R E K L A M A
ARTYKUŁY OGŁOSZENIA FIRMY
R E K L A M AA1 - BS Jarocin
R E K L A M AB1 - ZJ_kandydaci_01
R E K L A M A

Gorąco na sesji. - Możesz dostać w sznupe [AKTUALIZACJE]

› aktualności› wydarzenia ponad rok temu    8.07.2013
bnawrocki
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
LXV sesja jarocińskiej rady - koniec demokracji, dyktuatura i   możliwość dostania w sznupę. 

Posiedzenie rozpocznie się o godz. 8.15. To będzie trzecia próba dokończenia sesji. Obrady przerwano w piątek 28 czerwca. Niezadowolona z trybu zwołania sesji i sposobu podziału nadwyżki budżetowej opozycja wyszła z obrad. 

Dwie próby wznowienia posiedzenia się nie udały. Według informacji przewodniczącego klubu ZJ Rajmunda Banaszyńskiego klub ma się stawić na posiedzeniu w komplecie.

Radni ZJ zaproponowali własne zmiany w budżecie i zadali Stanisławowi Martuzalskiemu 78 pytań. Do końca ubiegłego tygodnia, mimo spotkania konwentu rady i apelu burmistrza, nie wypracowano wspólnego stanowiska.

- To, co otrzymaliśmy od burmistrza można traktować jako żart. Słaby żart - skomentował radny Robert Kaźmierczak.
(nba)
08:21
Rozpoczęło się posiedzenie. Klub ZJ w komplecie. Nie ma burmistrza Stanisława Martuzalskiego. Przewodniczący klubu ZJ wnioskuje o dodanie punktu dotyczącego informacji na temat nowego systemu gospodarowania odpadami. 
- Pana burmistrza nie ma i nie możemy rozszerzyć porządku - tłumaczy wiceburmistrz Hanna Szałkowska, która twierdzi, że nie ma pełnomocnictwa do rozszerzania obrad. 
08:29
- Otrzymaliśmy niekompletne odpowiedzi na nasze pytania - mówi Robert Kaźmierczak i pyta czy odpowie na nie dzisiaj wiceburmistrz Szałkowska.
- Odpowiadalismy na sesji na pytania i naszym zdaniem odpowiedzi były kompletne - mówi wiceburmistrz. Kaźmierczak komentuje, że władze gminy "bawią sie w nieodpowiadanie na pytania". Radni ZJ grożą, że jeśli nie otrzymają informacji od burmistrza, skierują skargę do wojewody. 
08:33
- Przez 23 lata taka sytuacja się jeszcze nie zdarzyła w samorządzie, żeby burmistrz nie odpowiadał na pytania radnych - komentuje Kaźmierczak. Szałkowska odpowiada, że radni ZJ nie szanują decyzji rady z piątkowego posiedzenia. Wiceburmistrz zapewnia, że radni dostaną odpowiedź w ustawowym terminie. 
08:37
Klub ZJ proponuje własne zmiany do budżetu, które wczesniej radni przedstawili burmistrzowi.  
Opozycja chce zdjęcia miedzy innymi budowy ul. Tysiąclecia w Golinie, ale jak podkreśla Kaźmierczak klub nie jest przeciwko tej inwestycji. - Jak nie jesteście przeciwko, skoro chcecie to zdjąć - reaguje nerwowo radny Ryszard Kołodziej. - Wyście to zdjęli 3 lata temu i wstawiliscie ul. Solidarności. Temperatura dyskusji rosńie. Przewodnicząca uspokaja rajców.  
8:43
Wystapienie Roberta Kaźmierczaka przerwane. Klub PSL-u wnioskuje o przerwę. - Mogę dokończyć - pyta radny ZJ. - Nie - odpowiadają zdecydowanie chórem Marcin Półrolniczak i Andrzej Weber. 
08:58
- Oczekiwalismy od burmistrza, że nasze pozycje zostaną uwzględnione i ja to przekazałem - tłumaczy Rajmund Banaszyński.
- Kłamie pan - odpowiada Marcin Pólrolniczak.
- Macie inwestycje na swoich terenach, a teraz wam zależy, żeby w Japiku napisali, że to wasza inicjatywa - mówi do radnych ZJ Grzegorz Wasielewski. Przewodnicząca uspokaja radnego Półrolniczaka.  
09:04
Skarbnik tłumaczy konieczność przyjęcia zmian w budżecie i prezentuje poprawki zaproponowane przez burmistrza. 
09:08
Przerwa na wniosek klubu radnych ZJ.  
09:30
Wznowiono obrady. - Skoro jest projekt uchwały pana burmistrza, to głosujmy. Jak go nie chcecie przyjąć, to ńie przyjmiecie - mówi radny Pólrolniczak. Radni ZJ upierają sie przy swoich propozycjach. 
09:38
Przewodniczaca Lechoslawa Dębska mówi, że nie wytrzymuje nagonki na sesji. Radni co chwilę przerywają sobie swoje wystąpienia.  - To trzeba zrezygnować - odpowiada przewodniczacej Marcin Pólrolniczak.

