ARTYKUŁY OGŁOSZENIA FIRMY
R E K L A M A
R E K L A M AA1 Intermarche 09-16.12.19
R E K L A M A

Chcesz zaprotestować? Zajrzyj tutaj! [SONDA]

› Aktualności› Samorząd 4 miesiące temu    24.07.2019
Karina Muszalska
komentarzy 58 ocen 3 / 100%
A A A
Lokalizacja składowiska odpadów niebezpiecznych pod Jarocinem. Ilustracja z Lokalizacja składowiska odpadów niebezpiecznych pod Jarocinem. Ilustracja z  fot. Materiały: Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin do roku 2032

Już jutro 25 lipca mija termin przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie składowiska azbestu.

 

R E K L A M ALombard sródtekstowy 06-14.12.2019

 

Do jutra każdy mieszkaniec gminy ma czas na złożenie uwag i wniosków dla wspomnianego przedsięwzięcia. Składowisko niebezpiecznych odpadów ma mieć pojemności ponad 25 tys.

 

Czasu jest niewiele na ewentualne zastrzeżenia  - TERMIN MIJA 25 lipca.

 

Co może zawierać sprzeciw? Przede wszystkim powinniśmy uzasadnić swoje negatywne stanowisko i podać argumenty, które przemawiają na naszą korzyść. Nie należy zapominac o podaniu swoich danych i czytelnym podpisie

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poinformował, że ewentualne skargi bądź wnioski moga być wnoszone:

  1. Pisemnie na adres Regionalna Dyrekcja ochrony Środkowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznan.
  2. Ustnie w godzinach przyjmowania interesantów.
  3. Za pomoca poczty elektronicznej na adres sekretariat.poznan@rdos.gov.pl

 

Jedna z naszych czytelniczek przesłała nam swoja opinię na temat planowanej budowy składowiska azbestu. Za jej zgodą publikujemy całość sprzeciwu:

 

W związku z planowaną inwestycją budowy składowiska odpadów niebezpiecznych o pojemności ponad 25 tysięcy ton w miejscowości Jarocin wyrażam kategoryczny sprzeciw wobec realizacji inwestycji.

Zakład w Witaszyczkach - ZGO sp.z o.o., na terenie którego ma znajdować się składowisko już w chwili obecnej stanowi uciążliwość dla okolicznych mieszkańców. ZGO przetwarza rocznie ok. 60 tys. ton odpadów, obsługując 17 wielkopolskich gmin, czyli 240 tysięcy osób, a wszystko to w odległości ok. 600 metrów od najbliższych zabudowań mieszkalnych Jarocina.

„Składowiska odpadów komunalnych są źródłem emisji znaczących ilości metanu (CH4) oraz dwutlenku węgla (CO2) i dla tych związków najbardziej prawdopodobne jest przekroczenie wartości progowych zawartych w Rozporządzeniu (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Ponadto w mniejszych ilościach uwalniane są również niemetanowe lotne związki organiczne (NMVOC), podtlenek azotu (N2O), tlenek węgla (CO) oraz amoniak (NH3), tlenki siarki (SOx) i tlenki azotu (NOx). Dodatkowo rozładunek i plantowanie odpadów oraz eksploatacja maszyn na składowisku stanową źródło emisji pyłów (PM)” (za: PORADNIK METODYCZNY W ZAKRESIE PRTR DLA SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH, opracowanie finansowane ze środków NFOŚiGW na zamówienie Ministra Środowiska z września 2010, autorzy opracowania: dr inż. Agnieszka Klimek, prof. dr inż. Lech Wysokiński, dr Maria Zawadzka-Kos, mgr inż. Małgorzata Osęka, Jarosław Chrząszcz).

 

Jak piszą dalej autorzy poradnika „czasami na powierzchni składowiska lub w jego wnętrzu może pojawić się pożar. Dym powstający podczas takiego zjawiska często zawiera wiele niebezpiecznych związków chemicznych: tlenek węgla, niebezpieczne gazy, które są produktem niezupełnego spalania oraz zwiększone stężenia związków chemicznych pojawiających się zwyczajowo w biogazie. Szczególnie istotne znaczenie w przypadku pożarów składowisk ma emisja dioksyn i furanów. Są to trucizny o powolnym, ale skutecznym działaniu, a ich wpływ na powstawanie zwyrodnień w organizmach żywych i obniżanie odporności na choroby może nastąpić dopiero w następnych pokoleniach. Dioksyny należą do grupy czynników rakotwórczych”.

