIS. PO też ma reprezentanta, który będzie pilnował interesów bogatych.Najważniejsze zadania- oświata będzie podlegać pod super fachowca w tej dziedzinie pana Drzazgę.Nie strzępcie sobie języków, jeśli nawet przegraliście.Trzeba mieć honor i godnie odejść zgodnie z wolą większości.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Kot Prezesa
ponad rok temu ocena: 63%  324
Już nigdy nie zagłosuje na PIS!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Antoś
ponad rok temu ocena: 30%  323
A kogo to obchodzi. Twój wybór, Twoja decyzja.
~ 454
ponad rok temu ocena: 54%  322
Nieudacznicy i nieroby górą! Tryumfuje nie demokracja, ale komuna i zmowa.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ krótkie info
ponad rok temu ocena: 53%  321
Lump już poleciał czy leci o 11.00?
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ 44
ponad rok temu ocena: 67%  320
Zdrajcy z Zerkowa np Bogdan B. Przestanie sie juz kolegowac z Wojtusiem aby pograzyc burmistrza. A tak sie dobrze dogadywali
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ bzzzz
ponad rok temu ocena: 76%  319
Należało się za "Smoleńsk". Tyle kasy z publicznych pieniędzy zmarnowane na takiego gniota!!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Ghn
ponad rok temu ocena: 74%  318
Najgorsze to ze pewnie dostanie pokazna odprawe
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Na pohybel zdrajcom
ponad rok temu ocena: 63%  317
Psl mistrz. Rozegrał to po mistrzowsku. Szacunek Panie Karolu Matuszak. Jesteś wielki. Posprzątać tak cwaniaczków z pisu super. Pis posprzątany zj ugrupowanie sympatyzujące z pis posprzątane. Po sld psl powróciły po 6 latach. Należy się toast
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Posprzątał pis myśląc że sprząta zj
ponad rok temu ocena: 64%  316
Jasio katecheta koń trojański obozu prawicowego pisu i Zj. Oddał władzę w powiecie po i psl wraz z sld. Oj głupiś Jasio głupiś jeszcze będziesz płakał.
~ Zamienili zj na po i psl.
ponad rok temu ocena: 54%  315
No to psl posprzątał Jasia i Mireczka jak dzieciaków. Postraszyli ich koalicją z zj i dostali wszystko starostę i co ważniejsze większość w zarządzie z po. Jasiu ale was Karolek zrobił w bambuko.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Dziecioki z pisu pozamiatani
ponad rok temu ocena: 48%  314
Jasiu i Mireczku ale byliście posrany jak widzieliście Karolak w starostwie co? A psl uprawiał przed wami teatr. I co teraz o powrót Januszka szefa pisu na kolanach do Stasia gonady i zielonych z pslu będziecie człapać i skomleć. A takie nadzieje w pisie rozbudziliście. Hehe.
~ CTRL
ponad rok temu ocena: 76%  313
Jeszcze Lam prechta trzeba odwolac. A co teraz Wojtus bedzie robil. Po liceum to np H&M albo blizej sortownia ZGO
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Polak
ponad rok temu ocena: 41%  312
MŁODY PORZĄDNY UCZCIWY HONOROWY STAROSTA WALCZAK PRZEGRAŁ DZISIAJ Z UKŁADAMI PRYWATĄ I CWANIACTWEM POLITYCZNYM.ALE PRZEGRAŁ TEŻ CAŁY POWIAT JAROCIŃSKI.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Obserwator
ponad rok temu ocena: 85%  311
Młody tak resztę przymiotników bym sobie darował co do układów tam gdzie polityka tam są układy i to jest normalne jako obserwator uważam odwołanie P. Walczaka za słuszne jednocześnie ostrzegam nowy zarząd jesteście dla ludzi i tylko troszeczkę dla siebie. Uważajcie na swoje działania oszczędzajcie nasze pieniądze.
~ wspolczuje glupoty !!!
ponad rok temu ocena: 52%  310
dokladnie tak cwaniacy gora ....
~ ...
ponad rok temu ocena: 38%  309
Zamiast młodym dać rozwijać powiat i go godnie reprezentować to wybrali osoby gdzie dawno powinni być na emeryturze! Ciekaw jestem jak długo wytrwaja... po co w ogóle dodatkowe stanowiska?! Może za P. Walczakiem nie przepadalem ale odkąd obial stanowisko starosty to pokazał że można godnie reprezentować powiat a zarazem go prowadzić w dobrym kierunku... wielkie brawa i mam nadzieję że jeszcze Cie tam zobaczę... może popełnił kilka błędów ale nie ma ludzi którzy tych błędów nie popełniają...
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Obserwator
ponad rok temu ocena: 88%  308
Młodzi tak jestem za ale tacy , którzy mają doświadczenie, swoje zdanie i popełniają jak najmniej błędów i jeszcze coś oprócz ulizanych włosów jeszcze coś w głowie i dużo inteligencji z którą niestety trzeba się urodzić.
~ jarex
ponad rok temu ocena: 41%  307
wstyd mi że jestem członkiem PSL, byle z kim byle do koryta, tak jak w Warszawie tak na dole pazerni na władze i stołki, mam nadzieję że w 2018r juz ich nie będzie, wyborcy pogonią pseudoludową sitwę
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Lady pank
ponad rok temu ocena: 43%  306
K....Y I ZŁODZIEJE...
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Victor
ponad rok temu ocena: 42%  305
NIEPOJĘTE JAK TE WSTRĘTNE DZIADKI EMERYCI I RENCIŚCI DOSTALI SÍĘ ZNOWU DO KORYTA...OJ NIEMA BOGA NIEMA NIE...
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ smiech na sali
ponad rok temu ocena: 55%  304
dokladnie tak wstyd ... pajace bez dwoch zdan !! koryto !! chrum chrum
~ Fredy mercury
ponad rok temu ocena: 49%  303
A KARŁY NA ZŁOTYCH TACACH KOKE NIOSĄ...
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ nn
ponad rok temu ocena: 75%  302
Dla zwolenników zj , jest was tylko 14% . To wynik ankiety przeprowadzonej przez GJ . W ankiecie wzięło udział ok 2500 czytelników ,to ogromna próba badawcza . Po dwóch latach mieszkańcy poznali się na waszych kłamstwach. Dzisiejsze wydarzenia w powiecie są pierwszym namacalnym dowodem ,że do Jarocina wraca normalność! Czy starosta Bartosz Walczak zasłużył na odwołanie? ankieta dodana 29.12.2016, ilość wszystkich głosów: 2486 Tak 84% Nie 14% Nie wiem 2
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Wanda
ponad rok temu ocena: 100%  301
najbardziej ten konfident MIRO ten ma dopiero tupet
~ ass
ponad rok temu ocena: 53%  300
Gazeta jarocinska... I ich ankiety... Hahaha.... Wielki mi ośrodek badawczy
~ nn
ponad rok temu ocena: 88%  299
Oglądałam dzisiaj relację z obrad rady powiatu i powiem szczerze ,że po tym zajrzałam na ten portal. I osłupiałam ,tam spokojna atmosfera,merytoryczna dyskusja, tutaj wylewające się frustracje,obrzucanie błotem ,bluzgami, ogromna fala nienawiści przegranych.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ kochanka
ponad rok temu ocena: 72%  298
Nastoletnia czarownica już siedzi u kogoś na kolankach tego wieczoru. :)
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Martin M
ponad rok temu ocena: 29%  297
Pod tym komentarzem obstawiamy ile przetrwa nowa koalicja - ja wróżę że do końca sierpnia i 1 września nowe przetasowanie. Podawajcie swoje typy!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ nowa targowica
ponad rok temu ocena: 43%  296
Nie chcę oceniać pochopnie, bo ta ekipa jeszcze obecnie nie rządzi, ale po tym co pokazywali w historii można się spodziewać, że nic dobrego z tego nie wyjdzie, szczególnie w takiej konfiguracji?
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Eryk
ponad rok temu ocena: 67%  295
Proboszcz zastąpi ministranta... to dopiero heca :D normalnie ucho prezesa po jarocinsku :D
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Banger
ponad rok temu ocena: 35%  294
Z tej decyzji Jasiu to cie proboszcz nie wyspowiada, do biskupa trzeba jechać za kumoterstwo z ateistami z SLD i PO. Dodajmy, że chodzi o kumoterstwo dla pieniędzy.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Jarosław K
ponad rok temu ocena: 35%  293
proboszcz nie wyspowiada, a wódz nie wybaczy. Co do nogi będą wycięci jak tylko Jarek się dowie. Nawet łysy z Kalisza
~ Zly
ponad rok temu ocena: 52%  292
LESNE DZIADKI!!!! Zostawcie ten powiat... zrobcie miejsca mlodym... juz prawie tak bylo.... paru ludzi mlodych, chociazby z Ziemi a teraz co... znowu Dziadki wracaja.... spadajcie juz...
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Antoś
ponad rok temu ocena: 74%  291
Widać po wpisach, że przegrana bardzo boli! Nie ma skutku bez przyczyny. Coś poszło nie tak. Chytry zawsze dwa razy traci.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ opo
ponad rok temu ocena: 100%  290
A kto tu jest chytry, jak myślisz?
~ Max K
ponad rok temu ocena: 85%  289
Pan Drzazga podał konkretne tysiące zł oszczędności nie mówiąc o ' zgubionych ' 2 milionach , Małynicz zrobił głupią minę i mu ten przygłupi uśmiech zamarł, bez słów. Czas dla asystentów, kuzynów Bartusia, wszystkich których biznesiki zostały przekreślone, czas by bluzgali na forum, dawać, starosta filmik nakręci i będzie spoko
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Remi
ponad rok temu ocena: 100%  288
co on 'pierdoll.... ten Miro widać gołym okiem że to tylko skok na kasę nawet następne wybory ich nie obchodzą teraz i szybko bo mogą nie zdąży to dopiero kłamcy.
~ ada
ponad rok temu ocena: 50%  287
a te dziadki to nie powinny byc na emeryturze
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Tak dla Yantasa
ponad rok temu ocena: 39%  286
Prosze o podjecie merytorycznej dyskusji z Jantasem. Dla szpitala jego odejście moze byc olbrzymia strata.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ MC HAMMER
ponad rok temu ocena: 36%  285
Bo to się załapałyście intelektualne karaczany na chwile święta, bawcie sie dzisiejszego wieczoru póki możecie, bo to wasze ostatnie podrygi na szczycie. Za mniej więcej 22 miesiące dojdzie do kolejnego starcia w wyborach, to dość czasu byście społeczeństwu udowodnili jakimi jesteście nieudolnymi szkodnikami, nierobami i zwykłymi dyletantami. Jeśli lokalni wodzireje z PiSu myślą żnauda im się pojechać na patęcie 500+ i zbijać punkty dzieki alternatywnym sukcosem Notariusza z Belwederu oraz Broszki to chyba czas odstawić leki. Majstrowanie Kaczora przy ordynacji też wam punktów z nieba nie nabije, o skończonym Stachu nawet bie wspominam, bo dwa lata temu mając wszystko przegrał tak że został z r3ką w nocniku i Mazurkiem u boku, wiec za dwa lata odbędzie sie polityczny pogrzeb tej pokraki. Szykujcie się na polityczne starcie jakiego jeszcze w tej gminie i powiecie nie było... A dla Mireczka, Janeczka i Januszka specjalna dedykacja, zła karma wraca, zdrada to jedna z najbardziej obrzydliwych rzeczy jakie nożna zrobić. Paelicki i Walczak może wam by i wybaczyli, bo to w gruncie rzeczy dobrotliwi ludzie, ale są tacy którzy zawsze będą pamiętać to co dziś zrobiliście, i już nie będzię litości jak przyjdziecie znów po kolanach skamleć o stołki...
