R E K L A M A
ARTYKUŁY OGŁOSZENIA FIRMY
R E K L A M A
R E K L A M A

Pożyczki pozabankowe dla zadłużonych przez internet - bez rejestrów/baz BIK i KRD

› Aktualności ponad rok temu    4.01.2018
Artykuł gościnny
komentarzy 0 ocen 5 / 20%
A A A

Ostre wymogi bankowe w przyznawaniu kredytów sprawiają, że dla wielu osób dostępne są jedynie pożyczki pozabankowe udzielane przez inne instytucje finansowe niż banki. Pożyczkodawcami mogą być również osoby fizyczne. To ciekawa i ciesząca się coraz większą popularnością forma pożyczki, także dla osób z poważnymi problemami finansowymi.

 

R E K L A M A

Kredyt a pożyczka

Chociaż wiele osób używa zamiennie słów kredyt i pożyczka, to warto sobie uświadomić, że jednak są to odrębne pojęcia. Kredyt może być udzielony wyłącznie przez bank i podlega on regulacjom prawa bankowego, a same banki działają pod kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego. Kryteria, jakie musi spełnić potencjalny kredytobiorca są tym samym mocno zaostrzone, a ilość formalności do spełnienia w znacznym stopniu wydłuża proces weryfikacji. Konieczne jest sporządzenie umowy kredytowej na piśmie i nie ma innej możliwości otrzymania pieniędzy poza formą bezgotówkową, a więc przelewem.

Z kolei umowa pożyczki jest uwarunkowana przepisami kodeksu cywilnego, przy niskich kwotach nie ma wymogu formy pisemnej, a ponadto może być realizowana w formie gotówkowej. Sporym udogodnieniem dla pożyczkobiorców jest z pewnością brak konieczności określenia celu zaciągnięcia zobowiązania finansowego. W przypadku pożyczek pozabankowych trzeba zazwyczaj liczyć się z wyższym oprocentowaniem, aczkolwiek pierwsze pożyczki mają czasami charakter promocyjny i wtedy nie są naliczane żadne dodatkowe koszty.

Pożyczki pozabankowe są idealnym rozwiązaniem dla osób, które pilnie potrzebują określonej kwoty i nie mogą sobie pozwolić na czekanie kilkunastu dni na decyzję. Z pożyczek pozabankowych chętnie też korzystają ci, którzy doceniają konieczność spełnienia minimalnych formalności i to dotyczy nie tylko zadłużonych i z negatywną historią kredytową w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), ale także pożyczkobiorców szanujących swój czas. Skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i zaświadczeń do kredytu bankowego nie zajmie przecież chwili. Dużym udogodnieniem jest również możliwość wysłania wniosku drogą internetową. Jednak zdecydowanie największym plusem wydaje się, że brak zdolności kredytowej czy też stałych dochodów nie blokuje możliwości otrzymania pożyczki pozabankowej.

Rodzaje pożyczek pozabankowych

Oferty pożyczek pozabankowych są na tyle zróżnicowane, że praktycznie każdy powinien znaleźć pożyczkę idealnie dopasowaną do swojego zapotrzebowania oraz możliwości zaciągnięcia i spłaty. Poszczególne typy pożyczek trochę różnią się pomiędzy sobą kryteriami sposobu udzielenia oraz warunkami koniecznymi do spełnienia przez pożyczkobiorcę, więc warto poznać ich specyfikę, aby wybrać rodzaj optymalny dla siebie.