W powyższym opracowaniu jest także mowa o tym, iż odległość przemieszczania się gazu składowiskowego, jest znaczna, a można ją obserwować dzięki odorowi. To prawda, zwłaszcza w ciepłe letnie wieczory mogą coś o tym powiedzieć mieszkańcy posesji w okolicy ulicy św. Ducha

Sam regularny transport tylu odpadów tymi samymi ulicami miasta jest także uciążliwy i z pewnością nieobojętny dla zdrowia mieszkańców tych ulic. Podobną trasą będzie transportowany także azbest, który ma trafiać na składowisko odpadów niebezpiecznych.

 

Wnioskowana inwestycja, planowana do założenia w odległości nawet 400 metrów od najbliższych zabudowań, stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, bezdyskusyjnie negatywnie wpłynie również na wartość rynkową nieruchomości w tym regionie, która i tak spadła przez decyzje władz miasta o założeniu Zakładu Gospodarowania Odpadami dla kilkunastu gmin - napisała nasza czytelniczka.

 

Jak informowaliśmy rok temu [TUTAJ] składowisko niebezpiecznych odpadów ma powstać w Jarocinie. Jego lokalizacja została wpisana do Wielkopolskiego Programu Gospodarki Odpadami już trzy lata temu.Projekt zakłada utworzenie kwatery na niebezpieczne odpady w Zakładzie Gospodarki Odpadami. Będą tam gromadzone wyroby zawierające azbest, zebrane z 18 gmin wchodzących w skład porozumienia międzygminnego. Docelowo może tam trafić nawet 50 tysięcy ton niebezpiecznych wyrobów.

 

Przed rokiem koncepcję budowy składowiska przedstawił jarocińskim radnym Antoni Tworkowski z warszawskiej firmy EkoEfekt. Z jego informacji wynikało, że budowa składowiska kosztowałaby nieco ponad 3 mln zł, a dochody, jakie gmina mogłaby uzyskać z odbierania i składowania wyrobów azbestowych mogłyby sięgać prawie 26 mln zł.


Radni mieli już wtedy szereg wątpliwości. Przede wszystkim chcieli wiedzieć, czy planowana budowa składowiska wyrobów azbestowych może być niebezpieczna dla okolicznych mieszkańców.

 

[ZOBACZ WIDEO NA DOLE]

 

Mimo tych wątpliwości radni większością głosów przyjęli ponad rok temu aktualizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jarocin”, w którym jednym z zadań jest powstanie składowiska azbestu w ZGO.

 

 

[AKTUALIZACJA, środa 15.40]

Po południu do naszej redakcji trafiło Oświadczenie Wielkopolskiego Cetrum Recyklingu (ZGO) w Jarocinie w sprawie składowiska odpadów niebezpiecznych pod Jarocinem. Czytamy w nim między innymi: 

W lutym 2018 roku, podczas sesji Rady Miejskiej, szeroko omawiany był temat składowania odpadów z azbestu. Od tego momentu nie zostały wprowadzone żadne istotne zmiany mogące wywołać powód do dyskusji. Obecnie trwają drugie i ostateczne już konsultacje społeczne. Tak więc planowane przedsięwzięcie zgodne jest z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego (WPGO) oraz wszystkimi wymogami prawa.
Istnieją podstawne obawy, że brak realizacji inwestycji może spowodować, że znaczna część odpadów azbestowych (najczęściej płyt eternitowych pochodzących z pokryć dachowych) usuwana będzie w sposób całkowicie niezorganizowany, w miejscach nie przeznaczonych do tego celu – np. w lasach (tzw. „dzikie wysypiska”).

 

Całość poniżej

Czy składowisko odpadów niebezpiecznych pod Jarocinem to dobry pomysł?

ankieta dodana 23.07.2019, ilość wszystkich głosów: 720
Tak, gdzieś musi w końcu być
7%
Nie, powinno powstać z dala od siedzib ludzkich
83%
W ogóle nie powinno się ich tworzyć
10%
Nie wiem
0%
+ 3 głosów: 3 (100%) 0 -
dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.
Komentarze (60)

Serwisy internetowe jarocinska.pl, zpleszewa.pl, rawicz24.pl, gostynska.pl, krotoszynska.pl nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze nie są moderowane. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