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ nn
ponad rok temu ocena: 90%  284
Ty młotek co wąchasz za zioło ? Nieżle kopie!
~ jarock
ponad rok temu ocena: 27%  283
Wyborcy zdecydowali, że w powiecie ma rządzić Ziemia Jarocińska a 12 ludzi zdecydowało, że NIE !!! ( dla wielu z nich łączy się to ze zmianą uposażenia na zdecydowanie wyższe). Każdy niech sobie odpowie - demokracja czy pucz ? Szkoda, że w tak ważnej sprawie zabrało nawet odwagi by głosować jawnie. Po co wyborcy mają wiedzieć ?
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ jarock
ponad rok temu ocena: 100%  282
Szanowni ~ wyborco i ~JACK ! Niestety to Wam brakuje wiedzy ale nie będę Was obrażał . Radnych powiatowych z Ziemi Jarocińskiej było wybranych 8. Przy tej liczbie nie można by było odwołać starosty. Pozdrawiam.
~ wyborca
ponad rok temu ocena: 82%  281
JACK - nie jesteś w stanie wytłumaczyć osłom. To są wyborcy Zj czyli ludzie tępi i odporni na wiedzę. tacy którym każdy kit wciśniesz.
~ JACK
ponad rok temu ocena: 91%  280
Radnych ZJ jest 7 sztuk.O ile wiem 7 nie stanowi większości w 19-sto osobowej radzie.Była koalicja ZJ i PIS, ale się rozpadła.Więc o co Ci chodzi z tymi wyborcami?Wybranych radnych z ZJ jest w dalszym ciągu 7 szt.Nikt ich przecież nie odwołał.Teraz po prostu są w opozycji. Chyba to rozumiesz.Prawda? Pozdrawiam
~ WIKTOR
ponad rok temu ocena: 47%  279
oj szafarz . mam nadzieje że proboszcz cie rozliczy.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Antoś
ponad rok temu ocena: 43%  278
Jaką bronią walczą, od takiej giną!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ zzz
ponad rok temu ocena: 86%  277
Właśnie, Ziemianie zostali pokonani tym, czym sami walczyli. Odwoływali jak im sie podobało i sami zostali odwołani.
~ koryto +
ponad rok temu ocena: 37%  276
PiS skrupulatnie realizuje swój program nawet dbając przy tym bardziej jak o siebie o PSL, PO i SLD. Cuda na kiju, Kaczyński jak zobaczy - nie dowierzy!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ siostra z DPSu
ponad rok temu ocena: 56%  275
niech tutaj ktoś przyjedzie zobaczyć na własne oczy, co się wyprawia w najważniejszym gabinecie w podziemiach. Takiej imprezy powiat jeszcze nie widział!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ d-ek
ponad rok temu ocena: 73%  274
I po co ten wpis? Głupota wzieła górę!!!!!!!!!!!!!!!!!
~ siostra z DPSu
ponad rok temu ocena: 66%  273
niech tutaj ktoś przyjedzie zobaczyć na własne oczy, co się wyprawia w najważniejszym gabinecie w podziemiach. Takiej imprezy powiat jeszcze nie widział!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Ja
ponad rok temu ocena: 71%  272
Ale głupoty wygadujesz, aż żal
~ arbuz
ponad rok temu ocena: 53%  271
Mamy starostę i członka, ale jak wiadomo... apetyt rośnie w miarę jedzenia. Albo wszystko, albo nic. 3 miesiące spokoju, przepchnąć co trzeba, a później jazda z koksem!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Miro$lav
ponad rok temu ocena: 63%  270
Sprzedać paru ludzi nigdy nie było dla mnie problem przez ostatnie 60 lat, więc nie zmieniam sprawdzonych technik. Wychodzi się na tym dobrze. Pozdrawiam gorąco stołek wyżej :)
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ --asiuuniaa
ponad rok temu ocena: 33%  269
Najprzystojniejszy i najbardziej elegancki pan Bartosz ,szkoda
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ E
ponad rok temu ocena: 83%  268
ALE WYGLAD TO NIE WSZYSTKO asiunio z zj , NIE UCZYLI WAS TEGO RODZICE?LICZY SIE WYKSZTAŁCENIE, OBYCIE, SERCE i charakter, a nie tylko wizerunek, ubiór...
~ Biblia mówi: po owocach ich poznacie
ponad rok temu ocena: 48%  267
Ja poznałem Jasia z Panienki Karola z Goliny Stacha z Jarocina Panią Włodarczyk Szukającego pomocy u Zomo-ca Rutkowskiego Pana Mirka Cóż o Was powiedzieć - większość nie wie co co chodzi w życiu, nie potrafi się odnaleźć zawodowo intelektualnie i jeszcze gra Bogiem( Karol Matuszak wstydź się nie wykorzystuj wizerunku Parafii Golińskiej do gry politycznej, straciłeś rozum Jasiu a ty zapominałeś skąd jesteś i co głosiłeś czego moich dzieci uczyłeś,, Stachu bez pracy niezaradny życiowo, ktoś tam ufa zomowcowi więc jak organom państwa powołanym do ścigania przestępców BRAWO DLA WAS FARYZEUSZE macie czyste sumienia bo za takich się uważacie??????
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ LIDA
ponad rok temu ocena: 78%  266
Fiutkowski nigdy nie był w pisie,oj oj kłamczuszek jeden.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ komentator
ponad rok temu 265
No właśnie. Ktoś mi o tym ostatnio pisał ale kto to był..............?
~ prochole
ponad rok temu ocena: 58%  264
Wkońcu przy korycie byle nie brakło miejsca i któryś nie zaczoł wierzgać bo się powylewa i będzie rospierdocha
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ takieżycie
ponad rok temu ocena: 47%  263
No to dziś chlanie, a jutro kolejna sesja na 14.30 a żeby %%% nie smrodzić z paszczy ale jeszcze trzęsącą łapą trzeba podpisac umowy żeby od 1-szego już na koncie za leżenie w patyku leciały tysiące
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ jarock
ponad rok temu ocena: 68%  262
ETATOWY CZŁONEK ZARZĄDU ??? W archiwalnym numerze " GJ" z 14 września 2012 r. w artykule "Kolega Koledze" można przeczytać jak stworzono to stanowisko ( wtedy dla Pana Musielaka). Dlaczego ten twór nadal istnieje !? Pan Martuzalski nie miałby pracy ?
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ jaś
ponad rok temu ocena: 87%  261
a kanapę postawił taką amerykańską....
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ kołek. kulki , malina
ponad rok temu ocena: 93%  260
Panie Krawiec nadszedł czas, wyrzucić z pisu wszystkie kulki, kołki, maliny. To konfidenci, którzy kolaborowali przeciw Panu. Co zrobił kulka, gdy stracił Pan prace ? nawet referenta Panu w agencji nie zaproponował. Siedzi tam banda zielonych i czerwonych, a żadnego nie zwolnił dla kogoś z pis. Sam nic nie umie. Zwolnili Pana Karola który był kompetentny, ale musiał miejsce dla kulki zrobić.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ andrej
ponad rok temu ocena: 100%  259
myślę że krawiec już się skończył pora opuścić flagę- pozamiatane
~ MATKOWSKI
ponad rok temu ocena: 77%  258
Towarzysz Lenin powiedział „i sprzątaczka może być premierem”, Adam Pawlicki udowodnił, że „kelner” nie może być Starostą.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ MATKOWSKI
ponad rok temu ocena: 70%  257
i co "jebnuł" was?
~ telesfor
ponad rok temu ocena: 29%  256
A Brunek pod alibabą powiedział: "Jebni się w łeb".
~ MATKOWSKI
ponad rok temu ocena: 63%  255
ada - ja was lubliu :)))
~ ada
ponad rok temu ocena: 31%  254
a ty się wypowiadasz na temat dróg a nawet prawa jazdy nie masz
~ Polecane
ponad rok temu ocena: 54%  253
A faktycznie obejżalem 1:05:48 dobre,dobre....
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Obserwator sowa
ponad rok temu ocena: 64%  252
Dokładnie oglądajcie video relację a zobaczycie podstępne spojrzenia i dyskusje na ucho no albo nerwy Walczaka odgrywanie paznokci odpychanie Mazurka itd
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ peowiec
ponad rok temu ocena: 44%  251
jasiu szczerban nowym liderem platwormy obywatelskiej w jarocinie.brawo janek.walic pisiorów.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ OFERTA PRACY
ponad rok temu ocena: 62%  250
http://oferty.praca.gov.pl/por... Gdyby ktoś szukał urząd pracy oferuje
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ OFERTA PRACY
ponad rok temu ocena: 73%  249
Ale stanowisko pasuje :)
~ jan
ponad rok temu ocena: 58%  248
2 tys brutto ? toż to za dużo
~ SZNUPA
ponad rok temu ocena: 80%  247
Teraz ale będe mecerował posznupach, będa się oblizywali na okrągło. Szpital w jarocinie napewno ich teraz nie przyjmie
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Mick
ponad rok temu ocena: 30%  246
Lokalne żałosne i śmieszne rozgrywki polityczne...a ludzie się dziwią że tam na szczycie w Warszafce pod Sejmem się takie armagedony jak ten z połowy grudnia 2016 roku!!!Wszyscy nasi wybrańcy narodu czy to lokalni czy też ogólnokrajowi bawią się doskonale takimi rozgrywkami i jeszcze mają za to płacone!!!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Obywatel
ponad rok temu ocena: 34%  245
Obywatel Ja myślę,że stare wygi czekały na to ,żeby młodego wykształconego człowieka a starym to nie odpowiada więc zmówili się i przegłosowali.Pytam się kiedy skończy się ta manipulacja stanowiskami bo chyba idzie o dobro mieszkańców a nie wasze wynagrodzenia i kiepskie myślenie już odstajemy daleko od Srody Wlkp.Tam widać prace samorządów a u nas tylko przepychanki i ,żeby młodych wyrzucić a wy starcy na emerytury bo to wy szkodzicie.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Będą się liderzy partyjni tłumaczyć, oj będą
ponad rok temu ocena: 56%  244
Czekamy na nominacje dla syna katechety i syna technika weterynarza. To będzie test dla nowego starosty. I nowej koalicji. I pamiętajcie wody z mózgów ludziom nie róbcie i o wszystkie zmiany pytajcie szefów partyjnych Karola matuszaka psl i Janusza Krawca pis. Oni teraz wzięli odpowiedzialność polityczną za powiat.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Ręce opadają. A gdzie tu widzisz pis? Już wiesz że z partii lecisz za ten kapitulacja deal z komuszkami i platfusami?