Pożyczki bez BIK

Osoby, które widnieją w bazach zadłużeń nie mają żadnych szans na otrzymanie kredytu bankowego i stąd rosnąca popularność produktu finansowego zwanego pożyczką bez BIK. Przy aplikowaniu o tego typu pożyczkę trzeba zorientować się czy pożyczkodawca rzeczywiście w ogóle nie sprawdza baz Biura Informacji Kredytowej, czy też sprawdza, ale niski scoring punktowy nie ma większego wpływu na przyznanie pożyczki. Warto sobie także uświadomić, że problem nie tkwi w samym fakcie widnienia w bazach, ponieważ wszystkie zobowiązania kredytowe są w nich ujęte. Banki odmawiają kredytu tym, których historia kredytowa wynikająca z opóźnień w spłatach rat okazuje bardzo nieciekawa. W przypadku pożyczki bez BIK w serwisie Concash.pl może chodzić o sytuację, kiedy instytucja finansowa nie weryfikuje wniosku o pożyczkę w bazach albo zanotowane tam zaległości nie będą stanowić podstawy do odrzucenia wniosku. To ogromny plus takiej pożyczki pozabankowej, tym bardziej że w wielu przypadkach niska ocena punktowa pożyczkobiorcy wynika z przejściowych kłopotów finansowych bądź zwykłego niedopatrzenia terminu spłaty. Niestety, system wylicza scoring automatycznie i nie bierze pod uwagę żadnych usprawiedliwień.

laptop-2562325_640.jpg


Osoby, które ubiegają się o pożyczkę bez BIK powinny zwrócić uwagę, że istnieją jeszcze inne bazy zadłużeń, jak Krajowy Rejestr Długów (KRD) czy Biuro Informacji Gospodarczej (ERIF BIG S.A.) i zdarza się, że w ten sposób weryfikuje się potencjalnego pożyczkobiorcę. Szczególnie ten pierwszy rejestr bywa istotny, ponieważ gromadzi informacje o osobach zadłużonych wobec dostawcy energii elektrycznej bądź wspólnoty mieszkaniowej. W związku z tym jeszcze korzystniejszym produktem finansowym, z punktu widzenia pożyczkobiorcy, będzie pożyczka bez BIK i KRD.

Pomoc finansowa dla osób, które nie radziły sobie w przeszłości z terminową spłatą jakichś zobowiązań finansowych jest z pewnością niezwykle kusząca, szczególnie kiedy z tego właśnie powodu bank odmówił przyznania kredytu. Warto jednak pamiętać, że przy tym produkcie finansowym czasami wymagane będzie udokumentowanie swoich dochodów, co stanowi formę zabezpieczenia dla pożyczkodawcy. Pożyczki bez BIK zazwyczaj są udzielane na kwoty maksymalnie kilkudziesięciu tysięcy złotych, które spłaca się w ratach tygodniowych bądź miesięcznych.

Pożyczki pod weksel

Ten rodzaj pożyczki jest idealny dla pożyczkobiorców, którym wyjątkowo zależy na uproszczonych formalnościach, a przede wszystkim na błyskawicznym otrzymaniu pieniędzy. Nie ma potrzeby dostarczania zaświadczeń o zatrudnieniu bądź dochodach, nie sprawdza się baz zadłużeń, ponieważ zabezpieczeniem pożyczki jest właśnie weksel, czyli dokument mający charakter papieru wartościowego. To w nim pożyczkobiorca bezwarunkowo zobowiązuje się do spłaty pieniędzy i to w ścisłe określonym terminie.

Warto podkreślić, że weksel powinien chronić interesy obu stron i dlatego tak ważne okazuje się zadbanie o sporządzenie bardzo rzetelnych zapisów. Pożyczkobiorca pod żadnym pozorem nie może podpisywać weksla in blanco. Każdy weksel musi zawierać spisane dane osobowe obu stron, a więc zarówno pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy. Niezbędna jest data i miejsce podpisania dokumentu oraz podpis pożyczkobiorcy i zasady przyznania oraz spłaty pożyczki. Na początku dokumentu znajduje się oczywiście słowo weksel. Natomiast kluczowym zapisem, z punktu widzenia pożyczkobiorcy, będzie określona kwota pożyczki. Absolutnie nie wolno o tym zapominać, ponieważ w przypadku niewpisania owej kwoty weksel nie traci swojej ważności. Innymi słowy, lepiej uniknąć sytuacji, kiedy suma do spłaty będzie wyższa od wcześniej ustalonej z pożyczkodawcą, a tak mogłoby się stać przy braku zanotowania w wekslu, o jaką konkretnie kwotę chodzi.