dodaj komentarz› pokaż według najstarszych
~ jarociniak z krwi i kości
4 miesiące temu ocena: 100%  60
"Skazany za"razem z kumplem(jakby inaczej dawniej w-ce)prezesem ZGO sp z o.o. ZROBĄ CO BĘDĄ CHCIELI I NA NIC WASZE SKARGI,PETYCJE
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Etna
4 miesiące temu ocena: 90%  59
Podzielam zdanie wszystkich przeciwników budowania kwatery na azbest w Jarocinie. Jeśli gmina chce zarabiać wprowadzając do Jarocina i okolic zakłady emitujące smród oraz tworząc składowiska odpadów niebezpiecznych, to trzeba takich rządzących czym prędzej odwołać. Czy radni gminy Jarocin potrafią samodzielnie myśleć? Wielokrotnie już udowodnili, że nie. To źle o was świadczy. Popieram też zdanie, że jeśli dojdzie do budowy i zwożenia azbestu, to trzeba będzie im blokować dojazd.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Ziemia jest jedna, okrągła nie płaska i chciałbym żeby wszyscy o tę Matkę Ziemię dbali tak jak prezes ZGO
4 miesiące temu ocena: 40%  58
Gajocinska promieniotworczy azbest? To zacznijcie protest przed posesjami na których jest umieszczany na dachach budynków. Uszkodzony pyli i może zaszkodzić. Skladowany zgodnie ze sztuką nie pyli. Bałbym się gdyby właścicielem składowiska był prywaciarz ale nie spółka gminna. Każdy komu leży na sercu ekologia powinien być za. Bo brak składowiska nie spowoduje że będzie bardziej ekologicznie. Ktoś kto stoi za tym pseudoartykulikiem podejrzewam że myśli że jak wyjedzie z workiem śmieci poza powiat i go wyrzuci do lasu na terenie powiatu np. Pleszewskiego to jest proekologiczny. Taki patriotyzm lokalny wersja proekologiczna.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Etna
4 miesiące temu ocena: 71%  57
Do komentującego poniżej. Widać że jesteś z opcji obecnego burmistrza, bo mieszasz do tego politykę. Najprawdopodobniej jesteś radnym albo jego pomagierem. Możesz sobie tym eternitem ściany wykleić jak tak lubisz, ale szanuj ludzi i ch zdanie, bo jesteś po to by mówić ich głosem. A wy pilnujecie tylko własnego interesu.
~ Dajmy o środowisko dla przyszłych pokoleń. Gazeta jest od informowania a nie upolityczniania. Traci wtedy to co najważniejsze czyli wiarygodność.
4 miesiące temu ocena: 43%  56
Pseudomatoły azbest jest rakotwórczy a nie promieniotwórczy. Po drugie szkodzi wdychanie pyłu, włókien zawartych w powietrzu. Włókna uwalniają się przy np. łamaniu płyt. Skladowany azbest nie pyli czyli nie szkodzi. Zmiencie nazwę na Informator Powiatowy za czasów Martuzalskiego, Grobelnego i Mirosława D.
~ produkcja napojów w "azbestowe miasto"
4 miesiące temu ocena: 74%  55
"azbestowe miasto" :-) A właśnie, czy jakby w jarocinie produkować wodę źrodlaną, to myślicie że się sprzeda ?
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ nierzetelny artykuł
4 miesiące temu ocena: 29%  54
Tak napisany artykuł świadczy o niskim poziomie albo wręcz jego braku u autora i trudno go nazwać w tym wypadku dziennikarzem. Nie zgłębił wcale tematu, nie przybliżył go tylko ma na celu straszenie ludźmi. Proceduje się w decyzji środowiskowej tylko kwaterę na AZBEST, który jest niebezpieczny tylko jak pyli. Jest o wiele bardziej niebezpieczny teraz jak wisi na waszych dachach albo sąsiadów. Pyli przy każdej wichurze, gradobiciu, po każdym deszczu drobiny spływają do gruntu i to wam nie przeszkadza. trzeba go jak najszybciej usunąć z dachów. Zresztą do 2032 musi być usunięty bo tak każe UE. Jak nie będzie składowiska w pobliżu to się zdziwicie jakie będą tego koszty i pośrednio zapłaci je każdy w podatkach. Wstawianie zdjęcia z beczkami z odpadami promieniotwórczymi, które mają się nijak do tematu oraz ten tekst protestu, który myli odpady niebezpieczne z komunalnymi to już żenada dziennikarska totalna i tutaj gmina bądź zarząd ZGO powinien zażądać przeprosin i sprostowania artykułu
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ nierzetelny artykuł
4 miesiące temu ocena: 21%  53