ponad rok temu ocena: 50%  243
Świętoszkowata prostytutka polityczna i podwójny zdrajca nie mylić z agentem podwójnym sprzedali większość w Zarządzie. Teraz będą o wszystko skomleć arbuzom i platfusowi.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Ręce opadają. A gdzie tu widzisz pis? Już wiesz że z partii lecisz za ten kapitulacja deal z komuszkami i platfusami?
ponad rok temu ocena: 53%  242
Świętoszkowata prostytutka polityczna i podwójny zdrajca nie mylić z agentem podwójnym sprzedali większość w Zarządzie. Teraz będą o wszystko skomleć arbuzom i platfusowi.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ MŁODY
ponad rok temu ocena: 66%  241
DZIADKI, EMERYCI, RENCIŚCI - to jest władza??? ŻENADA MŁODZI WYJEŻDŻAJCIE Z TEGO KRAJU CZYM PRĘDZEJ BO TUTAJ NIE ZNAJDZIECIE SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Tymon
ponad rok temu ocena: 76%  240
A może młodzi nie startują w wyborach ? lub ich pomysły na samorząd nie znajdują poparcia. Hej młodzi zamiast narzekać dajecie coś z siebie zaangażujcie się w real zamiast marudzić w necie
~ heh
ponad rok temu ocena: 63%  239
a potem narzekają, że taka emigracja w Polsce...
~ LIZA
ponad rok temu ocena: 44%  238
a ja uważam że te zmiany nic dobrego nie zrobią tylko się wszystko złe skończy dla mieszkańców szkoda mi trochę starosty młody był dobra prezencja i mądry jak ma tak młody wiek najmłodszy w Polsce a teraz niewiadomo co wszyscy wiekowi a niewiem czy mądrzejsi
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Ma nowego bożka, teraz będzie skomlił o robotę dla syna i swojego szefa januszka u 3 z zarządu z po i psl
ponad rok temu ocena: 55%  237
Zdjęcie świętoszkowatego ze stasiem platfusem bezcenne. Nowy idol Jasio, taki zapatrzony jesteś?
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Miko
ponad rok temu ocena: 65%  236
Pewnie... zamiast młodzi rządzić to się starzy pchają :/ i tak jest wszędzie starzy trzymają sie stołków a pożniej się dziwią że młodzi ludzie nie mają pracy i wyjeżdżają za granice...
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Za 5 srebrników, oj bał się ze psl dogada się z zj.
ponad rok temu ocena: 60%  235
Wywalić z pisu szczerbatego świętoszkowatego. Sprzedał się platfusom. Dopuszczałem to ale tylko za większość w zarządzie i starostę z pisu. A tak to Jasio nie masz alibi, lecisz z pisu na zbity pysk. Drzazga nie świętują za bardzo też polecisz, najpierw z pisu a potem z zarządu.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Ado
ponad rok temu ocena: 54%  234
A czy w Wilkowyi ZJ nie przejęła sali wiejskiej.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Kov
ponad rok temu ocena: 40%  233
Dziewczynko mam gdzies te wasze adminy I plotki jakies ryby ... w zyciu bym w jarocinie za te marne 3 tys nie pracowal
~ kov
ponad rok temu ocena: 50%  232
Sala jest własnością gminy i ona wybiera administrator. To nie jest własność sołtyski i rodzinki
~ tepaki
ponad rok temu ocena: 76%  231
Sala jest gminna, dla informacji dla niedouczonych
~ ss20
ponad rok temu ocena: 72%  230
Wydymali sie nawzajem :) dymanie społeczeństwa sie znudziło to zaczęli między sobą....Walczak najmłodszy nie doświadczony w dymaniu a jedynie okrutnie dymany przez swego pana został złożony w ofierze...taka oto lokalna polityka...wszyscy zasyfieni
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ M xxx
ponad rok temu ocena: 49%  229
Dziękuję Panu Bartoszowi Walczakowi za owocną, pełną energi i zaangażowania pracę na rzecz mieszkańców powiatu. Panie Bartoszu - zawsze można było na Pana liczyć. Szkoda, że Szczerban nie został odwołany, katecheta, a tyle w nim nienawiści i zła - masakra!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Max K
ponad rok temu ocena: 55%  228
Ta pusta blondynka od ' świadomy Jarocin ' to ta Agata Sawieya czy jakoś tak ? Ile ci ludzie mają nienawiści w sobie, Boże masakra.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ AS
ponad rok temu ocena: 51%  227
Za te pomówienia możemy spotkać się w sądzie!
~ Szczerbaty
ponad rok temu ocena: 53%  226
Za 500 zł zrobię wszystko, bo pieniądze najważniejsze. Bajki o wielbłądach i uchu igielnym możecie schować do kieszeni. Czekam na propozycje w komentarzach - 5 stówek i zrobię co zechcesz - moje nowe hasło. Pozdrawiam Janek
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Lida
ponad rok temu ocena: 58%  225
Stanisław rozegrał i Janusza i Karola. Mając najmniej dostał najwięcej. Tak się robi deale. Za 2 głosy wice przewodniczący i członek zarządu za grube siano. PSL się na to zgodził, bo Karolek będzie chciał się bratać z ziemią, żeby w afekcie zagłosowali za usunięciem Mirka. Na Walczaka się nie zgodzą, ale Szymczaka wezmą do zarządu i myk - ślad po PiS zaginął. A dlaczego będą tak chcieli to rozegrać? Bo żywią urazę dla Mirka, bo ten sporo ma za uszami.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ komentator
ponad rok temu ocena: 0%  224
A mało między uszami ;)
~ ..
ponad rok temu ocena: 73%  223
Zejdźcie na ziemię, bo bujacie w obłokach. Te wasze opowieści to to samo co jeszcze wczoraj 12-2=10. Arytmetyka się niestety posypała tak jak i inne proroctwa.
~ wizjoner
ponad rok temu ocena: 39%  222
Teraz na melanżu u Janusza piszą na kolanie plan inwestycyjny dla powiatu i nowy budżet, aby "dla każdego starczyło". Spróbujcie tylko nie zrobić ścieżki do Żerkowa albo łącznika to osobiście będę strajkować, czego nigdy w życiu nie robiłem!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Ewcia
ponad rok temu ocena: 64%  221
Same 60 + brawo Jarocin , jestem zawiedziona
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ nie dla Skazanego za ...
ponad rok temu ocena: 74%  220
Manewr z łącznikiem się nie powiódł, ciekawe kto teraz odda sianko za wykonaną dokumentację itd. Ciekawe ile pieniążków powiatowych poszło w błoto ??
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ opp
ponad rok temu ocena: 73%  219
Jeszcze usunąć sekretarza powiatu no i zmienic kierownikow i niektórych zastępców ,bo nic nie robią .Jedyny pracowity to skarbnik .
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Buhaha
ponad rok temu ocena: 67%  218
Szczerbań i Drzqzga pozamiatani. Psl przemyśli i chłopaki lecą. Plan minimum wykonany. Drzazga nie został starostą.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Katarzyna Sz.
ponad rok temu ocena: 52%  217
Proszę w marcu o glosy, bo koledzy już zarabiają, a ja niestety nie. Także tego. Liczę na Was!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ piwko z wodą
ponad rok temu ocena: 70%  216
napewno masz mój głos nie zaglosuje na kolesia pawlickiego
~ PLNY
ponad rok temu ocena: 61%  215
Wierzycie nadal w dobre intencje tych ludzi co do mieszkańców???? Bo ja nie! Skoro Szczerbaty się brata ze Stachem w imię pieniążków to już mówi samo za siebie. Najwięksi wrogowie się godzą jeśli zgodą mogą zbudować interes.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Jeszcze się tak nie cieszcie za chwilę byli pisowcy.
ponad rok temu ocena: 50%  214
Szczerbań vel kapitulacja. Flagę pisu wyprowadzić. Teraz w powiecie rządzi psl i Staszek z po. Wystarczy ze psl będzie się chciało się pozbyć zdrajcy z 2010 drzazgi i zdrajców z zj oraz porażki katechety i starosta złoży wniosek o odwołanie drzazgi i kuzdżala i Zj to poprze. Nie teraz, za miesiąc może dwa, buhaha.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ fiku miku
ponad rok temu ocena: 63%  213
Co ty powiesz, Walczak też odwołał Krawca straszył Szczerbania. trzeba był mu powiedzieć, że rozum mu odbiera.
~ Jasna deklaracja. Na pohybel zdrajcom.
ponad rok temu ocena: 69%  212
Szczerbań z Drzazgą. Jak mogliście oddać większość w zarządzie po i psl? Rozum wam odebrało? I teraz będziecie na łańcuchu pslu bo w każdej chwili Grobelny może zgłosić wniosek o odwołanie Kuzdżał i drzazgi. ZJ TO POPRZE.
~ Jeszcze się tak nie cieszcie za chwilę byli pisowcy.
ponad rok temu ocena: 56%  211
Szczerbań vel kapitulacja. Flagę pisu wyprowadzić. Teraz w powiecie rządzi psl i Staszek z po. Wystarczy ze psl będzie się chciało się pozbyć zdrajcy z 2010 drzazgi i zdrajców z zj oraz porażki katechety i starosta złoży wniosek o odwołanie drzazgi i kuzdżala i Zj to poprze. Nie teraz, za miesiąc może dwa, buhaha.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Zaworowa Sowa
ponad rok temu ocena: 58%  210
Aż dziwne, że jeszcze nikogo z referendum nie ma wśród tej ekipy. Przecież tam też są ludzie głodni stołków...
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ kto
ponad rok temu ocena: 64%  209
spokojnie, zaraz zaczna wylazic i zobaczysz ich poobsadzanych przez tate Stasia
~ Banger
ponad rok temu ocena: 56%  208
Jak pachnie obłudą główne zdjęcie gdzie Jasiu patrzy z aprobatą na Stanisława. Jakby pytał - tato, dobrze robię?
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Zero zasad. Jan Świętoszkowaty.
ponad rok temu ocena: 57%  207
Szczerbań a zgłosiłeś w 2010 Stanisława gonadę do prokuratury za propozycje korupcji politycznej?
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Zero zasad. Jan Świętoszkowaty.
ponad rok temu ocena: 61%  206
Szczerbań a zgłosiłeś w 2010 Stanisława gonadę do prokuratury za propozycje korupcji politycznej?