Po ogłoszeniu kolejnej przerwy przepychanki słowne przenoszą sie na korytarz. Przewodniczącej próbuje bronić Rajmund Banaszyński. - Ty to możesz co najwyżej w sznupe dostać - krzyczy do radnego ZJ Pólrolniczak.  
09:43
Radny Kaźmierczak odczytuje propozycje ZJ w zakresie poprawek do budżetu. - Żadne zmiany, poza autopoprawką burmistrza, nie mogą być dzisiaj głosowanie - ostrzega urzędowy radca prawny i przypomina, że inicjatywa w tym zakresie należy do burmistrza. Radny Robert Kaźmierczak tłumaczy, że klub ZJ chciał już kilka miesięcy temu rozmawiać na temat rozdziału nadzwyżki budżetowej. Radni jednak "nie spotkali sie z zainteresowaniem" Stanisława Martuzalskiego. 
09:58
- Burmistrz, który kwestionuje to, co proponuje rada przegra - mówi Rajmund Banaszyński. Padają kolejne pytania o zmiany w budżecie.
10:10
Trwa ostra dyskusja. Radni zarzucają sobie nawzajem mówienie nieprawdy odnośnie ulicy Tysiąclecia w Golinie. - Wiadomo, że Solidarności to była transakcja wiązania - budowa ulicy za pracę dla szefa PiS-u - komentuje radny Półrolniczak. 
10:15
Mija druga godzina posiedzenia. Nie odbyło się jeszcze żadne głosowanie. Wiceburmistrz Hanna Szałkowska wnioskuje o przeglosowanie propozycji burmistrza.  - Głosując za naszymi poprawkach, głosujemy za poprawkami pana burmistrza w pewnym zakresie - tłumaczy Robert Kaźmierczak. - Dyskutujemy w kółko nad tym samym - komentuje przewodnicząca Dębska. 
10:20
- Prosilabym, żebyśmy nie naginali prawa, bo prawo było już tutaj naginalne i kiepsko to wychodzi - apeluje do rady wiceburmistrz Szalłkowska. Radna Bronislawa Włodarczyk pyta, czy zmiany proponowane przez ZJ były dyskutowano na konwencie w obecności burmistrza. Rzewodniczacy Rajmund Banaszyński potwierdza, ze propozycje były dyskutowano. - Skoro po tych konsultacjach pan burmistrz nie zawarł tych propozycji w poprawkach to znaczy, że miał obiekcie - konstatuje Włodarczyk. - Panie Kaźmierczak czy pan namawia nas do łamania prawa. 
- Powiedziała pani nieprawdę - odpowiada Kaźmierczak. - W świetle rozstrzygnięcia NSA rada może wprowadzać zmiany do budżetu. Burmistrz może się na nie nie zgadzać.  Nam chodzi o to, zeby realizować inwestycje na które są pieniądze w tym budżecie.  
10:31
Rada Danuta Mackowiak pyta o II etap budowy ul. Kusocińskiego w Jarocinie. - Ja mieszkam na ul. Kusocińskiego 1, mieszkają tam rownież inne ważne osoby w mieście. Dlaczego ten krótki odcinek ma nie byc wykonany - pyta radna. - Moja mama ma 88 lat i czeka na ta drogę od 50. Kiedy ona zostanie wykonana? Wiceburmistrz Mikołaj Kostka tłumaczy, że ta inwetsycja wypadła z budżetu po autopoprawkach. 
10:47
Padł wniosek formalny o zakończenie dyskusji.  
11:07
Obrady wznowiono po kolejnej przerwie. Radni bedą głosowali zmiany w Wiloletniej Prognozie Finansowej. Uchwała przeszła. ZJ wstrzymała sie od głosu.  
11:17
Opozycja nie chce głosować autopoprawek burmistrza do budzetu. Trwa kłótnia czy uchwałę poddać pod głosowanie, czy nie. 