Pożyczki pod weksel są interesującą propozycją, umożliwiającą zaciągnięcie nawet sporej kwoty na długi okres spłaty, ale jedynie dla bardzo odpowiedzialnych pożyczkobiorców. Trzeba pamiętać, że jakiekolwiek opóźnienia w spłacie pożyczki mogą oznaczać natychmiastową egzekucję sądową majątku pożyczkobiorcy, na co pozwala właśnie weksel. Zalety tej formy pożyczki są duże, ponieważ kusząca będzie i wysokość kwoty pożyczki, i szybkość jej otrzymania, ale nigdy nie można zapominać o precyzyjnych zapisach w wekslu, aby uniknąć konieczności spłaty większej sumy od wcześniej ustalonej.

Pożyczki prywatne

W tym przypadku pożyczkodawcą nie jest instytucja finansowa, ale inwestor będący osobą fizyczną i z tej formy pożyczki mogą skorzystać nie tylko osoby prywatne, ale także firmy czy też organizacje. Warto podkreślać, że wszelkie ustalenia opracowywane są indywidualnie pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą i nie ma ściśle określonych norm. Konieczne będzie sporządzenie umowy zabezpieczającej de facto interesy obu stron. W tym dokumencie należy dokładnie określić kwotę zobowiązania finansowego i bardzo szczegółowo zapisać warunki spłaty pożyczki. Chodzi o to, aby ani pożyczkodawca, ani tym bardziej pożyczkobiorca nie miał żadnych wątpliwości, w jakim terminie pieniądze pożyczone należy zwrócić i co grozi pożyczkobiorcy w przypadku zaległości albo całkowitego zaniechania spłaty. Dokładne zapisy stanowią również solidne zabezpieczenie dla pożyczkobiorcy przed nieuczciwym naliczaniem odsetek. Na tego typu pożyczkę mogą liczyć osoby w różnej sytuacji finansowej, aczkolwiek trzeba mieć świadomość, że pożyczkodawca może wymagać jakiegoś zabezpieczenia. Te kwestie ustala się też indywidualnie. Pożyczkodawca czasami prosi o potwierdzenie otrzymywania dochodów albo też zabezpiecza swoje interesy w inny sposób, np. w formie weksla, pod zastaw czy też hipotekę.

laptop-2562361_640.jpg


Pożyczki prywatne, które nazywa się także społecznościowymi, są wyjątkowo popularne w krajach anglosaskich, ale i w naszym kraju cieszą się coraz większą popularnością. Umożliwiają niezwykle elastyczne rozwiązania i co ważne, nie ma żadnego limitu pożyczanej kwoty. Innymi słowy, wysokość pożyczonej kwoty zależy od stanu majątkowego pożyczkodawcy i czasami można liczyć na bardzo wysokie sumy np. na rozwój swojej działalności. Szczególnie początkujący biznesmeni mogą być zainteresowani pożyczką prywatną, ponieważ banki zazwyczaj nie chcą ryzykować udzielaniem kredytu tym, którzy dopiero mają wizję nowego biznesu. Warto podkreślić, że w wielu przypadkach można wynegocjować atrakcyjne oprocentowanie tak, aby pożyczkodawca mógł zarobić, a pożyczkobiorca był w stanie osiągnąć warunki korzystniejsze niż instytucjach finansowych. Pożyczek prywatnych należy szukać przede wszystkim w serwisach social lending, które łączą obie zainteresowane strony.

Pożyczki dla zadłużonych

Osobą zadłużoną jest każdy, kto posiada zobowiązanie finansowe w postaci kredytu, pożyczki, zakupu w formie ratalnej czy też zadłużenia na karcie kredytowej. Banki nie są skłonne udzielać kredytu tym, którzy już mają inne tego typu zobowiązania w obawie przed nadmiernym obciążeniem, które mogłoby przekraczać możliwości spłaty przez kredytobiorcę. Pożyczka dla zadłużonych umożliwia otrzymane określonej kwoty pieniędzy bez względu na sumę oraz ilość miesięcznych należności z tytułu innych kredytów bądź pożyczek. Instytucje pozabankowe wymagają zazwyczaj jedynie oświadczenia o sytuacji materialnej i na tej podstawie udzielają pożyczki. Tego typu forma pożyczki jest chętnie wybierana przez osoby, które mają zanotowane zadłużenie w biurach informacji gospodarczej, a nawet zajęcia komornicze, ale jednocześnie osiągają jakieś dochody.