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ APEL nie smoleński
ponad rok temu ocena: 39%  205
Bardzo przykro Panie Bartku, stało się. Mam dla Pana jeden i ostatni komentarz. Niech Pan spojrzy dookoła i pomyśli nad tymi osobami : - Paweł Z. wraz z partnerką, kiedyś SLD, to co o Panu mówią, jest ciekawe, - taki wysoki, siwy z brodą, kandydat na radnego, warto sprawdzić kim on jest, - o etatowym z zarządu nie mówię, bo to już Pan wie co zrobił, - Łysy z pomocy, warto się przyjrzeć co teraz zrobi, nie raz już dołek kopał, - siostra kabanejro, taka blondynka, oczy się teraz Panu otworzą, - taka ruda Pani z powiatu co ją Pan zwolnił, dobra decyzja, jednak sama ona to za mało, Jeszcze kilka osób. Ma Pan czas. Warto odciąć się od takich osób, one jak widać bardzo nabroiły :) Miłego wieczoru i wierzę że kiedyś Pan wróci!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ nn
ponad rok temu ocena: 45%  204
Do Paweł Z. Czytając pana post ciśnie się pytanie na usta , cóż to za potężny intelekt stoi za autorem tego wpisu. Można być porażonym poziomem ,dobrym wychowaniem, kindersztubą tego wybitnego wokalisty. I pewnie szukałabym odpowiedzi na te kapitalne pytania gdybym nie usłyszała tego łabędziego "śpiewu" ...........A poważnie mówiąc wychodząca słoma z pana butów idealnie współgra z tym bekiem który pan wydaje z siebie!
~ Pawel Z.
ponad rok temu ocena: 56%  203
Chlopczyku nigdy nie bylem w SLD tylko Ruchu Palikota a to wielka roznica! Kostke poparlem fakt i do dzis sie tego wstydze gdyz to kolejny "frajer" na ktorym zreszta ludzie sie poznali! Podpisz sie a potem pisz co myslisz a nie jak tchorz nickiem sie podpisujesz! Ja co mysle to mowie i mam w dupie wasze wypociny!!! Cieszcie sie chwila,bo ona szybko minie!
~ Stas
ponad rok temu ocena: 79%  202
Ruch Palikota nie SLD :)
~ Kulululu
ponad rok temu ocena: 44%  201
zacieramy łapki! PSL dostał dużo w starostwie, ale całą reszte bierzemy my! Szpital, PCPR, urząd pracy. Januszowi mocno palec w odbycie trzymać i jakoś to będzie!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Marecki
ponad rok temu ocena: 53%  200
Jak puszczą korzenie to już się ich nie wypleni niestety. Parcie na stołki tej ekipy jest przepotężne!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ koalicjant
ponad rok temu ocena: 54%  199
spokojnie, nie będzie następnej kadencji dla każdego z tych panów. PSL umiera śmiercią naturalną, PO tonie i Stachu skompromitowany w Jarocinie do cna, a PIS z Krawcem ile może pokazały wybory na burmistrza, gdzie lider PiS zdobył 2-3% głosów, podczas gdy Pawlicki wygrał na lajciku w pierwszej turze.
~ opiekun
ponad rok temu ocena: 64%  198
Czy można być vice i kapować? Albo jak długo można być gdy takie info wisi w powietrzu? Czy starczy czasu doczekać emerytury?
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ 3 członków zarządu dla po i psl. Pis pozamiatany.
ponad rok temu ocena: 63%  197
Szczerbań masz rację, pisu tam nie widać. Jeszcze tylko formalnie niech ciebie i pzprowca wyrzucą. Oddać władzę komuszkom i platfusom. Pis nie będzie miał nic do gadania. Jasio na kolana do Stasia żeby przywrócił wam szefa Krawca.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Nie usuwaj komentarzy moderatorku!!!
ponad rok temu ocena: 89%  196
JESZCZE FENGLERA I MASŁOWSKIEGO WYMIENIĆ...
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ PO-PIS-SLD
ponad rok temu ocena: 67%  195
i do tego PSL. Jeśli to przetrwa 2 lata to uwierzę nawet w to, że Petru nie ma romansu....
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ ktoa
ponad rok temu ocena: 100%  194
Fengler? Ogromna porażka... Ciekawe kiedy się za tego Pana wezmą.. on kompletnie nie wie co się w sięo urzędzie dzieje... Otwórz oczy człowieku albo wróć do szkoły!!!!
~ szpion
ponad rok temu ocena: 100%  193
Dżepetto - ojciec kłamcy Pinokia, czyli pra-kłamca. Odbiło mi się pierzem, gołębim, spod dzwonnicy...
~ Dżepetto
ponad rok temu ocena: 50%  192
Mało kto widzi drugie dno tego sojuszu, a są takie dwa. Po pierwsze - te 4 partię w "normalnych" warunkach się nienawidzą, ale Pawlicki odciął ich wszystkich od samorządowych pieniążków i to zabolało. Ale był też drugi zapalnik nagłej zmiany koalicji... Mianowicie oni wszyscy zdali sobie sprawę, że Pawlicki jest na bardzo dobrej drodze, aby zrealizować wszystkie obietnice wyborcze i w gminie i w powiecie, co oznaczałoby, że dla nieudaczników nie będzie już powrotu do polityki a oni bez funduszy z polityki nie poradzą sobie w życiu... Więc poszli va banque
~ Zrozpaczony
ponad rok temu ocena: 69%  191
Stare grzyby do koryta wróciły po kasę dla wnuków żal i rozpacz wyjeżdżam stąd na Burkina Fasso
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ zieloony
ponad rok temu ocena: 73%  190
Pytanie - czy widzicie Waszą babcie/dziadka w roli osoby, która powinna zarządzać majątkiem setek milionów złotych? Czy sądzicie, że ludzie na jesieni życia będą walczyć o inwestycje i pójdą z duchem czasu? Ja wątpię, ale niektórzy się po prostu dogadali i teraz strumień szeroki przed emeryturką popłynie...
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ mmm
ponad rok temu ocena: 67%  189
brawo Ty.trafne podsumowanie
~ jjj
ponad rok temu ocena: 52%  188
Siechu warte Leśny dziadek starostą
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Niuens
ponad rok temu ocena: 48%  187
dzisiaj balanga w DPS! Jak za starych czasów (3mce wstecz). Kreski posypane, szampany otwarte, każdy talie kart dostał, papieroski. Żyć nie umierać. Dziękuje Radzie za ufundowanie tego melanżu. Stachu rządzisz!!!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Ferdek
ponad rok temu ocena: 65%  186
Goszczą się u Januszka, mózgu operacji koryto +
~ kanoe michała F.
ponad rok temu ocena: 87%  185
Dotyczy: czterech kajaków będących na wyposażeniu Stadionu Miejskiego – prośba o uzupełnienie Podczas poprzedniej sesji (dnia 28 maja) złożyłem interpelację z zapytaniem o los 4. białych, kajaków opatrzonych logotypem stowarzyszenia Huragan Pobiedziska, które zostały kilka lat temu przekazane do „regeneracji” decyzją dyrektora OSiR p. Michała Fijałkowskiego. Mimo upływu wspomnianych kilku lat kajaki te nie powróciły do miejsca z którego były zabrane i magazynowane tj. do tzw. „garażu” mieszczącego się na terenie Stadionu Miejskiego w budynku usytuowanym najbliżej jeziora Biezdruchowo. Otrzymałem wczoraj odpowiedź, gdzie czytamy m. in, że cyt. „kajaki były w stanie uniemożliwiającym ich bezpieczną eksploatację. Ich standard wykluczał także możliwość bezpiecznego i komfortowego wykorzystania do działalności turystyczno-rekreacyjnej. (…) W wyniku nieopłacalnej naprawy zastała podjęta decyzja o ich usunięciu.” W związku z powyższym kieruję cztery konkretne pytania i proszę o odp. wg te
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ pis
ponad rok temu ocena: 83%  184
Jak widać i słychać towarzysz kleks idealnie pasuje do ekipy opalonego. Rozumieją się bez słów. Tylko kasa się liczy a ciemny lud wszystko kupi. Apropo z kleksa pisowiec jak z koziej dupy trąba.
~ Marcin
ponad rok temu ocena: 70%  183
Ludzie, przestańcie jęczeć, nich każdy spojrzy najpierw na siebie, zanim wystawi jakąkolwiek ocenę o innej osobie - zarówno o przegranych, jak i zwycięzcach. Jak dzieci w piaskownicy!!!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ mieszkaniec
ponad rok temu ocena: 58%  182
wiek w tym przypadku panów z powiatu nie jest istotny w tym wieku można zostać prezydentem ameryki przestan przynajmniej myśleć o disco polo
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ nie mieszkaniec
ponad rok temu ocena: 100%  181
Donald Trump nie był komuchem ani platfusem dlatego mógł
~ Porozumienie Zdrajców taki judaszowy klubik
ponad rok temu ocena: 78%  180
Świętoszkowaty masz rację ja tam pisu nie widzę. Zmieńcie nazwę na porozumienie zdrajców (Pz). Bardzo pasuje drzazga wiadomo wystarczy przytoczyć Stasia wypowiedzi, ty katecheto zdradziłeś ideały, a Zbigniew i Mario zdradzili zj z list których się dostali do powiatu.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ cholerne kabany
ponad rok temu ocena: 67%  179
Wszystkie leśne dziadki popasione jak mopsy przy tym stole, jeden bebech większy od drugiego ale ciagle im mało, niech wam kabany popekaja z tej chciwosci
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Świętoszkowaty sprzedał się komuszkom i platfusom
ponad rok temu ocena: 61%  178
Koniec pisu oddali władzę platfusom i zielonym komuszkom. Szczerbań wstyd. Drzazga myślałem, że masz więcej oleju w głowie, oddać 3 członków w zarządzie. I teraz co o przywrócenie Krawca Stasia będziecie prosić?
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Andri
ponad rok temu ocena: 100%  177
To przecież konfidenci drza..., kraw.. i malina -takie szuje że brak słów.
~ brak honoru
ponad rok temu ocena: 50%  176
Kiedy nie szanuje się koolicjantów, to można się wycofać i zmienić rządy, ale zdradzić swoich to brak honoru.Do dzisiaj widok Drzazgi kojarzy mi się żle i mnie mdli, dlatego radni Stolecki i Kużdżał dla mnie to ludzie bez zasad.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ pegerus
ponad rok temu ocena: 50%  175
pegerowska swołocz tak ma
~ Farbowanych świętoszkowatego pisowiec.
ponad rok temu ocena: 39%  174
Donieść do warszawy jak wypowiada się członek partii Pis. "gdzie tu masz pan partię?" za coś takiego powinien wylecieć z pisu na zbity pysk, nie wspominając koalicji z platfusami i komuszkami
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Akacja
ponad rok temu ocena: 77%  173
W Wilkowyi już miesza. Tak jak Tymiński człowiek widmo.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Pat
ponad rok temu ocena: 81%  172
A ten farbowany lis, który dotarł do Wilkowyi próbuje i w powiecie mieszać!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ w marcu cię dojedziemy
ponad rok temu ocena: 85%  171
Fijałkowski jak tam kajaki ? Zapomniałeś ?