nie mam żadnego interesu aby przekonywać. Po 1. zarzut mam do nierzetelności dziennikarskiej która miesza tematy żeby zamącić ludziom i wywoływać strach u ludzi. Po 2. kwatera na azbest ma mieć pojemność 25000 ton a w samym naszym okręgu jest około 50000 ton więc nie starczy dla wszystkich nawet z okolicy nie wspominając o wielkopolsce. Po 3. dofinansowanie było tylko na utylizacje i nie dofinansowywało zdjęcia azbestu z dachów ani pokrycia innym materiałem dlatego ludzie ciągle go mają. Po 4. Najbliższe składowisko od lat jest w Koninie i jakoś go cała Polska nie zasypała. Po 5. Jarocin wytypowała komisja atomistyki i to lata temu jak miała powstać elektrownia w Żarnowcu i to z 20 lat temu i nie ma z tym wspólnego z naszego miasta i lokalizacja miała by być zupełnie gdzie indziej niż ZGO Po 6. Wole zakopany azbest na swoim podwórku niż na dachu sąsiada bo mniej mi zaszkodzi Po 7. Najpierw doczytajcie a potem protestujcie - Wasze prawo tylko używajcie argumentów w temacie
~ NIE dla azbestu i odpadów promieniotwórczych w Jarocinie
4 miesiące temu ocena: 76%  52
Nie strasz podatkami. Widzę, że masz interes w tym żeby przekonywać ludzi do słuszności tego przedsięwzięcia. Trzeba zauważyć, że eternitu w naszym rejonie nie ma nieskończonych ilości. Wielu już go usunęło. Można było nawet skorzystać z dotacji na usunięcie eternitu z powiatu. Jesteś na tyle ślepy albo nierzetelny, że nie wspominasz, iż będą tu zwozić azbest z całej wielkopolski, a może i całej Polski. W jednym z komentarzy niżej jest link do strony, gdzie Jarocin jest typowany do budowy składowiska odpadów promieniotwórczych. Więc nie bagatelizuj sprawy, bo mogę tylko się domyślać, że masz w tym swój interes.
~ :-)
4 miesiące temu ocena: 82%  51
i każde miasto ściga się żeby składować azbest u siebie ? :-)))
~ Marek Kubi.....
4 miesiące temu ocena: 87%  50
Co oni chcą nam pod nosem stworzyć??? Nie dajmy się! Pawlicki mówię teraz do ciebie. Słuchaj! Jak wiele ci ludzie wybaczyli, jak wiele uszło ci płazem i wybierali cię na kolejne kadencje, tak tego ci nie wybaczą. Żebyś potem nie był zdziwiony.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ !
4 miesiące temu ocena: 100%  49
Azbest to tylko przykrywka dla czegoś więcej............................................................................https://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/planowane-sk-adowiska-odpadow-radioaktywnych.html?fbclid=IwAR2CA1XuYLw0-_j7t_GyKpzL8r78Z8HHzCsBOOvhbOfzDZ999umkBV6PP_A
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ a kryptę wybuduje Andrzejek
4 miesiące temu ocena: 89%  48
Wybierzmy przyszłość! Odpadów atomowych.
~ K3
4 miesiące temu ocena: 85%  47
I jeszcze jedna rzecz. Rząd forsuje program budowy energetyki jądrowej w Polsce. Zgadnijcie, gdzie trafią odpady radioaktywne z elektrowni atomowej? Przecież w Jarocinie przyjmą każdą truciznę...
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ K3
4 miesiące temu ocena: 86%  46
Proponuję, żeby KAŻDY RADNY, który zagłosował za niebezpiecznymi odpadami w gminie, został po pierwsze odwołany w referendum, po drugie, żeby nigdy więcej nie został wybrany. To po pierwsze. Po drugie, konieczna jest blokada dróg dojazdowych do ZGO przez mieszkańców jak tylko zaczną budować składowisko.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ jarociniak z krwi i kości
4 miesiące temu 45
Oni nie muszą budować oni już to mają
~ Jarocińczyk
4 miesiące temu ocena: 96%  44
Pamiętam sylwestra 2002/2003, przemawiał Pan Burmistrz Adam Pawlicki, pamiętam cytat z jego wypowiedzi pochodzący z utworu GolecuOrkiestra "Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco". Jest rok 2019-Panie Burmistrzu-Tu nadal jest sciernisko,ale będzie jedno wielkie śmietnisko.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ WES KRAWEN
4 miesiące temu ocena: 95%  43
Przecież to pismo nie jest podpisane. Mają nas za IDIOTÓW (?)!!!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ ASIA
4 miesiące temu ocena: 90%  42
Najlepsze byłyby zakłady pracy, takie porządne, Później byłyby podatki i byłyby pieniądze. Ludzie zadowoleni, nie trzeba byłoby jezdzic nigdzie do pracy.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ normalnie tak powinien wyglądać rozwój gminy
