R E K L A M A
ARTYKUŁY OGŁOSZENIA FIRMY
R E K L A M AA1 - BS Jarocin
R E K L A M A

Jaraczewo: Nowy budżet, szkoły i profilaktyka na najważniejszej sesji w roku

› Aktualności 11 miesięcy temu    6.12.2017
Sebastian Matyszczak
komentarzy 2 ocen 0 / 0%
A A A
 fot. Sebastian Matyszczak/Archiwum GJ

Najważniejsza sesja rady gminy w tym roku odbędzie się w środę 6 grudnia o godz. 10.00.

 

 

Rajcy z Jaraczewa spotkają się w urzędzie, żeby głosować nad budżetem na 2018 rok. Najbliższa sesja przewiduje aż 25 punktów, a kwestia przyszłorocznych finansów zostanie poruszona pod koniec obrad. Wcześniej radni skupią się m.in. na podjęciu uchwały ws. przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie. Dla każdej z tych placówek jest potrzebna osobna uchwała.

Przewidziano też czas na głosowanie nad uchwałą uchylającą uchwałę ws. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji. Radni pochylą się też nad programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy w przyszłym roku.

ZOBACZ TEŻ: Burmistrz Jaraczewa spotkał się z Donaldem Tuskiem

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Miasta i Gminy.
3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XXXIV Sesji Rady Miasta i Gminy.
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Miasta i Gminy Jaraczewo.
7. Podjęcie uchwały uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (budowa kanalizacji).
8. Podjęcie uchwały uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (termomodernizacja stacji uzdatniania wody).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Jaraczewo na lata 2016- 2023.
11. Podjecie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Goli w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Goli.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Górze w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Górze.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rusku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rusku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Noskowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Noskowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Wojciechowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ewarysta Estkowskiego w Wojciechowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie stawek dotacji przedmiotowej do 1 m ścieków.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2018 rocznego programu współpracy Gminy Jaraczewo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Jaraczewo na 2018 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2018-2026: a/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2018-2026, b/ stanowiska Komisji Rady Miasta i Gminy, c/ głosowanie uchwały.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu oraz przedstawienie stanowiska wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii,
c) odczytanie opinii komisji stałych Rady Miasta i Gminy,
d) przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opinii komisji stałych,
e) przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały,
f) dyskusja nad projektem budżetu,
g) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,
h) głosowania uchwały.
21. Informacje o pracy w organach pozagminnych.
22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23. Wolne głosy.
24. Wnioski.
25. Zakończenie sesji.

R E K L A M A
+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.
Komentarze (2)

Serwisy internetowe jarocinska.pl, zpleszewa.pl, rawicz24.pl, gostynska.pl, krotoszynska.pl nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze nie są moderowane. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

dodaj komentarz› pokaż według najstarszych
~ sos
11 miesięcy temu ocena: 40%  2
Punktów dużo a podnoszenie ręki na pól godziny. A gdzie uchwala o likwidacji w ramach oszczędności - ZEAS- u w Jaraczrewie?
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ nolan
11 miesięcy temu ocena: 100%  1
Wystartuj w wyborach na burmistrza lub radnego, wyraj i zaproponuj taka zmiane. Czy tylko na anonimowym forum jestes taki(a) mądry(a)?
R E K L A M A
R E K L A M A