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ loool
ponad rok temu ocena: 56%  170
dojedzie to on Ciebie i Twoje przekręty na sali ,Szymkowiakowa
~ Ccc
ponad rok temu ocena: 47%  169
No to od dzisiaj leśne dziadki wzięły odpowiedzialność. A ty Szczerbań świętoszkowatego nawet dla pisu nie wywalczyłeś starosty, a co gorsza większości dla pisu w radzie. Psl z po będzie teraz rządzić powiatem. Totalna kapitulacji świętoszkowatego i lokalnego pisu. Wstydź się Szczerbań, jesteś porażką pisu
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Adrzej
ponad rok temu 168
temu to jakieś klepki brakuje jak najszybciej do psychoanalityka z tym szczerbą niech nie błaźni urzędu jest po prostu żałosny już za nim nie nadążam tak jak za Wałęsą
~ Sgs
ponad rok temu ocena: 75%  167
jego celem bylo zemsta odwolanie starosty a ze przy tym go po I psl z sld wydymalo to juz jego glupota zaslepiona zemsta
~ Brawo Jan
ponad rok temu ocena: 80%  166
Udowodnił, że są wyższe idee niż stołek.
~ Ccc
ponad rok temu ocena: 71%  165
Miało być większości w zarządzie. Durny ten Jasio.
~ Do Stacha
ponad rok temu ocena: 90%  164
Stachu, kto to powiedział w grudniu 2010 r., kiedy tworzono stanowisko etatowego członka zarządu powiatu: "Dla mnie to jest dublowanie stanowiska wicestarosty"?
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Ccc
ponad rok temu ocena: 68%  163
No to od dzisiaj leśne dziadki wzięły odpowiedzialność.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Ccc
ponad rok temu ocena: 65%  162
No to od dzisiaj leśne dziadki wzięły odpowiedzialność.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Ola
ponad rok temu ocena: 81%  161
Teraz jeszcze zmieńcie sekretarza powiatu!!!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Chore
ponad rok temu ocena: 100%  160
Sukces, źr nie będzie łącznika? Niby czemu dla. Ciebie sukcesem jest ze coś nie powstanie, typowe dla policzków byle ktoś nie zarobił, ale stołki dla swoixh muszą być
~ nie dla Skazanego za ...
ponad rok temu ocena: 76%  159
Trzeba wszystkich żołnierzy Jarocińskiej Sitwy Ziemiańskiej usunąć ze wszystkich powiatowych instytucji, jest jeszcze dużo do zrobienia, ale najważniejsze jest to, że ŁĄCZNIKA nie będzie !!! SUKCES !!!!
~ HAHAHAHAHAHA
ponad rok temu ocena: 77%  158
ZNOWU ZACZNA SIE PROBLEMY
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ żal
ponad rok temu ocena: 67%  157
Mogło być lepiej a będzie jak zawsze bo te roczniki i tak nic nie zrobią bo system komuny nauczył ich lenistwa i darmowych pieniędzy.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Ola
ponad rok temu ocena: 46%  156
Brawo Stasiu tak trzymać!!! Wrzeszcz ich zamiotłeś zj
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Dziadek
ponad rok temu ocena: 60%  155
Emerytura 800 zł no to czemu nie :D
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ :(:(:(
ponad rok temu ocena: 44%  154
Ludzie ja już w Jarocinie nie mieszkam ale teraz to wam współczuje . Wraca stary szary Jarocin a było tak dobre !!!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Jarras75
ponad rok temu ocena: 50%  153
Ja też w Jarocinie nie mieszkam i nie żaluje. Burmistrz robi co mu się podoba radni przytakują jakby mózgów nie mieli. A w powiecie discopolo na żelu.
~ Nikola
ponad rok temu ocena: 74%  152
Starosta- najlepszy z możliwych.Wicestarosta też.Pan Kuzdzał i Szlachetka-spoko.Lepiej się nie dało wybrać.Pana Bartka trochę szkoda bo dał się wmanewrować w przegrany konflikt.Zwolnił syna pana Janka i pana Krawca. Teraz sam został zwolniony.Ale to nie jest remis, bo tamci powrócą a pan Bartek niestety nie, ani teraz ani w najbliższej przyszłości bo takie głupie błędy długo się pamięta.Przestroga dla wszystkich mających władzę, szanujcie ludzi bo teraz naiwniaków już prawie nie ma.Każdy ma jakąś broń.Pan Janek miał ciężkie armaty!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ anrzej
ponad rok temu 151
malima co ty pirdoli...sz to ty namąciłeś jesteś wrednym typkiem ale przyjdzie pora także na ciebie wielki menedżerze czy tam magazener oj oj malina Witaszyce cię znają na wylot zadymiarzu...
~ anrzej
ponad rok temu 150
malima co ty pirdoli...sz to ty namąciłeś jesteś wrednym typkiem ale przyjdzie pora także na ciebie wielki menedżerze czy tam magazener oj oj malina Witaszyce cię znają na wylot zadymiarzu...
~ armata
ponad rok temu ocena: 100%  149
Wielkie, grubaśne i puste armaty. Bardzo zardzewiałe!!!!!!
~ nie dla Skazanego za ...
ponad rok temu ocena: 83%  148
Tak to jest jak się bezmyślnie wykonuje polecenia Skazanego za..., wystarczyło być bardziej samodzielnym.
~ Mazurkiewicz
ponad rok temu ocena: 52%  147
I na szczerbatego przyjdzie czas i jego...towarzyszy. Czas pracuje na ich niekorzyść. Im szybciej, tym 1ooo x lepiej, dla Powiatu, Jarocina, i całej lokalnej, małej ojczyzny. Już niedługo zobaczycie, ile oni "naprodukują" dla Was w powiecie dobra. Przekonacie się rychło ludzie, na swoich dupkach. Teraz zaciskacie pasa, a po ich nierządach, zabraknie wam dziurek w pasach... CYTAT: - "- Nie ma co zakłamywać rzeczywistości, mamy różny pogląd na świat, ale łączy na jedno - powiat jarociński – i nigdy nie będzie przyzwolenia, żeby było inaczej. To co się dzisiaj wydarzyło, jest świętem demokracji – podsumował Stanisław Martuzalski.". Świętem na pewno Staszek twoim tak, bo załapałeś się jako... rencista sic!!!??? Na niezłą kapustę w Powiecie. Pytanie, czy jako rencista, schorowany, podołasz zadaniom, sztucznie powołanego... członka etatowego powiatu?!? Czy w ogóle jakiekolwiek zadania do wykonania w powiecie podejmiesz i ogarniesz??????????????????????. Śmiem twierdzić, że NIE!!!, NIE!!!, NIE!!! Dzisiaj DEMOKRACJA BOLEŚNIE PRZEGRAŁA ZE STARYM SYSTEMEM, JAK WIDAĆ NIE WYGASZONYM DO DZIŚ!!!??? Tymi poczynaniami, ze szczerbatym {bo Pan Staszek i szczerbaty, jesteście "ojcami" dzisiejszych "zmian", niesamowicie szkodliwych w powiecie... dla powiatu} "wyskrobał" pan w fazie poczęcia łącznik DK11/DK12, i WIELE INNYCH INWESTYCJI DROGOWYCH oraz ścieżkę rowerową Jarocin - Żerków - strategiczną dla ruchu lokalnego. Zadowolony pan jesteś :// ??? Z siebie??? ://
~ Leśne dziadki
ponad rok temu ocena: 68%  146
Mazurek emeryt lat 70. Kwaśniewski emerytlat 70. Grobelny lat 63 emeryt. Drzazga lat 63 emeryt za dwa lata. Martuzalski lat 60 rencista. Kuzdżał lat 64 za rok emeryt. Do tego z po pis psl i Sld. Wychowani na komunie, opanowali komuszki wszystkie partie.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ pegaz
ponad rok temu ocena: 100%  145
Ciekawe , czy pensja czy emerytura. czy to i to. ????Arbuz z czerwonym się dogadał. ???
~ nie dla Skazanego za ...
ponad rok temu ocena: 73%  144
Jeszcze dwa lata i gmina będzie również oczyszczona z Jarocińskiej Sitwy Ziemiańskiej, i wtedy zobaczymy ile kosztował nas ROZWÓJ Skazanego za ... i swojaków !
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Sdf
ponad rok temu ocena: 67%  143
Tak na was zagisuja jak przy ostatnich wyborach
~ nic nie robię pensję biorę ....
ponad rok temu ocena: 40%  142
Leżę sobie, nic nie robię... Chłodne piwko, jak w piosence,pije sobie..... - może trochę jest mi wstyd...lecz nie robię nic! Leżę sobie...liczę chmury....lub na łóżku z baldachimem robię bzdury....taki program mam na dziś, trzeba jakoś żyć! Nic nie zdarzy się... Nie chce zmieniać już nic, bo po co? Przecież w oczach Twych Szczęście pięknie się skrzy.... Więc... Nawet pociąg - ten z daleka, co to mógłby do Warszawy wziąć człowieka nie przyjedzie dzisiaj bo...odwołałem go! Nic nie zdarzy się... Nie chce zmieniać już nic, bo po co? Przecież w oczach Twych Szczęście pięknie się skrzy.... Więc... Leżę sobie, nic nie robię... Zwykłe życie płynie obok ku ozdobie... Nie chce mi się nawet wstać by się za coś brać... Nikt już teraz mi nie powie,że udaję... - jedno śpiewam - drugie robię, że się mijam z treścią słów...więc poleżę znów .... Nic nie zdarzy się... Nie chce zmieniać już nic, bo po co? Przecież w oczach Twych Szczęście pięknie się skrzy.... Więc... Leżę sobie, nic nie ro
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ wyborca
ponad rok temu ocena: 73%  141
A to o natderektorze z DPSu? ☺
~ Zawiedziony
ponad rok temu ocena: 75%  140
Ludzie nie martwcie się oni sami się zjedzą na wzajem :)
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ kombinacje czas start
ponad rok temu ocena: 75%  139
Z tej mąki chleba nie będzie ,......
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ koryto koryto
ponad rok temu ocena: 64%  138
koryto koryto koryto koryto koryto koryto koryto koryto koryto koryto koryto koryto koryto koryto koryto koryto koryto koryto koryto koryto koryto koryto koryto koryto koryto koryto koryto koryto koryto koryto koryto koryto koryto koryto koryto koryto
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ świadomy
ponad rok temu ocena: 68%  137
A pusta blondynka i blond kochaś co razem świadomy jarocin prowadzą (śpiewają disco polo itd.) do Bartusia się przymilają a po wsiach i po mieście nagadują jak to ze starostą wódke piją i jak ten "kelner" nie zna się na kalkulatorze. Ale kelner myśli, że go wszyscy lubią więc łyka komplementy jak pelikan rybę. Dobrze dziadowi :)
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Nick
ponad rok temu ocena: 73%  136
Kwaśniewski malo łapówek nabrales ? 70 lat na karku i do stołka dopuścili trupa. Czy wy się ludzie dobrze czujecie ?