4 miesiące temu ocena: 100%  41
asia napisała o normalnym ewolucyjnym rozwoju normalnej miejscowości: zakłady pracy -> podatki -. inwestycje poprawiające byt mieszkańców pracujących w mieście i w około miasta na wsiach
~ do Tak jak ASIA
4 miesiące temu ocena: 100%  40
Ciekawej pracy oczekujecie .....
~ Tak jak ASIA
4 miesiące temu ocena: 88%  39
Do oki, Chce do branży kelnerskiej, ale posada zajęta przez jednego takiego miglanta,co nie palec, ale całą rękę w dupsku swego pana trzyma.
~ okl
4 miesiące temu ocena: 9%  38
Z jakiej branży chcesz te zakłady pracy? Informatycznej? Czujesz się w tej branży dobrze? Czy z branży stolarskiej lub ślusarskiej?
~ !!!
4 miesiące temu ocena: 96%  37
Jak oddają do użytku łącznik za 40 mln, to trąbią cały czas, nawet wtedy kiedy dopiero łopatę wbili. Ale w tej sprawie wiedzą, że będzie niezadowolenie społeczne, więc robią wszystko, żeby ludzie jak najmniej wiedzieli, a temat nie był powtarzany. Gdzieś tam coś kiedyś wspomniano o tym i są bardzo oszczędni w informacjach na ten temat. Na nic łączniki i rewitalizacja śródmieścia, skoro jest wszędobylski smród, a do tego fundują nam odpady niebezpieczne. A widząc poczynania tej władzy mam obawy, że na azbeście się nie skończy. Taki to ROZWÓJ według Ziemi Jarocińskiej.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Jarocinianka
4 miesiące temu ocena: 93%  36
Teraz ogłaszanie ,że możemy zaprotestować przeciwko składowania materiałów niebezpiecznych to tak jakbyśmy dostali "musztardę po obiedzie".Czemu "nasze" lokalne media teraz ogłosiły ankietę,czemu tego tematu co jakiś czas nie nagłaśniano? To powinien być temat numer JEDEN.Za parę lat będziemy miastem starców, młodzi uciekają a starsi nie mają sił i środków na zmiany życiowe.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ vcf
4 miesiące temu ocena: 29%  35
Podtlenek azotu, proszę was, weźcie sobie jak wiecie jak go uzyskać to może Wam pomoże. Chyba redaktor naczelny i prezes są na urlopie bo szaleństwo opanowało redakcję. Te żółte beczki na zdjęciu to z podtlenkiem azotu?
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ zdziwiony
4 miesiące temu ocena: 100%  34
Kiedy i gdzie były jakiekolwiek konsultacje ze społeczeństwem??? Kto w ogóle wiedział i słyszał o takichplanach???
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Chcieliście to macie rozwój
4 miesiące temu ocena: 95%  33
,,Obecnie trwają drugi i ostateczne już konsultacje społeczne''- tylko kto o nich informował, w jaki sposób, gdzie, czy przez kogo i kiedy? W Japiku nie było, na portalu jarocińskiej wczoraj i oficjalne oświadczenie ZGO dostępne także na stronie gminy dzisiaj, to celowe zagranie!!! Jak widać po komentarzach dzisiejszych i pod wczorajszym artykułem jest temat do dyskusji, a nie jak bezczelnie twierdzi autor oświadczenia, że nie ma. Sonda też pokazuje, że zdecydowana większość jest przeciwna. Zawsze konsultacje niby ,,ogłaszają'', a mieszkańców i tak mają w głębokim poważaniu, z łącznikami było tak samo.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ ?
4 miesiące temu ocena: 88%  32
ale jak to, gazeta jarocińska nie pisała wcześnie o tym wcale ? GJ nie poinformowała swoich czytelników wcale ? nigdy ?
~ RozwójNaKredyt
4 miesiące temu ocena: 96%  31
Mercedesy, kamienice, premie - to wszystko kosztuje! Stać Jarocin na festiwal dla paru tysięcy ludzie przez 2 dni za blisko 3 mln złotych i oglądalność na poziomie średniego twórcy z Youtube na TVP Kultura? No to, żeby można się dalej bawić: śmieci w górę, woda w górę, azbest do Jarocina i myk. Kasa się zgadza! Podejrzewam, że jakbyśmy składowali uran to dopiero byłaby kasa!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ asdam
4 miesiące temu ocena: 100%  30
Festiwal Jarocin: napiszcie co sie działo w strefie VIP. Darmowy alkohol do oporu i jedzienie bez ograniczeń dla wybranych co zarabiają kilkanaście tysiączków
~ głosowanie po darmowym piwie i bigosie daje efekty
4 miesiące temu ocena: 100%  29