laptop-2597139_640.jpg


Pożyczki pozabankowe dla zadłużonych najprościej załatwić przez Internet. To zarazem niezwykle szybka i wygodna forma. Warto pamiętać, że zadłużenie nie stanowi całkowitej przeszkody w otrzymaniu pożyczki, aczkolwiek zawsze należy kierować się rozsądkiem, aby nie wpaść w spiralę zadłużenia. Kolejne zobowiązanie finansowe trzeba będzie przecież spłacić w określonym terminie.

Pożyczki online

Szukanie placówki stacjonarnej, stanie w kolejce i późniejsze oczekiwanie na rozpatrzenie złożonego wniosku o pożyczkę może skutecznie zniechęcić potencjalnych pożyczkobiorców. W końcu czas to też pieniądz i dlatego coraz większym uznaniem wśród potencjalnych pożyczkobiorców cieszą się pożyczki online, które załatwia się przez Internet. Oszczędność czasu jest naprawdę spora i co ważne, o pożyczkę można wnioskować w każdy dzień, przez 24 godziny na dobę, więc nie ma też ograniczeń czasowych, jak ma to miejsce w przypadku placówek stacjonarnych, które pracują w ściśle określonych godzinach i jedynie w dni robocze. W zasadzie wystarczy kilka wolnych minut i komputer z dostępem do Internetu. Jest to również wyjątkowo komfortowa forma uzyskania pożyczki. Nie tylko nie trzeba wychodzić z domu, ale wszystko można załatwić siedząc wygodnie na kanapie i popijając kawę. Pożyczki online cechuje duża dostępność, szybkość i elastyczność.

Cała procedura aplikowania o pożyczkę okazuje się banalnie prosta. Wniosek składa się poprzez specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej danej firmy pozabankowej, w którym należy zapisać wszystkie najważniejsze informacje o wnioskodawcy, a więc jego imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, numer PESEL i dokładny adres zamieszkania. Konieczne jest również podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego. Nie wolno pominąć numeru konta bankowego, na który mają spłynąć pieniądze. Większość instytucji udzielających pożyczek pozabankowych online wymaga też informacji o źródle dochodów, ale zazwyczaj bez zaświadczenia o ich wysokości. Weryfikacja wniosku zajmuje najczęściej kilkanaście-kilkadziesiąt minut, a po pozytywnej decyzji można liczyć na szybki przelew pod dopasowaniu pożyczkodawcy. Oczywiście wcześniej pojawi się kurier z umową pożyczki, którą należy podpisać po dokładnym jej przeczytaniu. Jeżeli pożyczkobiorca ma konto w banku, z którym współpracuje dana firma, to pieniądze automatycznie znajdą się na koncie po podpisaniu umowy. W innym przypadku trzeba poczekać 1-2 dni.

macbook-577758_640.jpg


Warto podkreślić, że coraz więcej firm oferuje pierwszą pożyczkę online bez dodatkowych kosztów, kiedy oddaje się dokładnie tyle, ile zostało pożyczone. Oczywiście taka promocyjna oferta nie dotyczy zbyt wysokich kwot, najczęściej będzie to kilkaset złotych, ale w razie potrzeby błyskawicznego zdobycia określonej sumy taka opcja z pewnością jest niezwykle atrakcyjna.