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Zycie
ponad rok temu ocena: 83%  135
Chce odnawiać swoje bankructwo
~ Zycie
ponad rok temu ocena: 71%  134
Chce odnawiać swoje bankructwo
~ Wujek Teodor
ponad rok temu ocena: 60%  133
Było dobrze teraz już może być tylko bardzo źle !!! w tym wieku się wnuki wychowuję. Teraz będzie monotonia i grzanie fotela a my młodzi będziemy na tym tracić w przyszłości bo nie chodzi o dziś tylko o naszą przyszłość a Wujek Teodor jedynie może nic nie zrobić. Wystarczy porozmawiać z ludźmi w podobnym wieku i zauważyć można łatwo jaka jest różnica między nami bo każde pokolenie ma inne potrzeby ... Młody robił inaczej więc im nie pasował ...
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Nie wiadomo w kogo politykę wierzyć
ponad rok temu ocena: 82%  132
W każdej firmie tak jest, ze młody wśród starszych ma dyskryminację !!! Powywalac starych grzancow stolkow i wszystkie firmy powinny być poodswiezane dac młodym się uczyć i rozwijać , firmy upadają bo gdzie kota nie ma tam myszy harcuja i kawki ciasteczka i stołki po rozkładane do leżenia jak tylko szef wyjdzie z firmy!!! Śmieszne To wszystko ze kumuna tak się trzyma w dzisiejszych czasach jeszcze
~ KODOPIS
ponad rok temu ocena: 71%  131
Nowy członek zarządu z PSL to ten sam u którego ostatnio było CBA i Rutkowski?
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ sol
ponad rok temu ocena: 53%  130
Dlaczego przerwano obrady sesji ?Gratulacje dla nowego Starosty .
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ ekipaaa
ponad rok temu ocena: 70%  129
czyli mamy: starosta PSL, wicestarosta PiS , wiceprzewodniczacy rady dwoch hehe PO i SLD. Niezły układ ;) a podobno tak się w kraju nienawidzą ;) A Martuzalski co bedzie robił
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Kot Prezesa
ponad rok temu ocena: 100%  128
Co będzie robił Martuzalski? Dzięki PIS będzie brał co miesiąc 10 tys. zł ha!ha!ha Już nigdy nie zagłosuje na PIS.
~ Adriano
ponad rok temu ocena: 79%  127
Martuzalskiego PiS zaproponował na płatnego członka zarządu (około 10 tys miesięcznie) z racji, że jak ktoś na nich pluje gdzie się da, to oni to wynagradzają. Nie postępują jak Jarosław tylko z miłosierdziem - karmią największych wrogów politycznych.
~ za słodki ten Grobleny, naiwny, gdyby Walczak mógł to by go teraz wdeptał w ziemię a Grobelny mu tutaj słodzi, po co Walczak się skończył
ponad rok temu ocena: 76%  126
Widać Grobelny za bardzo sie przymila do przegranego i złego byłego starosty, jak bedzie taki mięciutki uprzejmiutki do przegranych i tych co mu źle zyczą to go wnet pozamiatają i źle skończy
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ :-(
ponad rok temu ocena: 86%  125
Dlaczego transmisja na żywo została przerwana?
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Adi
ponad rok temu ocena: 67%  124
Macki Pawlickiego już starostwa nie będą sięgały.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ i tak ma być!
ponad rok temu ocena: 63%  123
I tak ma być!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
~ Ciekawe
ponad rok temu ocena: 59%  122
A to domy starców tak podrożaly? Kurde..
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ mm
ponad rok temu ocena: 71%  121
rozeu 65 plus...gratuluje rozumu napewno swiezy powiew wniosa do Powiatu
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ ixi
ponad rok temu ocena: 62%  120
Ratujcie powiat przed Mazurkiem i Martuzalskim.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Kijowski Premium
ponad rok temu ocena: 57%  119
teraz to pokażą co to dopiero oznacza zadbać o własny interes. Głodny sukcesu 63 letni emeryt zadba o mieszkańców najlepiej jak potrafi w przerwach miedzy badaniami.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Nick
ponad rok temu ocena: 74%  118
Wszystko idealnie ujęte...
~ Zenek
ponad rok temu ocena: 63%  117
Nowy starosta ma 63 lata... Czy w takim wieku można być efektywnym i myśleć o mieszkańcach czy prędzej można przez te 2 lata dotrwać do 65 lat i zapewnić sobie wyższą emeryturę na którą wpływ będzie miało wynagrodzenie - pewnie ponad 13000 zł. Kto powie, że ta zmiana władzy nie była zrobiona dla pieniedzy? Drzazga i Kużdżał też mają po 63 lata - w tym roku 64. Toż to senior wigor, a nie zarząd powiatu!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ dadad
ponad rok temu ocena: 66%  116
Ja pierd..... Dziadków na starostów powołują.....
~ mmmm
ponad rok temu ocena: 68%  115
i po rozwoju
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ wyborca
ponad rok temu ocena: 70%  114
Jeśli Mazurek ma być wiceprzewodniczącym rady to kto będzie prezesem szpitala? Wąsiewski?
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Kot Prezesa
ponad rok temu ocena: 58%  113
Prezesem Szpitala będzie Henryk Szymczak z PIS zwany jako "Malina", "wybitny ekonomista i manager". Oj biedny ten Szpital pod zarządem tego człowieka. Będą duże przetasowanie na stanowiskach kierowniczych szpitala, to niczego dobrego nie wróży. Widzimy po dzisiejszej sesji Rady Powiatu. Ci wszyscy ludzie idą tylko po kasę. Wstyd!!!!!!!
~ tragedia w powiecie
ponad rok temu ocena: 63%  112
Kwasniewski na co Ty chcesz doic ten powiat? Na dom starcow jeszcze nie uzbierales? Smiech na sali, młodych ludzi odwoluja, staruchow przywołują potem się dziwic, ze bezrobocie panuje jak trupy do stołków się pchaja
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ tragedia młodego starosty
ponad rok temu ocena: 72%  111
Bartek oddaj kanapę teściowi i przestań już pisać, twój asystent przeżyje jakoś, kuzyn bez zleceń też da radę, popatrz na jasną stronę życia, jesteś młody, kariera dyskopolo stoi przed tobą otworem a latem tata Adam coś ci znajdzie, może po mopsie etacik, więc głowa do góry
~ Kov
ponad rok temu ocena: 52%  110
Wnukibawic a nie wiecznie malo starym trupom
~ wyborca
ponad rok temu ocena: 53%  109
Te "staruchy" zostały wybrane w demokratycznych wyborach i maja mandat do sprawowania tych funkcji. Więc nie becz.
~ tłumacz
ponad rok temu ocena: 78%  108
niech dyrektor szpitala teraz powie jaka była prawda z tym panem od Pawlickiego , miał te otarcia na 7dni czy nie ?
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Pok
ponad rok temu ocena: 0%  107
Jakie.otarcia??
~ Kov
ponad rok temu ocena: 64%  106
I dodatkowy etat dla sm za 10tys zl.miesiecznie
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Sesja
ponad rok temu ocena: 61%  105
A z Martuzalskiego taki radny bezradny ze caly czas siedzi na Fb i Portalu Gazety. I za to płacimy - my podatnicy. Kpina...
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ zadanie domowe
ponad rok temu ocena: 76%  104
Julek matematyka . Działania w zakresie drugiej dziesiątki i kłopoty?Spokojnie. Pozdrawiam.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ sam
ponad rok temu ocena: 89%  103
Portal Jarocińska.pl prosimy o bardziej szczegółowe pisemne aktualizowanie, nie wszyscy mają czas oglądać relacje
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Jarosław K
ponad rok temu ocena: 66%  102
PiS u władzy wybiera wiceprzewodniczącym Rady Mazurka (PO) i Kwaśniewskiego (SLD). Jarek jak się dowie, to nie wiadomo, czy serce wytrzyma
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ nie dla Skazanego za ...
ponad rok temu ocena: 78%  101
Powiat oczyszczony z Jarocińskiej Sitwy Ziemiańskiej ! Łącznika S 11 - S 12 nie będzie. BRAWO !!!!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ zj
ponad rok temu ocena: 77%  100
Brawo Brawo!!!!!! oby tak dalej!!! Oczyścić Jarocin z sitwy!!!!
~ zieloony
ponad rok temu ocena: 42%  99
Następny zarząd po tym nowym wspaniałym nie będzie miał już czego ukraść... Tyle z pozytywów :(
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Bartek teść pyta gdzie jest kanapa
ponad rok temu ocena: 81%  98
żeby cię opalony do sądu nie poprosił panie ZIELOONY, tyle z negatywów
~ koryto +
ponad rok temu ocena: 57%  97
Już wiemy jaka ta troska przemawiała za "parszywą dwunastką". Pierwsza uchwałą po odwołaniu - wprowadzenie dodatkowych SOWICIE OPŁACANYCH członków zarządu. Wyborcy Wam tego nie zapomną i definitywnie rozliczą za 2 lata :)
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Myśliciel
ponad rok temu 96
A skąd takie info, że od Wolicy będzie zakaz wjazdu dla pojazdów ciężarowych?!? Pierwsze słyszę niejaki(a) "klk"?!? To by przeczyło TEMU, jak rozładować tutaj ruch kołowy, szybko i sprawnie. To się tyczy także ciężarówek. Głupie myślenie twoje.
~ Anty referendysta
ponad rok temu ocena: 100%  95
Wasze wizje referendyści okazały się do du...py, więc z tym kakao, jak cały czas je poruszasz, to weź ty od matki, i nachlaj się nim referendysto, może ci przybędzie oleju do twojej makutry.
~ Byłem na referendum
ponad rok temu ocena: 54%  94
Panie Mazurkiewicz biorąc pod uwagę Pańską znajomość mapy domyślam się, że ciężko było skończyć podstawówkę, co?? Spróbuj jednak usiąść nad czymś takim jak mapa i przeanalizuj, którędy jadą ciężarówki z Poznania, Gądek czy nawet Środy Wlkp do Leszna. Możesz mi uwierzyć na słowo, że nie przez Jarocin. Jeśli to Ci nie wystarczy to weź chłopie stoliczek, termos z kakao i usiądź przy drodze na Leszno i policz ile ciężarówek jedzie w tamtym kierunku i jakie mają rejestracje. Baw się dobrze
~ klk
ponad rok temu ocena: 43%  93
Mazurkiewicz jak niby miały by te 42 tonowe ciężarówki wjechać od Poznania ulicą Poznańską jak od Wolicy wjazd będzie zamknięty, a dla takich kolosów w szczególności.