nie mów 2 razy bo się spełni :-)
~ Ha ha
4 miesiące temu ocena: 100%  28
Juz nie nie dobrze robi od tych pomysłów. Ale skas trzeba brać pieniądze na sceny, wycieczki, ronda i inne rzeczy mało istotne. Ważne, że zdrowie mieszkancow nie jest ważne.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Ugg
4 miesiące temu ocena: 100%  27
Jarocin ma przyciagać ma być miejscem do mieszkania a ktoś tutaj chce zorganizować "mały czarnobyl" co w dlugofalowym działaniu spowoduje wyludnienie ludzie pouciekają stąd a Jarocin jak pusta dziura zapadnie się.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ stan na dzisiaj
4 miesiące temu ocena: 100%  26
ludzie już od dawna uciekają z jarocina, pojeździć autem po podpoznańskich miasteczkach , sporo tam PJA (oczywiście tych wykształconych... zdolnych co samostanowienia o swojej teraźniejszości i przyszłości)
~ Mieszkaniec
4 miesiące temu ocena: 100%  25
Ale za to ludzie na stołkach zostaną razem z rodzinami. Wtedy nie dosyć, że będą mogli robić co chcą (i nikt nie będzie się przeciwciał bo zostaną sami) to jeszcze kasa będzie leciała z zakopanych materiałów i przywożonych nowych. Śmiech na sali z ich planami. Porównanie, że dla pieniędzy się zrobi wszytsko nabiera nowego znaczenia. Nawet tutaj sprzeciw nic nie pomoże, ponieważ to jest już wszystko uzgodnione odgórnie. A ankiety i pseudo sprzeciwienia to tylko formalność, żeby było że liczą się z mieszkańcami.
~ E33
4 miesiące temu ocena: 100%  24
Jakie konsultacje społeczne?Gdzie i kiedy są lub były? Jak podają są ostatnie konsultacje , to pytam gdzie i kiedy?Nikt mnie nie pytał, nikt ze mną nie konsultował. Spółka pisze że oni omawiali na posiedzeniu rady już kilka lat temu. Tylko zwykły robotnik nie bywa na tych posiedzeniach i nie wie o czym tam jest mowa , tylko postawiaja ludzi przed faktem dokonanym.Wyborcy zj mają co chcieli . Mają rozwój. Mają podwyżki. Tak widocznie chcieli. Teraz niech idą na skarge do Pana Boga.Podwyzke za śmieci zrobili 100% I przysłali kartkę do domu ile masz zapłacić. Jeszcze mało kasy?Jarocin zadluzony po same uszy i chwalić się że się robi drogi żeby tylko ludziom zamydlic oczy. Na drogi lokalne to dotacja z państwa od tego roku jest ogromna i nakazać do Unii Europejskiej musimy pewne kwoty wykorzystać więc ludzie obudzcie się. Chociaż nie wiem czy już nie za późno. Trzeba było myśleć przed wyborami....A mogło być inaczej....
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Skazany za ...
4 miesiące temu ocena: 94%  23
To super Inwestycja Rozwojowa !!! Pozdrawiam moich wyborców !!!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ lustro gminy
4 miesiące temu ocena: 97%  22
Niech sobie Adaś z gibasem u siebie pod domem wybudują a nie mieszańcom pod nosem smrodzić.Już obecnie w niektóre dni po 21 na osiedlu 700-lecia wali smrodem że okien nie można otworzyć a oni ludziom ciemnotę wciskają że to nie z ZGO.Nie wiem co to CBA robi w tym Jarocinie już dawno powinni to towarzystwo wzajemnego popierania pozamykać.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ rrrr
4 miesiące temu ocena: 83%  21
Adaś mieszka przy rynku, ja też. Nie chcę tu składowiska azbestu....
~ Żałosne
4 miesiące temu ocena: 100%  20
Ten jeden Pan twierdzi że nie można żyć w luksusie a biura itp z ZGO dlaczego nie tankuja jak wszyscy na stacjach i nie płacą za paliwo tylko tankuja na stacji ZGO ZA DARMO. Aż tak mało zarabiają? Porażka.
~ Marcin
4 miesiące temu ocena: 32%  19
Przecież azbest na dachu u sąsiada bardziej szkodzi niż zakopany pod ziemią bo to sposób jego utylizacji, co nie znaczy że akurat chciałbym aby instalacja była na terenie gminy Jarocin. Na zahamowanie tej inwestycji w mojej ocenie jest już za późno. Potrzeba takiej instalacji w chwili obecnej, biorąc pod uwagę fakt, że najbliższa jest w Koninie, żadna. Ale jest dotacja, ludzik zwany Prezesem, niemający chyba za dużo pojęcia o rynku odpadów, klepnął temat :) Byle to na siebie zarobiło.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ XYZ
4 miesiące temu ocena: 100%  18