Chwilówki

Sama nazwa wskazuje na rodzaj pożyczki, które są udzielane na krótki okres, najczęściej 30-60 dni. W związku z tak niedługim czasem na spłatę wysokość pożyczki chwilówki nie będzie zbyt wysoka, maksymalnie 3 000 zł, aczkolwiek pierwsza pożyczka oznacza jeszcze niższą kwotę, która rzadko przekroczy 1 000 zł. Największą zaletą chwilówek są minimalne formalności czy też wymogi związane ze świadczeniami. Najczęściej wystarczy dowód osobisty, numer telefonu, pełnoletniość i obywatelstwo polskie. Nie są sprawdzane bazy zadłużeń i nie ma konieczności przedstawienia zaświadczenia o zatrudnieniu lub otrzymywanych dochodach. W przypadku przekazywania pieniędzy na konto trzeba jeszcze podać jego numer, ale chwilówki często są udzielane w formie gotówkowej.

Pożyczki chwilówki oznaczają konieczność szybkiej spłaty pożyczonej kwoty i naprawdę trzeba bardzo dokładnie sprawdzić konsekwencje nieterminowej spłaty, a te przy chwilówkach są dość drastyczne. Nawet jednodniowe opóźnienie wiąże się z koniecznością zapłaty ogromnych odsetek. Chwilówki charakteryzują się również wysokim oprocentowaniem. W każdym razie należy dokładnie przemyśleć swoje możliwości szybkiej spłaty zaciągniętego zobowiązania finansowego i mieć świadomość ryzyka, kiedy nie uda się dotrzymać terminu. Natomiast na chwilówkę może liczyć bardzo szerokie grono pożyczkobiorców.

Pożyczki pod zastaw

Zasady przyznawania tego rodzaju pożyczki pozabankowej są podobne do tych przy pożyczkach pod weksel. Zabezpieczeniem dla pożyczkodawcy będzie zastaw na rzeczach ruchomych bądź hipoteka na nieruchomości. Zastawem może być to, co ma określoną wartość, a więc biżuteria, złoto, sprzęt AGD i RTV, samochód bądź nieruchomość. To wartość przedmiotu pod zastaw decyduje o maksymalnej kwocie możliwej do uzyskania. Warto przy tym zaznaczyć, że w przypadku wzięcia pożyczki pod zastaw samochodu można go cały czas użytkować, ponieważ przedmiotem zastawu bywa zazwyczaj karta pojazdu.

macbook-606763_640.jpg


Pożyczka pod zastaw jest dobrym rozwiązaniem dla tych osób, które nie mogą wykazać dochodów, mają zadłużenie albo potrzebują pieniędzy na rozwój swojej firmy. Niebezpieczeństwo dla pożyczkobiorcy tkwi tylko w jednym. W przypadku niedotrzymania terminu spłaty określonego w umowie należy liczyć się z przejęciem zastawionego przedmiotu przez pożyczkodawcę, który poprzez jego sprzedaż odzyska swoje pieniądze. O ile strata telewizora nie jest może aż tak dotkliwa, to pozbawienie się własnego mieszkania już tak i o tym nie wolno zapominać przy podpisywaniu umowy o pożyczkę pod zastaw.

Pożyczki konsolidacyjne

Ten produkt finansowy jest szczególnie polecany dla osób, które mają już sporo różnych zobowiązań finansowych i nie dają rady spłacać na czas wszystkich rat. Skonsolidować można kredyty konsumenckie, pożyczki hipoteczne, karty kredytowe czy chwilówki. Połączenie ich zdecydowanie wydłuży okres spłaty i w konsekwencji będzie więcej do spłacenia, ale jednocześnie wysokość rat okazuje się zdecydowanie niższa. Wystarczy jedynie wykazać jakieś dochody i niekoniecznie musi to być stała umowa o pracę czy zaświadczenie z ZUS. Co ciekawe, dostępne są również pożyczki konsolidacyjne pod zastaw.

Jak widać są różne możliwości uzyskania pożyczki pozabankowej, na którą mogą liczyć nawet osoby zadłużone i bez stałych dochodów. Warto jednak pamiętać, że zadłużenie nigdy samo się nie spłaci, więc przed podjęciem ostatecznej decyzji należy dokładnie rozważyć swoją sytuację finansową i możliwości terminowej spłaty.

R E K L A M A
R E K L A M A
+ 1 głosów: 5 (20%) 4 -
dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.
R E K L A M A
R E K L A M A