~ wyborca
ponad rok temu ocena: 45%  92
Mazurkiewicz pierdoły piszesz, Kto z Poznania jedzie do Leszna przez Jarocin? Czas pokaże ze nie masz racji.
~ Mazurkiewicz
ponad rok temu ocena: 51%  91
Merytoryczne uzasadnienie budowy łącznika ciołku, cielaku "." - kropka, jest takie, że o wiele wiele mniej Ciężarówek, nawet 42 -to dwu tonowych, wjechałoby do JAROCINA od ulicy poznańskiej, aż po skrzyżowanie przy jarocińskim Spichlerzu, bo tu ich cały rok najwięcej się "tarabani", i dalej w stronę Leszna, Gostynia, A NAWET DO ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO. Dlaczego jadą tutaj, bo i po drodze na odcinku od Poznania, mają swoje interesy w HMie, w ogóle Gądkach, Kórniku, Środzie Wlkp.; i jadą dalej, jak napisałem powyżej, w stronę Leszna. Wiem, że od Poznania mają krajową 5 - piątkę, czy jak ta q... jest numerowana, ale tu chodzi o biznes po drodze, jak powyżej to uzasadniam. Jarocin by odżył w dużym stopniu od transportu ciężarowego, na kiepskich drogach wewnętrznych miasta. Bo asfaltowe drogi są kiepskie, a betonowych dróg nikt ci tu nie postawi, bo to jest gigantyczny koszt(a). Obwodnica będzie miała zasadnicze zadanie takie, jak: odciążyć wielki ruch w Jarocinie Wielkopolskim od strony Śląska Górnego, Zagłębia Dąbrowskiego, Bytomia i Katowic, bo od tej strony będzie wielka nawałnica wszelkich pojazdów mechanicznych {samochodowych, ciężarowych}; mniejsza od strony Koszalina, Kołobrzegu, Piły, czyli od strony północnej kraju. Im więcej łączników wewnętrznych w Jarocinie i niedalekich od miasta zewnętrznych, tym miasto może się rozwinąć w niebywały sposób, jak dotychczas, stać się z zapyziałej dziury, nory, europejskim, rzeczywistym miasteczkiem postrzeganym nie tylko przez festiwal muzyki rock'owej bardzo dobre wyroby nabiałowe, z miejscowej....mleczarni, i miasteczka o rekordowej ilości marketów, w prężne miasto powiatowe. Dzisiejsze odwołanie Starosty, to pogrzebanie tych szans dla miasta, na nie wiadomo jaki czas, a to całe społeczeństwo to odczuje JAROCINIAN, ZMOTORYZOWANE i NIE ZMOTORYZOWANE. Wielka tragedia się dzisiaj wydarzyła w powiecie jarocińskim :( ;( :o Budowniczego zastępują super miernoty. Cytat: - "Trwa ustalanie wynagrodzenia nowego zarządu powiatu. Na wicestarostę zaproponowano Mirosława Drzazgę (PiS)". Pierwszą decyzję zaczynają od ustalenia sobie kapusty u koryta!!!??? I karuzeli lukratywnych stanowisk w powiecie; {NIE OD ZAMIERZONYCH INWESTYCJI, ALE ILE I KTO, JAKĄ KAPUSTĘ Z NICH BĘDZIE BRAŁ; I, KTO, JAKIE KORYTO ZAJMIE!!!!!!!!!!!! SIC!! SIC!! SIC!! - JESZCZE NIC NIE ZROBILI DLA POWIATU!!!}. JESZCZE NIE ŁAPIECIE JAROCINIANIE O CO IM CHODZI, NEOLIBERAŁOM postkomunistycznym???
~ zj
ponad rok temu ocena: 52%  90
Więcej długu i złego niż ta odwolana EKIPA żadna inna nie zrobi :) oby tak dalej!
~ .
ponad rok temu ocena: 57%  89
Mazurkiewicz uzasadnij merytorycznie zasadnośc budowy łącznika między 11 a 12, w kontekscie budowy obwodnicy.
~ Adaś
ponad rok temu ocena: 65%  88
Lumpa i Kabana zwolnią to zostanie kasa na inwestycje. A jak poleci Honotatka Służbowa + Łysy z Dworca to niejedną ścieżkę wybudują i to jeszcze w tym roku.
~ no cóż, pycha kroczy przed upadkiem i tak się stało w jarocińskim powiecie, za chwile będzie powtórka w ratuszu
ponad rok temu ocena: 73%  87
a kto teraz bajdzie da złoty krzyż zasługi?? dostanie ale chyba taki z buraków z ziemi jarocińskiej!!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ zj
ponad rok temu ocena: 64%  86
zegar jeszcze tyka i wytyka za moment koniec czasu ratuszowych :)
~ raf
ponad rok temu ocena: 54%  85
Będzie mógł staszek w końcu pekaesy odświeżyć wszak czasu trochę już minęło i jakiś remoncik by się przydał
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ optymista
ponad rok temu ocena: 41%  84
Mam nadzieję, że ten nowy twór za długo nie uciągnie i się chłopaki pozagryzają... Bo czy może być inaczej!? Koalicja PO (Martuzalski Mazurek) + PIS ( Szczerbań i Drzazga) + SLD (Kwaśniewski) i cała zgraja PSL. Jak oni razem wypracują wspólne stanowisko???
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ timon
ponad rok temu ocena: 36%  83
Szkoda Walczaka to był zgoła inny człowiek niż ci, którzy teraz szturmem forsują wszelkie stanowiska w powiecie. Inteligentny, wygadany, wykształcony. Teraz wpada tłum żądny głów i stanowisk. Nienażarty. Ech
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ zj
ponad rok temu ocena: 71%  82
A jakie wykształcenie miał były starosta, muzyczne, wokalne? Teraz wkraczają osoby doświadczone które coś przeżyły, a nie gołowąsy pod pantoflem :)
~ fotel starosty to pryszcz
ponad rok temu ocena: 64%  81
Raczej wiejski śpiewak udający inteligenta i posłusznie wykonujący polecenia opalonego, jak lubisz wątki kryminalno - sądowe to rozumiem że ci żal, dla mnie łącznik za kilkadziesiąt baniek to nie przelewki, komu i dlaczego tak zależy na tej inwestycji to wszyscy w Jarocinie wiedzą...
~ q
ponad rok temu ocena: 70%  80
Mazurkiewicz vel opalony.
~ do q
ponad rok temu ocena: 46%  79
Teraz PiS będzie mówił głosem Martuzalskiego z PO, który jakby mógł to by PiS - zresztą wystarczy wejść na fb Stacha żeby zobaczyć jakie zdanie ma o PiSie... To zdanie się zmienia, gdy PiS proponuje pieniążki. Czy to honorowe?
~ q
ponad rok temu ocena: 85%  78
Nie ma własnego zdania. Mówi głosem swojego guru.
~ Walu
ponad rok temu ocena: 46%  77
Pierwsza decyzja po odwołaniu Walczaka - wprowadzenie dodatkowych stołków. To gwóźdź do trumny przy następnych wyborach, ale co emerytom po 65 lat szkodzi skoro i tak wiedzą że to "ostatni skok"?
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Martin M
ponad rok temu ocena: 48%  76
Czarny dzień w historii powiatu. Pierwsza decyzja po odwołaniu - dodatkowe stanowisko w zarządzie. Odrzucanie wniosków o imienne głosowania, zmiana składu komisji. Ktoś ma jeszcze jakiekolwiek wątpliwości po co to wszystko było? Stanisław ich elegancko rozegrał!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ zj
ponad rok temu ocena: 75%  75
Dyplomatycznie Panowie to rozegrali, bez jednoczenia się z PiS jak to było w wypadku "ratusza i byłego starosty"
~ .
ponad rok temu ocena: 69%  74
Wygląda na to, że nowa koalicja wymiecie ziemian. Ale zasłużyli sobie na to.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Tata Adaś
ponad rok temu ocena: 77%  73
Teraz Bartuś będziesz walczył o względy u "taty" z Fiutkowskim, ale ekipa, masakra!!!!!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ .
ponad rok temu ocena: 78%  72
Czego się ziemianie spodziewaliście? Uderzyliście w PSL, w PIS, w PO, myślicie, że będziecie pomiatac ludźmi i wszystko ujdzie wam płazem. Po co mściliście się na Krawcu, Szymkowiakowej. Czy dyrektorzy dostali wytyczne w sprawie przewodniczącego?
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Kesz
ponad rok temu ocena: 71%  71
Teraz zajmie sie tym disco polo ukochanym. Niech wezmie do zespolu asystenta, Bajde i Lamprechta.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ CTRL
ponad rok temu ocena: 100%  70
Lamprecht to niedobry czlowiek i tyle w temacie. Nieuczciwy .......szkoda slow.
~ Karol
ponad rok temu ocena: 44%  69
Rozszeżenie koryta w zarządzie powiatu o miejsce dla Martuzalskiego jako członka przeszło, a niedawno naśmiewał się z członka Drzazgi teraz sam został członkiem. Koryciarz rozpierducha, dobrze im że go mają :-)
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ PISOWIEC
ponad rok temu ocena: 50%  68
szczerbaty historia ci tego nie wybaczy.skończysz jak bolek.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Ola
ponad rok temu ocena: 61%  67
A jakie ma wykształcenie Walczak?
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ ...
ponad rok temu ocena: 57%  66
Magister politologii
~ urzędnik
ponad rok temu ocena: 76%  65
podobno to początek czystki w jarocinie
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ panie Walczak nie martw się do Urzedu Pracy nie jest daleko, trzeba wziąć kwitek zarejestrować się a później moze jakaś umowa śmieciowa, jakieś sprzatanie...
ponad rok temu ocena: 82%  64
Lamprechta należy wywalić to punk pierwszy i najważniejszy!!!! bo inaczej nic sie nie uda nowej władzy. Lamprecht to kolejny polityczny przedszkolak i zabawiacz, a wiedzy i chęci do roboty???????????????????
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Wanda
ponad rok temu ocena: 35%  63
Na zwolnienie Lamprechta musi wyrazić zgodę Rada miejska.
~ gonady
ponad rok temu ocena: 64%  62
hahahahhahahhahahahhahahahah
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Yantas spakowany ?
ponad rok temu ocena: 79%  61
Teraz Yantas na dywanik i pytanie Dlaczego ludzi się hospitalizuje na koszt mieszkańców na otarcia naskórka ?
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ jaaa
ponad rok temu ocena: 75%  60
Brawo Wy!!! Nowa koalicjo liczę na więcej. Porządki czas zacząć!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Ale jaja
ponad rok temu ocena: 85%  59
Ziemianie w opozycji? Świat na głowie stanął! A Matuszak z tą łapą na co liczył?