To proszę udostępnić im ogródek do zakopania tego go.....
~ gruntowe
4 miesiące temu ocena: 100%  17
"materiał" zakopany pod ziemią w ogródku przydomowym miałby kontakt z gruntem , z gruntu zrywa się roślinki w ogródku, woda gruntowa schodzi do studni . Np czy gdybyś wiedział, że tam gdzie stoi dom wcześniej było stanowisko przygotowywania asfaltu, jego mieszania, składowania, to kupiłbyś dom który stoi na takiej ziemi ? Grunt to grunt, to co w nim było pozostaje na lata. Można to przysypać warstewką innej ziemi, ale to nic nie zmieni.
~ Jarocinianka
4 miesiące temu ocena: 100%  16
Czy Jarocin ma tylko słynąć ze zbiórki śmieci,ubojni itp.? Czy nasi włodarze nie potrafią wskrzesić przemysłu z którego słyneliśmy.Teraz mamy markety,brak konkretnych miejsc pracy.wystarczy wyjechać w kierunku Środy,Wrześni,Pleszewa duże zakłady,przykro patrzeć.Co z tego że budowane są łączniki za grubą kasę.Brudny park na Szubiankach "elity"pijących strach przejść.Mam nadzieję że radni otrzeźwieją i zablokują ten pomysł.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ haha
4 miesiące temu ocena: 100%  15
jarocin słynie z włodarzy :-) , a tacy są włodarze jaka lokalna społeczność, więc domyślam się że można napisać, że jarocin słynie z lokalnej społeczności :D
~ Na to chca się zgodzić osoby siedzące na stolkach
4 miesiące temu ocena: 100%  14
O szkodliwym wpływie azbestu na układ oddechowy wiemy już od ponad stu lat. W roku 1955 ukazało się pierwsze doniesienie o wpływie azbestu na rozwój raka płuca u osób narażonych zawodowo na azbest. Kolejne badania potwierdziły, że zawodowe narażenie na azbest w połączeniu z paleniem tytoniu zwiększają kilkadziesiąt razy ryzyko rozwoju raka płuca w stosunku do osób nienarażonych i niepalących. Spowodowało to wprowadzanie regulacji prawnych ograniczających kontakt z azbestem: w Wielkiej Brytanii już w 1931, w USA w 1979, a w Polsce dopiero w 1997 roku. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy azbest może powodować takie choroby, jak: Pylica azbestowa (azbestoza), schorzenie polegające na powolnym zwłóknieniu tkanki płucnej prowadzącym do niewydolności oddechowej, przebiegające stosunkowo wolno (rzadko objawy kliniczne pojawiają się w okresie krótszym niż 10 lat od narażenia). Powszechnie uznawana jest teza, że pylica azbestowa istotnie zwiększa ryzyko wystąpienia raka płuca. Zmiany opłucnowe spowodowane pyłem azbestu mogą występować pod postacią ograniczonych blaszek, zgrubień i odczynów wysiękowych. Łagodne zmiany opłucnowe nie mają większego znaczenia klinicznego. Zgrubienia opłucnej zwykle towarzyszą procesom włóknienia sąsiadującej tkanki płucnej. Rozlane zwłóknienie i zgrubienia opłucnej obserwowane są w przypadkach dużej ekspozycji. Kliniczny przebieg najczęściej jest bezobjawowy jedynie w przypadkach rozlanych występuje łagodna duszność. Okres utajenia wynosi zwykle 15-30 lat. Rak płuca, występujący zwykle po 10-40 latach, licząc od początku narażenia. Rozwój raka przyspiesza azbestoza i nikotynizm. Nowotwory płuca powodowane przez azbest pod względem klinicznym i patomorfologicznym nie różnią się od nowotworów występujących w populacji spontanicznie. Istnieją dostateczne dowody epidemiologiczne pozwalające stwierdzić, że wszystkie typy azbestu zwiększają ryzyko wystąpienia raka płuca. Zagrożenie zachorowaniem na raka płuca w populacjach zawodowo narażonych na pył azbestu wykazuje duże zróżnicowanie w zależności od typu włókna, technologii przetwórstwa, stężenia pyłu, liczby lat pracy w warunkach narażenia i ogólnej dawki pyłu. Obecnie niemożliwe jest oddzielenie przypadków raka płuca spowodowanych paleniem od przypadków spowodowanych narażeniem na azbest. Wiadomo, że jeżeli ryzyko zgonu z powodu raka płuca wśród osób nigdy niepalących i nienarażonych na pył azbestu przyjmiemy jako 1,0, to: I. wśród nigdy niepalących i narażonych na pył azbestu wyniosło 5, II. wśród palących, ale nienarażonych na pył azbestu było ponad 10 III. wśród osób palących i narażonych na pył azbestu ryzyko to było ponad 50. Międzybłoniak opłucnej, bardzo złośliwy, rzadko występujący nowotwór złośliwy specyficzny dla azbestu, rozwijający się po 10-40 latach, licząc od początku narażenia. Międzybłoniak opłucnej jest przedmiotem znacznego zainteresowania ze względu na udowodniony związek przyczynowy z ekspozycją na pył azbestu zarówno zawodową, jak i środowiskową. We wczesnych stadiach międzybłoniaka nie ma objawów. Nie istnieje bezpieczna granica stężenia włókien we wdychanym powietrzu, przy zachowaniu której nie występuje międzybłoniak opłucnej, jednakże uważa się, że znaczne ryzyko występuje przy masywnych narażeniach.