 - Nasz wniosek musi zostać uwzględniony, bo został złożony i albo rada go odrzuci, albo nie - mówi Rajmund Banaszyński. 
- Wy chcecie wprowadzić to wszystko bocznymi drzwiami, tak sięnie da. Na tej sali mamy stanowić prawo - mówi radny Ryszard Kołodziej.  
- Nie możemy wnosić poprawek, na które nie zgadza się burmistrz odpowiedzialny za gospodarkę finansową w gminie - tłumaczy radny Jerzy Walczak. - Państwo będziecie potem chcieli za to rozliczyć burmistrza.
11:33
Urzędowy prawnik po raz kolejny tłumaczy klubowi ZJ, że radni nie mogą przy zmianach w budżecie nanosić poprawek nie zaakceptowanych przez burmistrza. 
- Nie chcężeby burmistrz mojego miasta zachowywał się jak terrorysta - powiedział Robert Kaźmierczak. Wiceburmistrz Hanna Szałkowska mówi, że burmistrz nie jest terrorystą, bo uwzględnił propozycje ZJ. - Pani mówi nieprawdę - odpowiada Kaźmierczak. Kłótnia trwa. Szałkowska zagroziła radnemu pozwem cywilnym, jeśli będzie powtarzał zarzurty o mówieniu nieprawdy. 
11:45
Padł wniosek by głosować. - Demokracja sie skończyła. To jest dyktatura - komentuje radny Kaźmierczak. 
- To jest skrajnie nieodpowiedzialne, co państwo proponujecie - tłumaczy skarbnik Katarzyna Łoszyk i zauważa, że klub ZJ chce poważnie ściąć tzw. rezerwę budżetową.
-  Kiedy pan burmistrz zmniejsza rezerwę, to jest ok, a kiedy radni ZJ, to jest nieodpowiedzialne - odpowiada radny Kaźmierczak.
11:55
Kolejna przerwa w obradach.  
12:45
Wznowiono posiedzenie. Nie ma wciąż decyzji czy głosować autopoprawki burmistrza.  - Mamy do czyniena z dyktaturą bałaganu w zarządzaniu gminą. Nie wezmę udziału w tym głosowaniu - mówi Robert Kaźmierczak. - Nie chce być poddawany szantażowi, że przyjmujemy wszystko, albo nic. Radny Krzysztof Roszak zadeklarował, że zagłosuje za, ze względu na sytuację w Jarocińskich Liniach Autobusowych, których sam jest pracownikiem. 
12:51
- Zostaliśmy postawieni w sytuacji bez wyjścia - mówi Rajmund Banaszyński. - Wyszło by na to, że to my chcemy zniszczyć gminę, a to nie my doprowadzilismy do tej sytuacji.
- Robert oskarżając wszystkich, musisz też oskarżyć siebie. Negocjacje polegają na dyskusji i każdy z czegoś rezygnuje - komentuje radny Pólrolniczak.
12:59
Radńy Ireneusz Lamprecht zaapelował do burmistrza, aby kolejne zmiany w budżecie były tak procedowane, żeby rada ?nie narażała się na śmieszność". Zadeklarował, ze wstrzyma sie od głosu. Kolejni radni ZJ tłumaczą, dlaczego nie wezmą udziału w głosowaniu.   
13:05
Rada Miejska większością głosów przyjęła zmiany w budżecie w kształcie zaproponowanym przez burmistrza. Przeciw był tylko Marek Tobolski.   

R E K L A M ASRT - Szymkowiak
R E K L A M AAR1 - Bartosz Walczak_ZJ
R E K L A M A
+ 0 głosów: 0 (0%) 0 -
dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.
Komentarze (0)

Serwisy internetowe jarocinska.pl, zpleszewa.pl, rawicz24.pl, gostynska.pl, krotoszynska.pl nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze nie są moderowane. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

dodaj komentarzbądź pierwszy!
R E K L A M A
R E K L A M A