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Lo
ponad rok temu ocena: 45%  58
Trzy dni temu był przecież, a dzisiak za. Kłamczuszek :D
~ Praca szuka Yantasa
ponad rok temu ocena: 82%  57
Na kulturę w końcu to nie piaskownica ! Widocznie Bajtek ma jeszcze pieluchy.
~ Ina
ponad rok temu ocena: 72%  56
Stało się ku przestrodze tym, którzy by chcieli innym robić krzywdę. Pan Janek jest ekstra skuteczny.Nie lekceważcie go.Jeśli nowym starostą zostanie pan Grobelny to tylko przyklasnąć, choć pan Mirek też jest świetny.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Adaś P.
ponad rok temu ocena: 86%  55
Masło papa, Lampart papa, wreszcie wraca normalnośc!!!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Jarek
ponad rok temu ocena: 79%  54
Niech wraca do kelnerowania na stołówkę))
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ ahab
ponad rok temu ocena: 83%  53
Jest sprawiedliwość na tym świecie ocierałeś łezki, cierp s... u za to co zrobiłeś mi i innym pracowikom ZDP za te kłamstwa, za tą krzywdę. Mam nadzieję że następny będzie twój przydupas ta miernota Lampart
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Ola
ponad rok temu ocena: 63%  52
Walczak będzie pracownikiem urzędu teraz
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ zj
ponad rok temu ocena: 50%  51
a może w spichlerzu znajdą mu miejsce? ;)
~ Wanda
ponad rok temu ocena: 79%  50
Pomyśl teraz Walczak jak się czuli Ci, których ty odwoływałeś.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ HONORATA
ponad rok temu ocena: 100%  49
WIDOCZNIE NA TO ZASŁUŻYŁAŚ .TO TY WYCIĄGNIJ WNIOSKI PRZECIEŻ JESTEŚ GORLIWĄ KATOLICZKĄ .
~ zj
ponad rok temu ocena: 71%  48
nosil wilk razy kilka ponieśli i wilka, jeszcze następnych rozniosą :)
~ Wanda
ponad rok temu ocena: 81%  47
I powiem ci jeszcze, ze nawet mi cię żal, ale tylko ze względu na to ci teraz czujesz, bo to niewyobrażalny ból. Tak sie czułam również ja. Obyś wyciagnał wnioski.
~ Praca szuka yantasa
ponad rok temu ocena: 82%  46
Poszedł do kąta szlochać :) " Już nie jestem pachnący i wyprasowany" YYY YYY YYY szloch szloch
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Walka o ogień
ponad rok temu ocena: 36%  45
Następni do żłoba przestępują z nóźki na nóźke z wielkiego ukontentowania - koryto będzie nasze . Teraz tylko trzeba zająć odpowiednią pozycje źeby sie naźreć do woli . A i tego zboku szarpnąć kłami źeby nie zeżarł za duźo . Wataha rozgrywa walke o przywództwo - wszystkie chwyty dozwolone . Reszta sie nie liczy . Dobro ogółu jest na ostatnim miejscu ...
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ powrót rozpierduchy
ponad rok temu ocena: 40%  44
Rozpierducha powraca. Ten człowiek niszczy każdą organizację do które się dopcha do koryta. Każdą rozwali i tą również, wiec nie ma tego złego coby na dobre nie wyszło.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ ZJ
ponad rok temu ocena: 17%  43
i miejmy nadzieję ze rozwalą też panującą obecnie ZJ i skończy się marnotrawienie naszych podatków, nakazywanie z kim mamy rozmawiać a z kim nie i zwalnianie bo taki guru ma kaprys
~ brawo
ponad rok temu ocena: 67%  42
Posrana minka Walczaka w trakcie głosowania....bezcenne. Ciekawe czy znajdzie sobie sam pracę czy znowu mu coś załatwi po linii znajomości i partii jego wódz Pawlicki?! Odp. raczej jest retoryczna:)
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ anty kelner
ponad rok temu ocena: 76%  41
Walczak...słoma z butów. Dobrze, że tego szkodnika odwołano.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Praca szuka yantasa
ponad rok temu ocena: 77%  40
Co tam prezes? Portki znowu pełne? :) Nie będzie hotelu ze szpitala? :)
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ rżnąć watahę aż miło
ponad rok temu ocena: 75%  39
Brawo, to początek końca Zj ! Dobra zmiana przejechała się po ekipie skazanego za
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ przygarnij PSL owca
ponad rok temu ocena: 56%  38
TEO czas afery komisyjnej nadchodzi...
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ jaaa
ponad rok temu ocena: 71%  37
Wypad kelner! Radni pokażcie, że macie jaja!!!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Fhj
ponad rok temu ocena: 68%  36
A p Szymczak jakiś taki kolorowy
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Fhjk
ponad rok temu ocena: 72%  35
Adam odpowiada synuś niemartw się coś ci załatwię przecież nie będziesz robił hot dogow byłeś taki posłuszny to teraz ja ci pomogę
~ rżnąć watahę aż miło
ponad rok temu ocena: 69%  34
Kelner dzwoni do szefa...Adam jak żyć ?
~ Malwina
ponad rok temu ocena: 75%  33
Nikogo nie gonić tylko wszyscy razem zabrać się do pracy dla dobra naszego pięknego powiatu i ludzi, którzy tu zamieszkują.Ścieżki rowerowe to jest priorytet.Wyeliminowanie kolejek na wieczorynce, aktywne działanie Urzędu Pracy i inne służące społeczeństwu.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Kasia
ponad rok temu ocena: 38%  32
Ktoś mi wytłumaczy czemu ten komentarz ma negatywne oceny?
~ bohater afery reprywatyzacyjnej starostą :-)
ponad rok temu ocena: 39%  31
Bohater jarocińskiej afery reprywatyzacyjnej dzisiaj może zostać członkiem zarządu powiatu jarocińskiego. Kilka lat temu Martuzalski jako starosta ODDAŁ ZA DARMO rzekomym spadkobiercom gminy żydowskiej, po czym syn jego kuzyna odkupił działkę wraz z budynkiem za bezcen. Biedne dzieci ze szkoły musiały opuścić salę gimnastyczną, aby Martuzalscy mogli za bezcen przejąć nieruchomość.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Walczak nie rozumie co oznacza pełnienie funkcji Starosty, czas żeby odszedł!
ponad rok temu ocena: 67%  30
wszyscy wiedzą, że nie dorósł ten chłopak do stanowiska i obowiazków, a Walczak kompletnie nie dorósł do stanowiska starosty, każdego dnia to udowadnia! Starosta to instytucja, godło państwowe w gabinecie powinno mu to przypominać, powinien służyc ludziom i państwu. Walczak potraktował stanowisko jak własny folwark, uważa ze może sobie wstawiać kanapy i inne cuda jakby to był jego prywatny pokój. To miejsce gdzie sprawowac należy urząd starosty z godnością bez partyjniactwa i kolesiostwa. Walczak tego nie rozumie, myślę, ze nie wielu własciwie rozumie funkcje publiczne, ale Walczak to polityczny przedszkolak, dość tej zabawy! NAPRAWDE CZAS ZEBY TEGO CHŁOPAKA ODWOŁAĆ, POWINIEN TAK JAK WSZYSCY BEZ DOSWIADCZENIA ZACZĄĆ JAKO STAZYSTA I NIECH PNIE SIE PO TROSZKU DO GÓRY, BO W TEJ CHWILI WIELU STAZYSTÓW Z URZĘDU PRZERASTA TEGO GOSCIA WE WSZYSTKICH ASPEKTACH, NIESTETY
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ PZ
ponad rok temu ocena: 67%  29
w gabinecie Adama też wisi nad nim godło państwowe ?
~ Strata
ponad rok temu ocena: 45%  28
Jak takie typy jak pierwszych 4 z lewej na zdjęciu będą rządziły to źle to widzę.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ nieprzyzwoite
ponad rok temu ocena: 77%  27
To co zrobił Bartuś z tą kanapą to przegiął na całości. Zachowanie tak prymitywne że teraz zastanawiam się jak tak długo wytrwał na miejscu starosty. ODWOŁAĆ i POGONIĆ z JAROCINA.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Hfsg
ponad rok temu ocena: 60%  26
Wedle mnie może być nawet 10 tylko nie ziemia jarocinska
~ bużo ich
ponad rok temu ocena: 47%  25
A jak mają się pomieścić nowi (4) starostowie i jeden nie etatowy członek?
~ Zenek
ponad rok temu ocena: 76%  24
Starosta się tym nie przejmuje, bo ma załatwiony angaż od Zawieji w Tu Bojs. Ponoć zagrają na dożynkach w Wólce Małej.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ afera reprywatyzacyjna powraca do rządów w powiecie
ponad rok temu ocena: 49%  23
Bohater jarocińskiej afery reprywatyzacyjnej dzisiaj może zostać członkiem zarządu powiatu jarocińskiego. Kilka lat temu Martuzalski jako starosta ODDAŁ ZA DARMO rzekomym spadkobiercom gminy żydowskiej, po czym syn jego kuzyna odkupił działkę wraz z budynkiem za bezcen. Biedne dzieci ze szkoły musiały opuścić salę gimnastyczną, aby Martuzalscy mogli za bezcen przejąć nieruchomość.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ nieprzyzwoite
ponad rok temu ocena: 81%  22
Poczekaj kolego jak prawda reprywatyzacji przez Adama Pawlickiego ujrzy światło dzienne.
~ Ponura wizja rządów pyszałka z PO
ponad rok temu ocena: 38%  21
Mamy dobrego staroste i współpraca gminy z powiatem układa sie dobrze . Jak chcecie to spieprzyć to odwołajcie Walczaka i powołajcie bilbordowca . Wtedy trzeba będzie ściągnąc firme z Poznania żeby mu zrobiła wizualizacje powiatu . Najlepiej za jakieś 100 tysi . Trzeba będzie jeszcze dokupić porządną fure i zatrudnić szofere żeby inwalide woziła po powiecie .A i tak niczego pożytecznego w powiecie nie wybuduje . Dlaczego ? Bo nie umie ! Tego chcecie ?
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ strażnik czasu
ponad rok temu ocena: 70%  20
Bartuś!!! odliczamy... 1h i pa,pa...
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Czas
ponad rok temu ocena: 67%  19
No i Wojtuś :-D
~ kaban
ponad rok temu ocena: 78%  18
Ja go wybrałem i ja go mogę odwołać.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Wasz Adaś
ponad rok temu ocena: 69%  17
Daję milion osobie, która się wyłamie. Kasa do odbioru u Kabana.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Wasz Adaś
ponad rok temu ocena: 57%  16
Zaraz, zaraz... Kelnera nie ma, Kabana nie ma, miliona nie ma... Gdzie jest moja bańka?
~ Ucho Prezesa
ponad rok temu ocena: 37%  15
Dziś będzie festiwal marionetek :)
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Adam - szef marionetek
ponad rok temu ocena: 77%  14
A co rada miejska obraduje?
R E K L A M A
R E K L A M A