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Jaaa
4 miesiące temu ocena: 100%  13
Ubojnie, wysypiska = smród i zagrożenie dla zdrowia, a może nawet życia. Naprawdę tylko na to stać naszą gminę? :(
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ JaRocker
4 miesiące temu ocena: 100%  12
Mało nam potężne wysypisko??? Co tu się wyrabia?! Niech sobie składają na Wiejskiej lub przy Starym Browarów, dlaczego Nam pod nosem?? Jak zaopatrują się lokalne ugrupowania polityczne? Kto to popiera?? Wpiszcie w necie składowisko odpadów atomowych Jarocin i czytajcie! Spełniamy kryteria składowiska! !!! WARA!!!!
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ po co to było ?
4 miesiące temu ocena: 25%  11
to po co budowali ZGO ?
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Hehe
4 miesiące temu ocena: 100%  10
Zeby biuro i cały zarząd mógł za darmo tankować auta na ZGO a szkodliwego jak nie płacili tak jak bedzą odpady niebezpieczne to nadal nie będą płacić bo jak twierdzą tam zagrożenia nie ma.
~ Mieszkaniec
4 miesiące temu ocena: 96%  9
Obojetnie ile mieszkancow wyrazi swoje zdanie, że jest sprzeciw i je konkretnie uzasadni to i tak radni i wszystkie wyższe stanowiska zrobia jak będą chcieli bo dla nich liczy się kasa a nie zdrowie mieszkańców. A ja mam pytanie gdzie by można oddać petycję o zmiany wszystkich ze stolkow i burmistrza. Jeżeli zaczną budować składowisko do zlazbestu to raczej nikt ich już na wyborach nie wybierze.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ 2Jarek
4 miesiące temu ocena: 100%  8
Jarocin miał swoją szansę i jej nie wykorzystał. Było kiedyś referendum...
~ Greenpeace
4 miesiące temu ocena: 94%  7
chcielibyśmy w tej sprawie poznać jakie jest stanowisko władz powiatu, starościn Czechakowej i Szymkowiakowej a także całej rady powiatu, czyżby ten problem oogromnym ciężarze niebezpieczeństwadla zycia i zdrowia mieszkańców ich nie obchodził???? Oczekujemy że stanowisko w tej sprawie burmistrza Pawlickiego , rady miejskiej oraz starosty L. Czechakowej bedzie znane i opublikowane w mediach, jeżeli bedą unikać władze otwartej wypowiedzi to bedzie skandal!!!! a p. Czechakowa niech sobie wybije z głowy głosy na PIS w październiku
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ nn
4 miesiące temu ocena: 100%  6
Dlaczego na stronie gminy Jarocin nie ma nic o konsultacjach? Jak zrobili podwyżki za odbiór odpadów komunalnych każdy mieszkaniec otrzymał info do każdego domu, a tak istotna informacja jest ukrywania.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Kelnerek
4 miesiące temu ocena: 100%  5
A co to cie interesuje? Odp... się od kwatery! Piwo i tania kiełbaska była? Była. To m... w kubeł i się ciesz, że wybrałeś azbestową przyszłość.
~ Mimi
4 miesiące temu ocena: 100%  4
Do powiedzenia może nie. Oprotestowac pisemnie zawsze można.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ 2Jarek
4 miesiące temu ocena: 100%  3
"Jarocińskie ziemniaki" nie mają nic do powiedzenia i podnoszą łapki jak im szefunio nakazuje. Szykuje się dobry biznesik, a przecież wszyscy wiedzą, że po zakończeniu działania szefunio stąd wyfrunie więc ma w d...e tych co tu będą nadal mieszkać.
odpowiedz oceń komentarz
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ 2Jarek
4 miesiące temu ocena: 100%  2
~ ale jak tak ? Nie na lodzie, tylko z ręką w nocniku( azbeście)
~ ale jak tak ?
4 miesiące temu ocena: 100%  1
a co swoich "wiernych" oddanych zostawi "na lodzie" ?
R E K L A M A